Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

INWENTARYZACJA W MAGAZYNACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH.

Przygotowanie osób, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie procesu inwentaryzacji do jego skutecznego przeprowadzenia: Omówienie celów i metod prowadzenia inwentaryzacji Przedstawienie technik stosowanych do przeprowadzenia spisu z natury Znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonych inwentaryzacji Materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykład trenera zobrazowany prezentacjami multimedialnymi wzmacniającymi przekaz. A przeprowadzone ćwiczenia praktyczne umożliwią zdobycie odpowiedniego doświadczenia, czyli jak skutecznie ominąć pułapki inwentaryzacyjne i nie popełnić podstawowych błędów.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Przygotowanie osób, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie procesu inwentaryzacji do jego skutecznego przeprowadzenia:

 • Omówienie celów i metod prowadzenia inwentaryzacji
 • Przedstawienie technik stosowanych do przeprowadzenia spisu z natury
 • Znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonych inwentaryzacji

Materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykład trenera zobrazowany prezentacjami multimedialnymi wzmacniającymi przekaz.

A przeprowadzone ćwiczenia praktyczne umożliwią zdobycie odpowiedniego doświadczenia, czyli jak skutecznie ominąć pułapki inwentaryzacyjne i nie popełnić podstawowych błędów.

Program szkolenia

1. Istota i cel inwentaryzacji

 • Znaczenie inwentaryzacji dla prawidłowej gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie, efekty jej przeprowadzania i skutki zaniechania
 • Zakres prac w inwentaryzacji; spis z natury składników majątkowych, uzgadnianie rozrachunków, weryfikacja sald składników aktywów i pasywów
 • Podstawy i uwarunkowania prawne przeprowadzania inwentaryzacji w przedsiębiorstwie; Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994r., Instrukcja inwentaryzacyjna, Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki gospodarczej
 • Obowiązkowe i zalecane terminy przeprowadzania inwentaryzacji
 • Odpowiedzialność służbowa i karna osób biorących udział w inwentaryzacji
 • Zasady odpowiedzialności materialnej w gospodarce magazynowej
 • Znajomość dowodów obrotu materiałowego stosowanych w magazynie (dowody przyjęć i wydań materiałów)

2. Rodzaje inwentaryzacji

 • Jednorazowe, sporządzane na określoną datę (okresowe, doraźne, okolicznościowe, zdawczo – odbiorcze, nadzwyczajne)
 • Ciągłe

3. Tryb przeprowadzania inwentaryzacji

 • Powołanie komisji inwentaryzacyjnej
 • Utworzenie zespołów spisowych
 • Powołanie komisji szacunkowej
 • Utworzenie komisji weryfikacyjnej
 • Przygotowanie inwentaryzacji
 • Przygotowanie i przeprowadzenie spisu z natury
 • Ustalenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji

4. Dokumentacja stosowana w inwentaryzacji

 • Arkusze spisu z natury
 • Protokoły z kontroli prac zespołów spisowych
 • Oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych
 • Dowody ruchu materiałów w magazynie (przyjęcia i wydania) w trakcie trwania inwentaryzacji
 • Sprawozdanie z inwentaryzacji

5. Organizacja spisu z natury

 • Zasady przygotowywania i wykorzystywania arkuszy spisu z natury, ich zawartość informacyjna i tryb wprowadzania danych do systemu informatycznego
 • Przygotowanie magazynu do inwentaryzacji
 • Zasady i sposoby dokonywania pomiarów ilościowych i stanu jakościowego różnych materiałów
 • Zasady przyjmowania i wydawania materiałów w trakcie trwania inwentaryzacji

6. Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych

 • Przyczyny powstawania równic inwentaryzacyjnych
 • Ustalenie i rozliczenie różnic
 • Weryfikacja różnic
 • Kompensata różnic
 • Protokół weryfikacji różnic

7. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej oraz inwentaryzacji w magazynach wysokiego składowania, i w których stosowane są jednostki ładunkowe

8. Komputeryzacja inwentaryzacji

 • Wykorzystanie RFID
 • Zastosowanie kodów kreskowych i etykiet

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

 • Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników przedsiębiorstwa
  ocena stanu stosowania przepisów prawnych dot. odpowiedzialności materialnej
  podstawowe postanowienia wynikające z Kodeksu Pracy
  rodzaje winy (umyślna, nieumyślna)
 • Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych
  przepisy regulujące odpowiedzialność materialną pracowników magazynowych
  okoliczności zwalniające pracowników magazynowych z odpowiedzialności za niedobory
  okoliczności obciążające pracowników magazynowych za niedobory
 • Szczegółowe zasady odpowiedzialności materialnej
  odpowiedzialność jednostkowa
  odpowiedzialność wspólna (podstawa prawna, zasady stosowania przepisów).
 • Odpowiedzialność za szkody w powierzonym mieniu (podstawa prawna, zasady stosowania)
 • Wzory wniosków o wprowadzenie systemu odpowiedzialności materialnej
 • Wzory umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej i odpowiedzialności za powierzone mienie
 • Wskazówki praktyczne wdrażania zasad odpowiedzialności materialnej

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie