Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

FAKTURA VAT W 2017 R. W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY oraz aktualne orzecznictwa

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1.Przepisy dotyczące fakturowania:

 • zasady fakturowania w ustawie o VAT
 • rozporządzenie fakturowe MF z dnia 28 marca 2011 r.
 • rozporządzenie MF z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
 • przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT
 • nowe regulacje dotyczące fakturowania obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.

2.Obowiązek wystawiania faktur Vat – co i kiedy dokumentować należy fakturami

 • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą VAT
 • zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług
 • którzy podatnicy są zobligowani do wystawienia faktury VAT

3.Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania – praktyczne określenie problematyki

 • Rodzaje faktur po zmianach 2017 r.:
  • faktury zaliczkowe
  • likwidacja faktur wewnętrznych
  • faktury VAT-marża
  • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury VAT-MP)
  • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR)
  • faktury handlowe
  • duplikaty faktur
  • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej
  • faktury „pro-forma”
  • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury
  • zasady fakturowania dostawy złomu, innych odpadów i prawa emisji
  • nowe terminy wystawiania faktur, zmiana terminu powstania obowiązku podatkowego
  • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym
  • faktury uproszczone
  • obowiązek wystawiania faktur
 • Korygowanie błędów:
  • faktury korygujące, korekta faktury korygującej,
  • likwidacja not korygujących,
  • anulowanie faktury,
  • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
 • Faktury elektroniczne:
  • zasady wystawiania, przechowywania i udostępniania faktur w formie elektronicznej,
  • zgoda na e-faktury.
 • Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
  • symbol PKWiU na fakturze,
  • faktura a różne stawki VAT,
  • rabat/premia na fakturze,
  • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach korygujących.
 • Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 • Faktury dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy towarów oraz eksport:
  • prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
  • zaliczki w WDT i eksporcie,
  • korekta faktur eksportowych i WDT.
 • Faktury wysyłane skanem, e-mailem, wymaganie podpisów kiedy może zostać spełnione

4.Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:

 • przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą
 • poprawna treść faktury VAT
 • terminy wystawienia faktury VAT, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 r.
 • wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży – zmiana przepisów od 2014 r.
 • faktury VAT wystawione po przekroczeniu terminu
 • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych
 • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę
 • pojęcie pustej faktury
 • faktury wewnętrzne – przypadki stosowania, (likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych od 1 stycznia 2013 r. i jej znaczenie)
 • faktury uproszczone – nowy typ faktur obowiązujący od 2013 r.
 • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych, zmiany w 2013 r.

5.Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:

 • przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur
 • faktury elektroniczne w prawie unijnym
 • wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur
 • bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur
 • wystawianie faktur poprzez system wymiany danych (EDI)
 • wystawianie faktur w formacie PDF
 • zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom
 • poprawna treść faktury elektronicznej
 • termin wystawienia e-faktur
 • e-faktury dokumentujące zaliczki
 • wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego
 • wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi
 • faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych
 • wystawienie e-faktury po terminie
 • symbol PKWiU na fakturach elektronicznych
 • e-faktura a różne stawki VAT
 • sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych
 • zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym
 • ważne zmiany w zakresie faktur elektronicznych zaplanowane na 2013 r.

6.Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących i not

7. Zasady przechowywania faktur:

 • okres, w którym należy przechowywać faktury
 • sposób przechowywania faktur
 • udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowy

8.Zasady związane z dokumentowaniem odpłatnej dostawy towarów i świadczenia za pomocą faktury VAT:

 • dostawa towarów a przeniesienie własności towaru
 • moment dokonania dostawy towarów
 • prawidłowe określanie daty sprzedaży
 • sprzedaż z odroczonym terminem płatności
 • sprzedaż na próbę
 • wieczyste użytkowanie gruntów
 • leasing finansowy
 • pojęcie usługi
 • moment wykonania usługi a termin wystawienia faktury
 • fakturowanie usług kompleksowych.

9.Refakturowanie:

 • definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych
 • czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe
 • refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania
 • data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania
 • refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS

10.Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT:

 • moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną
 • błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego
 • ograniczenia odliczenia podatku naliczonego.

11.Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów administracyjnych oraz organów podatkowych na 2017 r.

 

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie