Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Podatkowe zamknięcie roku. Sprawozdawczość za 2023 r.

Szkolenie to praktyczne warsztaty, dzięki którym uczestnicy zapoznają się z najnowszymi zmianami w rozliczaniach podatku CIT od 2023 roku. Zostaną przestawione praktyczne aspekty, które pomogą zrozumieć nowe obowiązki sprawozdawcze związane z zamknięciem roku podatkowego.  

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ze zmianami w rozliczaniach podatku CIT od 2023 r. oraz nowymi obowiązkami sprawozdawczymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa.

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.
Uczestnik szkolenia zdobędzie praktyczną wiedzę umożliwiającą mu samodzielne wypełnienie i właściwe złożenie obowiązujących formularzy i zeznań podatkowych.

Korzyści dla uczestników:
Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących w 2023 r.
Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku oraz wysyłaniem dokumentów do KRS i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.

Program szkolenia

I. NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE ZA 2023 r.

1. Zmiany w amortyzacji i leasingu od 2023 r. 

 • Brak możliwości zaliczania amortyzacji budynków, lokali mieszkalnych posiadanych na dzień 31/12/2021 r. do kosztów uzyskania przychodów;
 • Spółki transgraniczne a amortyzacja;
 • Zmiana stawki przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego;
 • Przekształcenia podmiotów a zasady amortyzacji;
 • Zmiany w KŚT i stawkach amortyzacyjnych
 • Rozliczenia leasingu i jego wykupu w podatku dochodowym

2. Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła obowiązujące od 2023 r.

 • Moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku składek społecznych płaconych do ZUS;
 • Składki ZUS od umów o pracę a od umów zlecenia a ich zaliczanie w KUP;
 • Wypłata wynagrodzeń dla RN, rozliczanie podróży służbowych – zasady rozliczeń;
 • Koszty pośrednie wykazywane na magazynie a moment rozpoznawania KUP – najnowsze orzecznictwo.

3. Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła obowiązujące od 2023 r.

 • zasady stosowania zwolnień z podatku u źródła;
 • kopia certyfikatu rezydencji wystarczająca do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • limit 2 mln zł a rozliczanie podatku u źródła – zmiana zasad;
 • rozliczanie zapłat pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • oświadczenie WH-OSC składane na potrzeby podatku u źródła w trakcie roku oraz do 31 stycznia 2024 r.;
 • opinia o stosowaniu preferencji – nowa możliwość w rozliczaniu podatku u źródła

 4. Wyliczanie dodatkowych limitów na potrzeby KUP i ustalenia dodatkowych kwot podatku – obowiązujące za 2023 r. po zmianach wprowadzonych ustawą Polski Ład 3:

 • podatek minimalny – wyliczanie danych za 3 lata poprzednie;
 • podatek od przerzuconych dochodów wg nowych zasad;
 • obowiązek udowodnienia przez podatnika braku konieczności zapłat podatku od przerzuconych dochodów;
 • limit kosztów w wysokości 3% ogółu kosztów – jak wyliczać;
 • warunki wynikające z ustawy, które należy spełnić aby nie płacić podatku od przerzuconych dochodów;
 • oświadczenia składane przez nierezydentów na potrzeby ustalenia obowiązków na gruncie podatku od przerzuconych dochodów;
 • podatek: TAX exit;
 • koszty finansowania dłużnego w zmienionym brzmieniu.

 5. Rozliczenia w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowych w PIT i CIT za 2022 r. i 2023 r.:

 • Likwidacja konieczności zbierania oświadczeń w przypadku tzw. pośrednich transakcji rajowych;
 • Rozliczanie podmiotów powiązanych;
 • Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowych;
 • Nowy wzór TPR-C i TPR-P – zasady wypełniania;
 • Dane wypełniane w druku w zależności od tego czy podmiot jest zobowiązany do posiadanie dokumentacji podatkowych;
 • Sposoby składania druków.

6. Dodatkowe ulgi i rozliczenia w CIT wprowadzone Polskim Ładem i ich rozliczanie w rozliczeniu rocznym:

 • pojęcie i stosowanie ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach dotychczasowych i po zmianach – nowa wysokość kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi B+R;
 • ulga IBox po zmianach od 2023 r.;
 • możliwość stosowania jednocześnie ulgi badawczo – rozwojowej i Ibox – skutki praktyczne;
 • ulga na innowacyjnych pracowników;
 • ulga na prototyp;
 • ulga na robotyzację;
 • rozliczenie kosztów na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe;
 • ulga na działania promocyjne.

II ZEZNANIE ROCZNE I INNE OBOWIĄZKI W 2023 r.

1.  Nowy druk CIT-8 i nowe dane umieszczane za 2023 r.

 • Nowy druk zeznania – jaki numer;
 • CIT WZ – ROZLICZANIE ULGI NA ZŁE DŁUGI
 • Załącznik CIT – ST a praca zdalna – zasady wypełniania
 • Zyski kapitałowe jako źródło dochodów – sposób wykazywania;
 • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
 • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
 • Dochód – zasady wyliczania;
 • Darowizny pomniejszane od dochodu, w tym przekazane w czasie epidemii – kiedy?
 • Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy – kiedy są podstawą pomniejszenia od dochodu?
 • Korygowanie zeznania – sposoby.

 2. Zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku

 • Pojęcie schematu podatkowego
 • Obowiązki sprawozdawcze;
 • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
 • Elementy formularza
 • Forma złożenia, wykazywane dane, właściwość US

 3. Sprawozdanie dotyczące terminów płatności

 • Podstawa prawna składania sprawozdania
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania
 • Termin 30 kwietnia 2023 r. na złożenie sprawozdania
 • Treść sprawozdania
 • Sposób złożenia sprawozdania

4. Pozostałe zeznania i formularze

 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT – 2R i CIT – 10Z
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT – 1R i PIT-8AR
 • Zasady wypełniania druku ORD – W oraz ORD-U

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Adresaci

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący sporządzania i wysyłania formularzy i sprawozdań;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń w firmie i ich wysyłanie do KRS.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie