PLANER

Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie maszZig Ziglar

Menu

GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: 14 godz. dydakt.

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z jednym z najtrudniejszych dokumentów występujących w obrocie gospodarczym, jakim jest gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak powinno wyglądać prawidłowe zlecenie udzielenia gwarancji
 • Jak należy konstruować gwarancję oraz jak czytać jej treść
 • Jakie są prawa i obowiązki podmiotu zlecającego wystawienie gwarancji, jej beneficjenta i gwaranta
Program szczegółowy szkolenia

I. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych

II. Ogólna charakterystyka gwarancji

1. Definicja gwarancji bankowej

2. Charakter prawny gwarancji

 • Umowa gwarancji
 • Gwarancja jako zobowiązanie pieniężne
 • Gwarancja jako zobowiązanie przyszłe
 • Odpłatność umowy gwarancji
 • Abstrakcyjność gwarancji
 • Nieakcesoryjność gwarancji
 • Gwarancja jako zobowiązanie pisemne

3. Przedmiot gwarancji

4. Rodzaje gwarancji bankowych

III. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej

1. Podstawa udzielenia gwarancji bankowej

2. Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji

 • Pojęcie zlecenia
 • Forma zlecenia
 • Zleceniobiorca
 • Bank, któremu zleceniobiorca powierzył wystawienie gwarancji (bank-zastępca)
 • Zleceniodawca
 • Treść zlecenia udzielenia gwarancji bankowej
 • Dokumenty dołączane do zlecenia udzielenia gwarancji
 • Wpływ umowy lub innego dokumentu stanowiącego podstawę zobowiązania zabezpieczonego gwarancją na treść zlecenia
 • Zawarcie umowy zlecenia udzielenia gwarancji
 • Ustanie zlecenia

3. Omówienie przykładowego zlecenia wystawienia gwarancji

4. Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji

IV. Umowa gwarancji

1. Tryb zawarcia umowy gwarancji

 • Forma gwarancji bankowej
 • Zawarcie umowy gwarancji
 • Przekazanie gwarancji beneficjentowi

2. Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego

 • Strony umowy gwarancji
 • Uczestnicy stosunku gwarancyjnego

3. Treść gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej

 • Elementy gwarancji
 • Miejsce i data wystawienia gwarancji
 • Beneficjent gwarancji
 • Tytuł gwarancji i jej numer
 • Preambuła gwarancji
 • Oznaczenie gwaranta
 • Oznaczenie zleceniodawcy
 • Zakres obowiązków i uprawnień gwaranta
 • Termin obowiązywania gwarancji
 • Klauzula identyfikacyjna
 • Określenie formy żądania zapłaty i sposobu przekazania go gwarantowi
 • Określenie przyczyn wygaśnięcia gwarancji
 • Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji
 • Data wejścia w życie gwarancji
 • Podpis gwaranta
 • Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom dot. gwarancji płatnych na pierwsze żądanie
 • Prawo, jakiemu podlega gwarancja

4. Zmiany w treści gwarancji

V. Rodzaje gwarancji bankowych

1. Gwarancja dobrego wykonania umowy

2. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary i usługi

3. Gwarancja zwrotu zaliczki

4. Gwarancja wypłaty zaliczki

5. Gwarancje przetargowe

6. Gwarancja spłaty kredytu

7. Gwarancja zapłaty rat leasingowych

8. Gwarancja zapłaty akredytywy

VI. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

VII. Roszczenia z gwarancji

1. Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta

2. Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji

3. Żądanie „płać lub przedłuż gwarancję”

4. Zapłata sumy gwarancyjnej

5. Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta

6. Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji

VIII. Wygaśnięcie gwarancji

IX. Przedawnienie roszczeń z gwarancji

X. Przeniesienie praw z gwarancji

XI. Potwierdzenie gwarancji, regwarancji i promesa

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania