Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH – WYBÓR OPTYMALNYCH PROJEKTÓW (aspekt praktyczny i warsztatowy)

Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykających się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz innych osobach mających potrzebę rozumienia tych tematów. Przygotowane przez autora materiały oraz wspólne rozwiązywanie zawartych w nich przykładów pozwolą nabrać uczestnikom praktycznych umiejętności w ocenie projektów inwestycyjnych. Uczestnicy seminarium zdobędą wiedzę z zakresu analizy efektywności projektów według metodyki Unii Europejskiej a także oceny kosztu kapitału służącego do finansowania inwestycyjnej działalności firmy.Podczas zajęć uczestnicy mają za zadanie opracować w całości analizę projektu inwestycyjnego. Przykłady oparte są zdecydowanie na realnych projektach. Przy przygotowywaniu niektórych casów uwzględniono zagadnienia związane z oceną projektów zarówno pod kątem instytucji finansowych, jak i funduszy Unii Europejskich.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Przekazanie najważniejszych reguł zarządzania finansami w firmie
 • Prezentacja podstawowych narzędzi praktycznych z zakresu budowy i ekonomicznej oceny projektu inwestycyjnego


Korzyści dla przedsiębiorstwa:

Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu projektów inwestycyjnych oraz długoterminowych decyzji finansowych. Po skończeniu warsztatów uczestnik powinien umieć:

 • wykorzystać najważniejsze funkcje finansowe, do podejmowania długoterminowych decyzji
 • ocenić efektywność ekonomiczną projektu inwestycyjnego
 • wskazać zastosowanie narzędzi dla podejmowania długoterminowych decyzji finansowych
 • skutecznie utrwalać zdobytą wiedzę poprzez samodzielne symulacje na komputerze

Program szkolenia


MODUŁ 1. Wartość pieniądza w czasie i koszt kapitału


 
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu finansów firmy

2. Elementy rachunku efektywności inwestycji

3. Czas i jego znaczenie w planowaniu wyników ekonomicznych firmy

 • Pojęcie stopy procentowej i jej praktyczne zastosowanie
 • Najważniejsze techniki obliczeniowe:
  • Wartość przyszła – Future Value (FV)
  • Wartość obecna – Present Value (PV)
  • Wartość przyszła i obecna przepływów pieniężnych
  • Płatności okresowe i renta dożywotnia
  • Efektywna roczna stopa procentowa

4. Koszt kapitału przedsiębiorstwa

 • Składniki kapitału przedsiębiorstwa
 • Srednioważony (WACC) i krańcowy koszt kapitału (MCC)
 • Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa i jej wpływ na koszt kapitału
 • Efektywność finansowania kapitałami obcymi – efekt dźwigni finansowej

5. Ćwiczenia z zakresu wartości pieniądza w czasie i kosztu kapitału


MODUŁ 2. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych i źródeł finansowania1. Konstrukcja inwestycyjnych przepływów pieniężnych (NET CASH FLOW – NCF)

2. Planowanie nakładów na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego

3. Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych

 • Metody proste
  • Kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
  • Kompensacyjny okres zwrotu
  • Stopa zwrotu
  • Analiza progu rentowności: dla jednego i wielu asortymentów produkcji bądź usług
 • Metody dynamiczne
  • Wartość kapitałowa netto – NPV
  • Wewnętrzna stopa zwrotu – IRR
  • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR
 • Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR B/C)

4. Ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych

5. Ocena ekonomiczna projektu zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej

6. Ustalenie wartości dofinansowania projektu („luka finansowa”, „kwota decyzji”, maksymalna dotacja Unii Europejskiej)

7. Sposoby postępowania przy budowaniu modeli (komputerowych) do oceny projektów inwestycyjnyc

Metody szkoleniowe

 • mini-wykład
 • prezentacje
 • dyskusja uczestników szkolenia
 • analiza przypadków
 • warsztaty komputerowe – prowadzone zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych, z udziałem ćwiczeń komputerowych

Adresaci

 • Kadra ekonomiczna i inżynierska każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego)
 • Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie budowy budżetów operacyjnych i inwestycyjnych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie