PLANER

Bezcenny kapitał mamy w głowach, tego nikt nam nie zabierze

Menu

OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH – WYBÓR OPTYMALNYCH PROJEKTÓW (aspekt praktyczny i warsztatowy)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Przygotowane przez autora materiały oraz wspólne rozwiązywanie zawartych w nich przykładów pozwolą nabrać uczestnikom praktycznych umiejętności w ocenie projektów inwestycyjnych.

Uczestnicy seminarium zdobędą wiedzę z zakresu analizy efektywności projektów według metodyki Unii Europejskiej a także oceny kosztu kapitału służącego do finansowania inwestycyjnej działalności firmy.

Podczas zajęć uczestnicy mają za zadanie opracować w całości analizę projektu inwestycyjnego. Przykłady oparte są zdecydowanie na realnych projektach. Przy przygotowywaniu niektórych casów uwzględniono zagadnienia związane z oceną projektów zarówno pod kątem instytucji finansowych, jak i funduszy Unii Europejskich.

Cele i korzyści szkolenia
 • Przekazanie najważniejszych reguł zarządzania finansami w firmie
 • Prezentacja podstawowych narzędzi praktycznych z zakresu budowy i ekonomicznej oceny projektu inwestycyjnego


Korzyści dla przedsiębiorstwa:

Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu projektów inwestycyjnych oraz długoterminowych decyzji finansowych. Po skończeniu warsztatów uczestnik powinien umieć:

 • wykorzystać najważniejsze funkcje finansowe, do podejmowania długoterminowych decyzji
 • ocenić efektywność ekonomiczną projektu inwestycyjnego
 • wskazać zastosowanie narzędzi dla podejmowania długoterminowych decyzji finansowych
 • skutecznie utrwalać zdobytą wiedzę poprzez samodzielne symulacje na komputerze
Adresaci szkolenia
 • Kadra ekonomiczna i inżynierska każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego)
 • Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie budowy budżetów operacyjnych i inwestycyjnych
Program szczegółowy szkolenia

MODUŁ 1. Wartość pieniądza w czasie i koszt kapitału


 
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu finansów firmy

2. Elementy rachunku efektywności inwestycji

3. Czas i jego znaczenie w planowaniu wyników ekonomicznych firmy

 • Pojęcie stopy procentowej i jej praktyczne zastosowanie
 • Najważniejsze techniki obliczeniowe:
  • Wartość przyszła – Future Value (FV)
  • Wartość obecna – Present Value (PV)
  • Wartość przyszła i obecna przepływów pieniężnych
  • Płatności okresowe i renta dożywotnia
  • Efektywna roczna stopa procentowa

4. Koszt kapitału przedsiębiorstwa

 • Składniki kapitału przedsiębiorstwa
 • Srednioważony (WACC) i krańcowy koszt kapitału (MCC)
 • Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa i jej wpływ na koszt kapitału
 • Efektywność finansowania kapitałami obcymi – efekt dźwigni finansowej

5. Ćwiczenia z zakresu wartości pieniądza w czasie i kosztu kapitału


MODUŁ 2. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych i źródeł finansowania1. Konstrukcja inwestycyjnych przepływów pieniężnych (NET CASH FLOW – NCF)

2. Planowanie nakładów na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego

3. Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych

 • Metody proste
  • Kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
  • Kompensacyjny okres zwrotu
  • Stopa zwrotu
  • Analiza progu rentowności: dla jednego i wielu asortymentów produkcji bądź usług
 • Metody dynamiczne
  • Wartość kapitałowa netto – NPV
  • Wewnętrzna stopa zwrotu – IRR
  • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR
 • Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR B/C)

4. Ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych

5. Ocena ekonomiczna projektu zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej

6. Ustalenie wartości dofinansowania projektu („luka finansowa”, „kwota decyzji”, maksymalna dotacja Unii Europejskiej)

7. Sposoby postępowania przy budowaniu modeli (komputerowych) do oceny projektów inwestycyjnyc

Metody szkoleniowe
 • mini-wykład
 • prezentacje
 • dyskusja uczestników szkolenia
 • analiza przypadków
 • warsztaty komputerowe – prowadzone zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych, z udziałem ćwiczeń komputerowych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania