PLANER

Jeśli chcesz mieć drużynę zwycięzców, spraw, by ludzie uwierzyli w coś co jest większe od nich.

Menu

SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która umożliwi swobodne porozumiewanie się w języku angielskim w określonych sytuacjach, a w szczególności pozwoli na:

 • Zapoznanie się z dokumentami finansowymi spółek zagranicznych
 • Poznanie specjalistycznej terminologii finansowej niezbędnej do zrozumienia dokumentacji finansowej
 • Bezbłędne sporządzanie i rozumienie dokumentów finansowych w języku angielskim
 • Prowadzenie rozmów dotyczących tematyki finansowej
Program szczegółowy szkolenia

1. JAK CZYTAĆ LICZBY?

 • Ułamki, dziesiętne, procenty, cyfry i liczby
 • Rachowanie
 • Wielkości wyrażone w walutach obcych
 • Liczby jako przymiotniki

ćwiczenie: Odczytywanie danych finansowych, obliczeń matematycznych, wzorów, etc.

Cel: Wprowadzenie/ powtórzenie umiejętności czytania liczb i obliczeń matematycznych.

2. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE W SPÓŁKACH

 • Holding
 • Spółki zależne, powiązane, stowarzyszone i dominujące
 • Alians strategiczny
 • Konglomerat
 • Łączenie się spółek

ćwiczenie: Objaśnianie powiązań kapitałowych w spółkach na podstawie tekstu

Cel: Zapoznanie się z terminologią objaśniającą powiązania kapitałowe pomiędzy spółkami, ujmowane w sprawozdaniach finansowych.

3. PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • Zasada podwójnego zapisu
 • Zasada periodyzacji
 • Księgi rachunkowe
 • Dowody księgowe
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Zobowiązania i należności
 • Księgowość a rachunkowość
 • Zasady rachunkowości:
  • Zasady podstawowe – nadrzędne (kontynuacji działania, memoriału, współmierności, kasowa, ciągłości, ostrożności, przewagi treści nad formą, istotności, prawdziwego i rzetelnego obrazu)
  • Zasady szczegółowe – podrzędne (porównywalności sprawozdań, terminowości i aktualności, wiarygodności, bezstronności)

ćwiczenie: Przedstawianie zasad polityki rachunkowości przyjętych w przykładowych spółkach

Cel: Objaśnienie podstawowych zasad rachunkowości ujętych w sprawozdaniach finansowych – kluczowe słownictwo i zwroty.

4. USTAWA O RACHUNKOWOŚCI A IFRS/GAAP

 • Definicje

ćwiczenie: Definiowanie terminów związanych z rachunkowością

Cel: Zapoznanie się z najważniejszymi terminami związanymi z rachunkowością oraz nabycie umiejętności ich definiowania.

5. JĘZYK ANGIELSKI W DOKUMENTACH FINANSOWYCH

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Sprawozdania finansowe
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Zestawienie zmian w kapitale
 • Informacja dodatkowa
 • Sprawozdanie zarządu z działalności

ćwiczenie: Objaśnianie informacji wynikających z treści sprawozdań finansowych

Cel: Zapoznanie się z dokumentami finansowymi sporządzonymi w języku angielskim; utrwalenie słownictwa wprowadzonego w poprzednich blokach tematycznych.

6. WSKAŹNIKI FINANSOWE

 • Rentowności
 • Płynności
 • Płynności finansowej
 • Rynkowe
 • Zarządzania długiem

ćwiczenie: Odnajdowanie danych niezbędnych do wyliczenia wskaźników finansowych na podstawie omówionych dokumentów finansowych

Cel: zapoznanie się z istotnymi wskaźnikami finansowymi obliczanymi na podstawie danych ze sprawozdań finansowych.

7. AUDYT FINANSOWY

 • Wewnętrzny
 • Zewnętrzny

Cel: Wprowadzenie słownictwa związanego z audytem.

8. PODATKI

 • Rodzaje podatków
 • Obliczenie należnego podatku
 • Podstawa opodatkowania
 • Odliczenia i potrącenia od podatku
 • Ulgi podatkowe
 • Unikanie podatków
 • Zeznanie podatkowe

ćwiczenie: Objaśnianie podatków płaconych przez spółki oraz podstaw ich obliczania

Cel: Zapoznanie się z terminologią finansową; czytanie i wypełnianie zeznań podatkowych

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania