Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która umożliwi swobodne porozumiewanie się w języku angielskim w określonych sytuacjach, a w szczególności pozwoli na: Zapoznanie się z dokumentami finansowymi spółek zagranicznych Poznanie specjalistycznej terminologii finansowej niezbędnej do zrozumienia dokumentacji finansowej Bezbłędne…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która umożliwi swobodne porozumiewanie się w języku angielskim w określonych sytuacjach, a w szczególności pozwoli na:

 • Zapoznanie się z dokumentami finansowymi spółek zagranicznych
 • Poznanie specjalistycznej terminologii finansowej niezbędnej do zrozumienia dokumentacji finansowej
 • Bezbłędne sporządzanie i rozumienie dokumentów finansowych w języku angielskim
 • Prowadzenie rozmów dotyczących tematyki finansowej

Program szkolenia

1. JAK CZYTAĆ LICZBY?

 • Ułamki, dziesiętne, procenty, cyfry i liczby
 • Rachowanie
 • Wielkości wyrażone w walutach obcych
 • Liczby jako przymiotniki

ćwiczenie: Odczytywanie danych finansowych, obliczeń matematycznych, wzorów, etc.

Cel: Wprowadzenie/ powtórzenie umiejętności czytania liczb i obliczeń matematycznych.

2. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE W SPÓŁKACH

 • Holding
 • Spółki zależne, powiązane, stowarzyszone i dominujące
 • Alians strategiczny
 • Konglomerat
 • Łączenie się spółek

ćwiczenie: Objaśnianie powiązań kapitałowych w spółkach na podstawie tekstu

Cel: Zapoznanie się z terminologią objaśniającą powiązania kapitałowe pomiędzy spółkami, ujmowane w sprawozdaniach finansowych.

3. PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • Zasada podwójnego zapisu
 • Zasada periodyzacji
 • Księgi rachunkowe
 • Dowody księgowe
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Zobowiązania i należności
 • Księgowość a rachunkowość
 • Zasady rachunkowości:
  • Zasady podstawowe – nadrzędne (kontynuacji działania, memoriału, współmierności, kasowa, ciągłości, ostrożności, przewagi treści nad formą, istotności, prawdziwego i rzetelnego obrazu)
  • Zasady szczegółowe – podrzędne (porównywalności sprawozdań, terminowości i aktualności, wiarygodności, bezstronności)

ćwiczenie: Przedstawianie zasad polityki rachunkowości przyjętych w przykładowych spółkach

Cel: Objaśnienie podstawowych zasad rachunkowości ujętych w sprawozdaniach finansowych – kluczowe słownictwo i zwroty.

4. USTAWA O RACHUNKOWOŚCI A IFRS/GAAP

 • Definicje

ćwiczenie: Definiowanie terminów związanych z rachunkowością

Cel: Zapoznanie się z najważniejszymi terminami związanymi z rachunkowością oraz nabycie umiejętności ich definiowania.

5. JĘZYK ANGIELSKI W DOKUMENTACH FINANSOWYCH

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Sprawozdania finansowe
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Zestawienie zmian w kapitale
 • Informacja dodatkowa
 • Sprawozdanie zarządu z działalności

ćwiczenie: Objaśnianie informacji wynikających z treści sprawozdań finansowych

Cel: Zapoznanie się z dokumentami finansowymi sporządzonymi w języku angielskim; utrwalenie słownictwa wprowadzonego w poprzednich blokach tematycznych.

6. WSKAŹNIKI FINANSOWE

 • Rentowności
 • Płynności
 • Płynności finansowej
 • Rynkowe
 • Zarządzania długiem

ćwiczenie: Odnajdowanie danych niezbędnych do wyliczenia wskaźników finansowych na podstawie omówionych dokumentów finansowych

Cel: zapoznanie się z istotnymi wskaźnikami finansowymi obliczanymi na podstawie danych ze sprawozdań finansowych.

7. AUDYT FINANSOWY

 • Wewnętrzny
 • Zewnętrzny

Cel: Wprowadzenie słownictwa związanego z audytem.

8. PODATKI

 • Rodzaje podatków
 • Obliczenie należnego podatku
 • Podstawa opodatkowania
 • Odliczenia i potrącenia od podatku
 • Ulgi podatkowe
 • Unikanie podatków
 • Zeznanie podatkowe

ćwiczenie: Objaśnianie podatków płaconych przez spółki oraz podstaw ich obliczania

Cel: Zapoznanie się z terminologią finansową; czytanie i wypełnianie zeznań podatkowych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie