Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE

Zapoznanie uczestników szkolenia z jednym z najtrudniejszych dokumentów występujących w obrocie gospodarczym, jakim jest gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: Jak powinno wyglądać prawidłowe zlecenie udzielenia gwarancji Jak należy konstruować gwarancję oraz jak czytać jej treść Jakie są prawa i obowiązki podmiotu zlecającego wystawienie gwarancji, jej beneficjenta i gwaranta

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników szkolenia z jednym z najtrudniejszych dokumentów występujących w obrocie gospodarczym, jakim jest gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak powinno wyglądać prawidłowe zlecenie udzielenia gwarancji
 • Jak należy konstruować gwarancję oraz jak czytać jej treść
 • Jakie są prawa i obowiązki podmiotu zlecającego wystawienie gwarancji, jej beneficjenta i gwaranta

Program szkolenia

I. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych

II. Ogólna charakterystyka gwarancji

1. Definicja gwarancji bankowej

2. Charakter prawny gwarancji

 • Umowa gwarancji
 • Gwarancja jako zobowiązanie pieniężne
 • Gwarancja jako zobowiązanie przyszłe
 • Odpłatność umowy gwarancji
 • Abstrakcyjność gwarancji
 • Nieakcesoryjność gwarancji
 • Gwarancja jako zobowiązanie pisemne

3. Przedmiot gwarancji

4. Rodzaje gwarancji bankowych

III. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej

1. Podstawa udzielenia gwarancji bankowej

2. Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji

 • Pojęcie zlecenia
 • Forma zlecenia
 • Zleceniobiorca
 • Bank, któremu zleceniobiorca powierzył wystawienie gwarancji (bank-zastępca)
 • Zleceniodawca
 • Treść zlecenia udzielenia gwarancji bankowej
 • Dokumenty dołączane do zlecenia udzielenia gwarancji
 • Wpływ umowy lub innego dokumentu stanowiącego podstawę zobowiązania zabezpieczonego gwarancją na treść zlecenia
 • Zawarcie umowy zlecenia udzielenia gwarancji
 • Ustanie zlecenia

3. Omówienie przykładowego zlecenia wystawienia gwarancji

4. Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji

IV. Umowa gwarancji

1. Tryb zawarcia umowy gwarancji

 • Forma gwarancji bankowej
 • Zawarcie umowy gwarancji
 • Przekazanie gwarancji beneficjentowi

2. Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego

 • Strony umowy gwarancji
 • Uczestnicy stosunku gwarancyjnego

3. Treść gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej

 • Elementy gwarancji
 • Miejsce i data wystawienia gwarancji
 • Beneficjent gwarancji
 • Tytuł gwarancji i jej numer
 • Preambuła gwarancji
 • Oznaczenie gwaranta
 • Oznaczenie zleceniodawcy
 • Zakres obowiązków i uprawnień gwaranta
 • Termin obowiązywania gwarancji
 • Klauzula identyfikacyjna
 • Określenie formy żądania zapłaty i sposobu przekazania go gwarantowi
 • Określenie przyczyn wygaśnięcia gwarancji
 • Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
 • Data wejścia w życie gwarancji
 • Podpis gwaranta
 • Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom dot. gwarancji płatnych na pierwsze żądanie
 • Prawo, jakiemu podlega gwarancja

4. Zmiany w treści gwarancji

V. Rodzaje gwarancji bankowych

1. Gwarancja dobrego wykonania umowy

2. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary i usługi

3. Gwarancja zwrotu zaliczki

4. Gwarancja wypłaty zaliczki

5. Gwarancje przetargowe

6. Gwarancja spłaty kredytu

7. Gwarancja zapłaty rat leasingowych

8. Gwarancja zapłaty akredytywy

VI. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

VII. Roszczenia z gwarancji

1. Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta

2. Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji

3. Żądanie „płać lub przedłuż gwarancję”

4. Zapłata sumy gwarancyjnej

5. Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta

6. Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji

VIII. Wygaśnięcie gwarancji

IX. Przedawnienie roszczeń z gwarancji

X. Przeniesienie praw z gwarancji

XI. Potwierdzenie gwarancji, regwarancji i promesa

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie