Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt poza nami nie wie, co robimy.Stuart Henderson

Menu

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU PODATKOWEGO 2015 oraz planowane zmiany w 2016 r.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Uczestnik szkolenia nabywa praktyczną wiedzę umożliwiającą mu samodzielne wypełnienie i właściwe złożenie obowiązujących formularzy i zeznań podatkowych, w tym dotyczących rozliczania nierezydentów.

Cele i korzyści szkolenia
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istniejącymi obowiązkami podatkowymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa podatkowego
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami ustawy CIT w 2015 r. mającymi wpływ na rozliczenia podatkowe za 2015 r. oraz z obowiązującymi wzorami formularzy podatkowych

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z dokonywaniem rozliczeń podatkowych
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku podatkowego i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu
 • Uczestnik szkolenia nabywa praktyczną wiedzę umożliwiającą mu samodzielne wypełnienie i właściwe złożenie obowiązujących formularzy i zeznań podatkowych, w tym dotyczących rozliczania nierezydentów
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz rocznego podatku dochodowego, w tym osoby ponoszące odpowiedzialność w tym zakresie
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń podatkowych w firmie
Program szkolenia

1. Zmiany ustawy w trakcie 2015 r. mające wpływ na rozliczenie podatkowe

 • Cienka kapitalizacja
  • pojęcie cienkiej kapitalizacji
  • zasady stosowania ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek – zmiana uregulowań
  • zwolnienie z zastosowania ograniczeń w zaliczaniu do KUP odsetek w szczególnych przypadkach (NOWY art 15c)
  • nowe obowiązki nałożone na podmioty, które nie stosują zasad cienkiej kapitalizacji
  • nowe pojęcia wartości zadłużenia oraz wartości kapitału własnego
 • Podatek u źródła
  • doprecyzowania odnośnie zasad posiadania i uzyskiwania certyfikatu rezydencji
  • certyfikat rezydencji „bezterminowy” – NOWE zasady opodatkowania
  • najem, dzierżawa a podatek u źródła
  • rozliczanie biletów lotniczych
  • zakup programu komputerowego – rozliczanie w zakresie podatku u źródła
  • dokumenty i informacje: ORD-U, ORD –W oraz inne związane z rozliczaniem zapłat nierezydentom
 • Opodatkowanie spółek kontrolowanych
  • zasada opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej NOWY art 24 a
  • wysokość opodatkowania i zasady jego wyliczania
  • zasady zwolnienia z opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej
  • pojęcie dochodu do opodatkowania
  • wyłączenia z opodatkowania
  • obowiązki sprawozdawcze związane z dochodem do opodatkowania, w tym szczególne ewidencje i deklaracje

2. Ustalanie przychodu podatkowego w najnowszych wyjaśnieniach MF i orzeczeniach NSA

 • Przypisywanie przychodu do okresu, którego przychód dotyczy
 • Przychód rozpoznawany metodą memoriału i kasowo – zasady
 • Korygowanie przychodu – wstecz czy na bieżąco?
 • Korekta „in plus” oraz „in minus” po stronie Sprzedającego i Kupującego
 • Zmiany w tym zakresie od 2016 r. a wpływ na rozliczenia za 2015 r.

3. Ustalanie kosztu uzyskania przychodu i korekty kosztu

 • Pojęcie kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do kosztów pośrednich i bezpośrednich
 • Niezapłacone faktury a obowiązek korygowania kosztu podatkowego na przykładach
 • Zmiany w zakresie korygowania kosztów podatkowych od 2016 r, a rozliczenia podatkowe za 2015 r.
 • „Faktury puste” a rozpoznawanie kosztów podatkowych
 • Poszczególne wydatki jako koszt podatkowy mające wpływ na wysokość straty/zysku, w tym: stawki amortyzacyjne, nieściągalne wierzytelności

4. Najczęstsze problemy podatkowe

 • Wykazywanie różnic kursowych podatkowych a wycena sporządzana bilansowo na koniec roku
 • Nieodpłatne świadczenia – kiedy i w jakiej wysokości?
 • Nadpłata, niedopłata podatku w stosunku do zaliczek płaconych w trakcie roku – problem tzw. spadku dochodowości
 • Odpowiedzialność osób rozliczających podatek dochodowy

5. Zeznania podatkowe i problemy praktyczne dotyczące zasad ich wypełniania

 • Zeznanie CIT-8 i jego podpisywanie
 • Podmioty powiązane a konieczność zaznaczenia odpowiedniego pola – brak zaznaczenia lub nieprawidłowe jako błąd zeznania do korekty
 • Przychody i KUP krajowe i zagraniczne
 • Załącznik CIT-O – dla odliczeń oraz dla wypłat na rzecz nierezydentów
 • Załącznik CIT – D oraz rozliczenie darowizn
 • Informacja ST – jako załącznik do Zeznania rocznego i w trakcie roku
 • Zasady korygowania zeznania – kiedy czynny żal?

6. Pozostałe zeznania i informacje:

 • Rozliczanie nierezydentów: IFT- 1, IFT – 2, CIT- 10Z, PIT- 8R
 • Deklaracje wynikające z Ordynacji podatkowej
 • Składanie sprawozdania finansowego z uchwałami – zasady
 • Dokumentacje podatkowe dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

7. Zmiany podatkowe w 2016 r. w zakresie podatku CIT – zarys problemu

 • Rozstrzyganie wszelkich wątpliwości na korzyść podatnika
 • Zmiany w zakresie Transfer pricing
 • Nowe zasady naliczania odsetek podatkowych za zwłokę
 • Występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej – zmienione zasady
 • Pełnomocnik wg nowych przepisów – ogólny i do poszczególnych spraw

8. Dyskusja z uczestnikami

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania