Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM – najważniejsze zagadnienia

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Dostosowywanie standardów rachunkowości dla potrzeb małych i średnich firm w warunkach polskiego prawa bilansowego i podatkowego

2. Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe
• Inwentaryzacja aktywów i pasywów
• Ustalenie zasad/polityki rachunkowości w tym odpowiedzialność kierowników jednostki za rzetelności ksiąg rachunkowych

3. Aktywa – ich dokumentowanie, wycena, ewidencja i prezentowanie
• Środki trwałe
• Wartości niematerialne i prawne
• Amortyzacja
• Środki trwałe w budowie
• Utrata wartości aktywów: bilansowa i podatkowa
• Należności
• Zapasy – zasady wyboru ewidencji, inwentaryzacji
• Rozliczenia międzyokresowe czynne

4. Pasywa – Zasady tworzenia, wykorzystania, ewidencji i prezentowania
• Kapitały/fundusze firmy
– podstawowe, rezerwowe
– z aktualizacji wyceny
– wynik lat ubiegłych
– wynik za rok obrotowy
• Rezerwy i zobowiązania
• Przychody rozliczane w czasie

5. Koszty i przychody – dokumentowanie i ewidencja

6. Sprawozdania finansowe

7. Wyjaśnienie problemów, odpowiedzi na pytania.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie