Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

FAKTURA VAT, E-FAKTURA I KASY FISKALNE W 2019 R. – WARSZTATY

Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania  i funkcjonowania kas fiskalnych. Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie. Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania  i funkcjonowania kas fiskalnych
 • Zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami
Korzyści dla uczestników:
 • Poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF
 • Nabycie niezbędnej wiedzy praktycznej koniecznej do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawienie możliwej  optymalizacji podatkowej

Program szkolenia

1. Zmiany w kasach fiskalnych

 • Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów
 • Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
 • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian
 • E-paragony
 • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
 • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji
 • Przepisy przejściowe

 2. E-faktura

 • Nowa ustawa dotycząca e-faktur przy zamówieniach publicznych
 • E-faktury udostępniane przez portal
 • Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF
 • Przechowywanie e-faktur
 • Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur

3. Jednolity Plik Kontrolny  w zakresie fakturowania a istotne dane na fakturach:

 • Dane wysyłane w JPK
 • Faktura „ręczna” a JPK – czy jest obowiązek
 • Numer NIP: dla transakcji krajowych i zagranicznych a ujęcie w rejestrach
 • Nazwa kontrahenta: skrócona czy pełna
 • Adres kontrahenta i jego zmiana
 • Gmina jako podatnik VAT a zakup dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego
 • Sprzedający/ kupujący a odbiorca/ dostawca usługi lub towaru
 • Faktura na rzecz osoby fizycznej – zakres danych

 4. Sankcje karne obowiązujące w 2019 r. dotyczące faktur – przypadki karania

 • Zostały wystawione przez podmiot nieistniejący
 • Stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności
 • Podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością
 • Potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności
 • Inne błędy faktur a sankcje podatkowe
 • Sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym

 5. Inne zmiany podatku VAT mające wpływ na wystawianie faktur

 • Odwrotne obciążenie dla faktur wystawianych za usługi budowlane – nowe zasady
 • Zwolnienie z posiadania kas fiskalnych w 2019 r.
 • Przedmiot transakcji jako istotny element rejestrów VAT

 6. Zasady wystawiania faktur korygujących

 • Faktura korygująca „in plus” oraz „in minus”
 • Zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej przez kupującego
 • Faktura korygująca z tytułu premii pieniężnych i bonów
 • Inne przyczyny wystawiania faktur korygujących – ich znaczenie dla rozliczeń
 • Obowiązkowe elementy faktury korygującej
 • Faktura korygująca wystawiona z tytułu „błędu” oraz z innych przyczyn
 • Zasady korygowania innych błędów niż dotyczące kwot
 • Problemy praktyczne związane z wystawianiem faktur korygujących, w tym moment wystawienia faktury korygującej

7. Niezbędne dane, które powinna zawierać faktura VAT 

 • Faktury krajowe
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT
 • Faktury wystawiane przez MP – małych podatników
 • Faktura VAT marża

8. Terminy wystawiania faktur

 • Zasada ogólna
 • Szczególne przypadki wystawiania faktur, w tym usługi ciągłe
 • Wystawianie faktur VAT przed dokonaniem sprzedaży
 • Konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawienia faktur VAT – problemy praktyczne

9. Obowiązek podatkowy a dane na fakturze

 • Data dostawy towaru lub wykonania usługi na fakturze
 • Najem i media a wystawianie faktury
 • Otrzymanie zaliczki a faktura, w tym zaliczka w 100% przed wykonaniem usługi

10. Refaktury

 • Definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych
 • Data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania
 • Refakturowanie a wysokość stawki VAT (import kabiny)
 • Refakturowanie usług remontowych, inwestycyjnych (30 dniowy termin wystawienia faktury a obowiązek VAT i CIT), materiałów (przez KPRP traktowane jako środki trwałe) – praktyczne problemy
 • Refaktura mediów – stawka 8% czy 23% – najnowsze orzecznictwo

 11. Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury

 • Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) – różnice
 • Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur
 • Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną
 • Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną

11. Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

 • Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze
 • Rola symbolu PKWiU na fakturze
 • Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej
 • Faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników
 • Dopuszczalność adnotacji na fakturze
 • Duplikaty
 • Formy płatności (zapłacono gotówką, przelewem, kompensata)
 • Termin płatności – nowe uregulowania od 1 lipca 2018 r. w zakresie split payment

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.

Adresaci

 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur
 • Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.)
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie