PLANER

W biznesie nie dostaniesz tego na co zasługujesz dostaniesz to, co wynegocjujesz.Cehster Karass

Menu

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD od 2019 r. najnowsze zmiany i orzecznictwo

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo pracy, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza jego granicami.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian w zakresie rozliczania podróży służbowych i samochodu.

Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, oraz rozliczania samochodu
 • Poznanie uregulowań prawnych związanych z podróżami służbowymi i ich skutków dla podatników
 • Nabycie praktycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników i innych osób na terenie kraju i poza jego granicami
 • Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników
 • Osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami
Program szczegółowy szkolenia

I ROZLICZANIE SAMOCHODU – zmiany od 2019 r.

1.Finansowanie w leasingu samochodu

 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu – uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys zł. – czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez, część kapitałowa a część odsetkowa;
 • Umowy leasingu zawierane w 2018 r. a ograniczenie KUP od 2019 r.
 •  Najem samochodu – długoterminowy lub „zwykły” samochodu osobowego i innego a ograniczenia kosztów
 • Przepisy przejściowe

2. Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego

 • Ograniczenie KUP w 2018 r.
 • Podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys zł
 • Zasady stosowania nowych uregulowań
 • Przepisy przejściowe – rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018 r. – co w 2019 r.

3. Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT

 • Brak prawa do zaliczania w KUP 50% podatku VAT, który jest nie odliczany
 • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur – wysokość ograniczenia 50% czy 75 % zaliczania w KUP
 • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
 • Przykłady stosowania ograniczenia

4. Likwidacja ewidencji przebiegu pojazdu

 • Zmiany zasad rozliczania samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych
 • Brak ewidencji przebiegu pojazdu – czy na pewno?
 • Zasady rozliczania KUP od samochodów prywatnych w celach służbowych;
 • Limit zaliczania w KUP takich wydatków – 25% w KUP czy więcej?

5. Samochód a pracownik

 • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? – najnowsze orzecznictwo, w tym wyrok NSA z lipca 2018 r.
 • Podatek a ZUS
 • Zasady naliczania ryczałtu
 • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń
 • Wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne – rozliczenie

II ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

1. Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania

 • Dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom
 • Dieta zagraniczna – kiedy i czy zawsze?
 • Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom
 • Limity ryczałtów za noclegi zagraniczne
 • Limit za noclegi krajowe – zasady stosowania
 • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne
 • Problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.

2. Rozliczanie podróży służbowej

 • Druk delegacji – z miejsca zamieszkania
 • Podróż zagraniczna do kilku państw
 • Moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne
 • Wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady
 • Praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie

3. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania

 • Polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje
 • Skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy
 • Potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy
 • Rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty
 • Dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika)
 • Data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy
 • Oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania

4. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe

 • Rozliczanie kosztów leczenia za granicą – NOWE OGRANICZENIA i ich znaczenie praktyczne
 • Opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?
 • Rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki
 • ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej
 • Nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie
 • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP
 • Obowiązek posiadania badań lekarskich przez „osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” – kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku

 5. Dyskusja z uczestnikami

 

Discount and commission concept represented by percentage sign.

 

Metody szkoleniowe

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania