Wiedzę podajemy na tacy

Menu

FAKTURA VAT, E-FAKTURA I KASY FISKALNE W 2019 R. – WARSZTATY

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.

Szkolenie  charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.

 

Cele i korzyści szkolenia
 • Przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania  i funkcjonowania kas fiskalnych obowiązujących w 2019 r.
 • Zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami
Korzyści dla uczestników:
 • Poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF
 • Nabycie niezbędnej wiedzy praktycznej koniecznej do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawienie możliwej  optymalizacji podatkowej
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur
 • Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.)
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych
Program szkolenia

1. Projektowane zmiany w kasach fiskalnych od 2019 r.

 • Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów
 • Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
 • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian
 • E-paragony
 • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
 • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji
 • Przepisy przejściowe

 2. E-faktura – zmiany od 2019 r.

 • Nowa ustawa dotycząca e-faktur przy zamówieniach publicznych
 • E-faktury udostępniane przez portal
 • Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF
 • Przechowywanie e-faktur
 • Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur

3. Jednolity Plik Kontrolny od 1 lipca 2018 r. w zakresie fakturowania a istotne dane na fakturach:

 • Dane wysyłane w JPK
 • Faktura „ręczna” a JPK – czy jest obowiązek
 • Numer NIP: dla transakcji krajowych i zagranicznych a ujęcie w rejestrach
 • Nazwa kontrahenta: skrócona czy pełna
 • Adres kontrahenta i jego zmiana
 • Gmina jako podatnik VAT a zakup dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego
 • Sprzedający/ kupujący a odbiorca/ dostawca usługi lub towaru
 • Faktura na rzecz osoby fizycznej – zakres danych

 4. Sankcje karne obowiązujące w 2019 r. dotyczące faktur – przypadki karania

 • Zostały wystawione przez podmiot nieistniejący
 • Stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności
 • Podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością
 • Potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności
 • Inne błędy faktur a sankcje podatkowe
 • Sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym

 5. Inne zmiany podatku VAT mające wpływ na wystawianie faktur

 • Odwrotne obciążenie dla faktur wystawianych za usługi budowlane – nowe zasady
 • Zwolnienie z posiadania kas fiskalnych w 2019 r.
 • Przedmiot transakcji jako istotny element rejestrów VAT

 6. Zasady wystawiania faktur korygujących

 • Faktura korygująca „in plus” oraz „in minus”
 • Zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej przez kupującego
 • Faktura korygująca z tytułu premii pieniężnych i bonów
 • Inne przyczyny wystawiania faktur korygujących – ich znaczenie dla rozliczeń
 • Obowiązkowe elementy faktury korygującej
 • Faktura korygująca wystawiona z tytułu „błędu” oraz z innych przyczyn
 • Zasady korygowania innych błędów niż dotyczące kwot
 • Problemy praktyczne związane z wystawianiem faktur korygujących, w tym moment wystawienia faktury korygującej

7. Niezbędne dane, które powinna zawierać faktura VAT 

 • Faktury krajowe
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT
 • Faktury wystawiane przez MP – małych podatników
 • Faktura VAT marża

8. Terminy wystawiania faktur

 • Zasada ogólna
 • Szczególne przypadki wystawiania faktur, w tym usługi ciągłe
 • Wystawianie faktur VAT przed dokonaniem sprzedaży
 • Konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawienia faktur VAT – problemy praktyczne

9. Obowiązek podatkowy a dane na fakturze

 • Data dostawy towaru lub wykonania usługi na fakturze
 • Najem i media a wystawianie faktury
 • Otrzymanie zaliczki a faktura, w tym zaliczka w 100% przed wykonaniem usługi

10. Refaktury

 • Definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych
 • Data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania
 • Refakturowanie a wysokość stawki VAT (import kabiny)
 • Refakturowanie usług remontowych, inwestycyjnych (30 dniowy termin wystawienia faktury a obowiązek VAT i CIT), materiałów (przez KPRP traktowane jako środki trwałe) – praktyczne problemy
 • Refaktura mediów – stawka 8% czy 23% – najnowsze orzecznictwo

 11. Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury

 • Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) – różnice
 • Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur
 • Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną
 • Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną

11. Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

 • Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze
 • Rola symbolu PKWiU na fakturze
 • Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej
 • Faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników
 • Dopuszczalność adnotacji na fakturze
 • Duplikaty
 • Formy płatności (zapłacono gotówką, przelewem, kompensata)
 • Termin płatności – nowe uregulowania od 1 lipca 2018 r. w zakresie split payment
Metody szkoleniowe

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania