Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

PRAWO PRACY W SAMORZĄDZIE W 2017 ROKU NAJNOWSZE ZMIANY, INTERPRETACJE, STANOWISKA MPIPS ORAZ GIP WRAZ Z NAJNOWSZYM ORZECZNICTWEM SĄDU NAJWYŻSZEGO NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODCZAS KONTROLI PIP

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

 1. Nowe zasady przeprowadzania badan lekarskich przy zatrudnieniu u innego pracodawcy na takim samym stanowisku lub stanowisku z takimi samymi zagrożeniami, obowiązujące od 1 kwietnia 2015 roku.
 2. Znowelizowane rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
 3. Zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego pracodawcy do celów prywatnych pracownika systemem ryczałtowym, wejście w życie od dnia 1 stycznia 2015 roku.
 4. Zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowozu pracowników do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem) organizowanym przez pracodawcę, wejście w życie 1 stycznia 2015 roku.
 5. Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, obowiązująca od 1 stycznia 2015 r.
 6. Proponowane zmiany w zakresie limitu czasowego umów na czas określony oraz wydłużone okresy wypowiadania tych umów.
 7. Proponowane zmiany w zakresie dopuszczalności płacenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
 8. Nowy czas pracy osób niepełnosprawnych, obowiązujący od 10 lipca 2014 roku, po wyroku TK z dnia 13 czerwca 2013 roku.
 9. Ograniczenia w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 10. Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych.
 11. Urlop niepełnosprawnego.
 12. Wniosek i zgoda lekarza na wyłączenie ograniczeń w czasie pracy osób niepełnosprawnych.
 13. Kontrola ZUS w zakresie należności z tytułu podróży służbowych, kiedy można płacić dietę, a kiedy należy dokonać zmiany miejsca wykonywania pracy.
 14. Nowe minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku, a nowa kwota wolna od potrąceń.
 15. Wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy.
 16. Rozszerzony katalog dopuszczalnej pracy w niedziele i święta, obowiązujący od marca 2014 roku.
 17. Święto w dniu wolnym z pięciodniowego tygodnia pracy a obowiązek oddania innego dnia wolnego.
 18. Ustalanie wymiaru czasu pracy w 2015 roku.
 19. Najnowsze stanowisko PIP w zakresie definicji dnia wolnego..
 20. Obliczanie wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia pracownika zatrudnionego lub zwolnionego w czasie trwania okresu rozliczeniowego. Nadgodziny oraz niedopracowanie czasu pracy w okresie rozliczeniowym.
 21. Rekompensata pracz w tzw. 6 dniu w samorządzie terytorialnym – najnowsze stanowisko PIP.
 22. Ustalanie nominałów do wyliczenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.
 23. Normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
 24. Urlop i zwolnienia lekarskie a ich wpływ na rozkład czasu pracy.
 25. Termin wypłaty wynagrodzenia za dobowe godziny nadliczbowe.
 26. Termin wypłaty wynagrodzenia za tygodniowe godziny nadliczbowe.
 27. Nierównomierny rozkład czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych i jego wpływ na wynagrodzenia pracownika.
 28. Wyjście prywatne a czas pracy.
 29. Elastyczny czas pracy. Dopuszczalność naruszania doby pracowniczej i ruchomy czas pracy.
 30. W jaki sposób opracować zasady wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, bo mógł być zwolniony z opodatkowania oraz ze składek ZUS.
 31. Prawidłowa treść umowy o pracę – sporządzanie umów o pracę.
 32. Dokumenty, jakich może żądać pracodawca od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 33. Stanowiska GIODO w zakresie związanym z zatrudnieniem pracowników.
 34. Zasady wypowiadania umów o pracę oraz ich rozwiązywania bez wypowiedzenia.
 35. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy, nieobecność usprawiedliwiona płatna i niepłatna.
 36. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i kontrola ZUS. Zasady przyznawania świadczeń.
 37. Potrącanie z wynagrodzenia za pracę.
 38. Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania urlopów wypoczynkowych.
 39. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości podczas kontroli PIP.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie