Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

CZAS PRACY – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

Szkolenie obejmuje najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Szczególne miejsce w trakcie szkolenia zajmie tematyka zmian prawnych w zakresie czasu pracy wprowadzonych najnowszą nowelizacją oraz omówienie nowych wykładni urzędowych – interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza kwestiom związanym z rozbieżnościami interpretacyjnymi. Dzięki udziałowi w szkoleniu będziesz potrafił: sporządzić poprawne grafiki czasu pracy wybrać optymalne rozwiązanie prawne pod kątem konkretnych potrzeb organizacji wypełniać karty ewidencji czasu pracy rozliczać nadgodziny oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności Zastosowane formy warsztatowe i konwersatoryjne ułatwią uczestnikom zastosowanie zdobytych informacji w praktyce.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.:

 • sporządzania poprawnych grafików czasu pracy
 • wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji
 • wypełniania karty ewidencji czasu pracy
 • rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności

Duża część szkolenia poświęcona zostanie praktycznym aspektom stosowania interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza kwestiom związanym z rozbieżnościami interpretacyjnymi.

Program szkolenia

1. Czas pracy – przepisy prawne

2. Czas pracy – podstawowe pojęcia

 • pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy
 • wymiar czasu pracy
 • praca zmianowa
 • rozkład czasu pracy
 • okresy rozliczeniowe

3. Doba pracownicza

 • wyjaśnienie pojęcia
 • zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania doby pracowniczej
 • doba pracownicza w podstawowym i równoważnym systemie czasu prac
 • powstawanie „sztucznych” nadgodzin

4. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

 • postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
 • wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca
 • kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny

5. Systemy i rozkłady czasu pracy

 • wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • ruchomy system czasu pracy
 •  równoważny system czasu pracy
 •  przerywany system czasu pracy
 • zadaniowy system czasu pracy
 •  indywidualny rozkład czasu pracy
 • system skróconego tygodnia pracy
 • system pracy weekendowej

6. Okresy odpoczynku

 • prawo pracownika do odpoczynku
 •  odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy
 • „dyżur” a prawo do odpoczynku
 • prawo do odpoczynku po „podróży służbowej”

7. Praca w godzinach nadliczbowych

 • kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych
 • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 •  roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
 • dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 •  rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 • prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin –  zmiany od 23 sierpnia 2013 roku

8. Praca w niedziele i święta

 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 •  ustalenie godzin pracy w niedziele
 •  zakaz pracy w placówkach handlowych w święta

9. Ewidencja czasu pracy

 • obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • obowiązek prowadzenia list obecności
 • elektroniczna ewidencja czasu pracy
 • skutki braku ewidencji czasu pracy
 • ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych

10. Czas pracy pracownika niepełnosprawnego

 • Norma 7 i 8 godzinna pracy
 • Pora nocna i godziny nadliczbowe
 • Wyjście prywatne osoby niepełnosprawnej

11. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

 • kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy
 • na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy
 • jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
 • jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy

12. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

 • jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej?
 • czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy?
 • ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi po zakończonej podróży służbowej?
 • kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak je zrekompensować?
 • jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu?
 • jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej?

13. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy

 • Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie
 • Osoby ponoszące odpowiedzialność
 • Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie