Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD od 2019 r. najnowsze zmiany i orzecznictwo

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, oraz rozliczania samochodu. Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych. Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza jego granicami. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian w zakresie rozliczania podróży służbowych i samochodu

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, oraz rozliczania samochodu
 • Poznanie uregulowań prawnych związanych z podróżami służbowymi i ich skutków dla podatników
 • Nabycie praktycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych

Program szkolenia

I ROZLICZANIE SAMOCHODU – zmiany od 2019 r.

1.Finansowanie w leasingu samochodu

 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu – uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys zł. – czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez, część kapitałowa a część odsetkowa;
 • Umowy leasingu zawierane w 2018 r. a ograniczenie KUP od 2019 r.
 •  Najem samochodu – długoterminowy lub „zwykły” samochodu osobowego i innego a ograniczenia kosztów
 • Przepisy przejściowe

2. Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego

 • Ograniczenie KUP w 2018 r.
 • Podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys zł
 • Zasady stosowania nowych uregulowań
 • Przepisy przejściowe – rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018 r. – co w 2019 r.

3. Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT

 • Brak prawa do zaliczania w KUP 50% podatku VAT, który jest nie odliczany
 • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur – wysokość ograniczenia 50% czy 75 % zaliczania w KUP
 • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
 • Przykłady stosowania ograniczenia

4. Likwidacja ewidencji przebiegu pojazdu

 • Zmiany zasad rozliczania samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych
 • Brak ewidencji przebiegu pojazdu – czy na pewno?
 • Zasady rozliczania KUP od samochodów prywatnych w celach służbowych;
 • Limit zaliczania w KUP takich wydatków – 25% w KUP czy więcej?

5. Samochód a pracownik

 • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? – najnowsze orzecznictwo, w tym wyrok NSA z lipca 2018 r.
 • Podatek a ZUS
 • Zasady naliczania ryczałtu
 • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń
 • Wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne – rozliczenie

II ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

1. Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania

 • Dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom
 • Dieta zagraniczna – kiedy i czy zawsze?
 • Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom
 • Limity ryczałtów za noclegi zagraniczne
 • Limit za noclegi krajowe – zasady stosowania
 • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne
 • Problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.

2. Rozliczanie podróży służbowej

 • Druk delegacji – z miejsca zamieszkania
 • Podróż zagraniczna do kilku państw
 • Moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne
 • Wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady
 • Praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie

3. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania

 • Polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje
 • Skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy
 • Potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy
 • Rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty
 • Dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika)
 • Data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy
 • Oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania

4. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe

 • Rozliczanie kosztów leczenia za granicą – NOWE OGRANICZENIA i ich znaczenie praktyczne
 • Opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?
 • Rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki
 • ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej
 • Nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie
 • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP
 • Obowiązek posiadania badań lekarskich przez „osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” – kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku

 5. Dyskusja z uczestnikami

 

Discount and commission concept represented by percentage sign.

 

Metody szkoleniowe

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Adresaci

 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników i innych osób na terenie kraju i poza jego granicami
 • Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników
 • Osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie