PLANER

Jeżeli będziesz pracować tylko dla pieniędzy, nigdy nie osiągniesz sukcesuBarry Hearn, propagator snookera

Menu

DOKUMENTACJA PODATKOWA CEN TRANSFEROWYCH PO ZMIANACH

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz projektowane zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw

Korzyści dla uczestników:

 • Usystematyzowanie wiedzy związanej z rozpoznawaniem powiązań w podmiocie oraz ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych
 • Poznanie projektów nowych regulacji podatkowych w zakresie podatku PIT i CIT
 • Poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów powiązanych oraz sporządzania stosownych dokumentacji podatkowych w tym zakresie
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego
 • Pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentacji podatkowych
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie
Program szczegółowy szkolenia

DZIEŃ I – CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Omówienie zmian zawartych w Rozporządzeniach w sprawie szacowania cen

 • Określenie zasad wyboru metody szacowania cen
 • Analiza porównywalności – na czym polega i jak przebiega?
 • Zasady dokumentacji transakcji „o niskiej wartości dodanej” – transakcji rutynowych – ZMNIEJSZENIE OBOWIĄZKÓW DLA PODATNIKÓW
 • NOWY katalog usług rutynowych, dla których określono mniejsze ryzyko podatkowe wystąpienia cen transferowych (cen nierynkowych)
 • Restrukturyzacja podmiotów a ceny transferowe – NOWE uregulowania

2. Zmiany w zakresie cen transferowych w ustawach podatkowych od 2015 r.

 • Nowe pojęcie powiązań pomiędzy podmiotami krajowymi i podmiotami zagranicznymi
 • Rozszerzenie pojęcia podmiotów powiązanych – wspólne przedsięwzięcie, spółka niemająca osobowości prawnej, konsorcjum, kooperacja
 • Zakład jako podmiot powiązany
 • Nowe elementy dokumentacji podatkowych

3. Pojęcie cen transferowych i podmiotów powiązanych

 • Uregulowania OECD i prawa międzynarodowego
 • Pojęcie ceny transferowej a cena rynkowa
 • Identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych
 • Powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie
 • Powiązania osobowe
 • Powiązania zarządcze i kontrolne

4. Pojęcie transakcji

 • Pojęcie transakcji na gruncie Ustawy o CIT
 • Problemy interpretacyjne w związku z pojęciem transakcji – aktualne orzecznictwo i wyjaśnienia MF
 • Typowe transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu

5. Metody szacowania cen

 • Metody tradycyjne szacowania cen
 • Metody zysku transakcyjnego
 • Szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług
 • Transakcje o niskiej wartości dodanej czyli transakcje rutynowe a stosowanie metod szacowania cen

6. Ryzyka podatkowe związane z brakiem dokumentacji podatkowej

 • Stawka sankcyjna 50%
 • Odpowiedzialność karna skarbowa
 • Praktyka organów skarbowych – doświadczenia dotychczasowych kontroli
 • Interpretacje i orzeczenia w zakresie cen transferowych – analiza

7. Podsumowanie i dyskusja

DZIEŃ II – WARSZTATY

1. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych

 • Zakres obowiązku dokumentacyjnego
 • Elementy dokumentacji podatkowej
  • Analiza funkcjonalna: wykonywane funkcje, zaangażowane aktywa oraz podejmowane ryzyko
  • Analiza kosztowa: określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminy zapłaty
  • Opis zastosowanej metody kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji
  • Określenie strategii gospodarczej
  • Wskazanie innych czynników mających wpływ na wartość przedmiotu transakcji
  • Określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń niematerialnych

2. Przykładowe dokumentacje podatkowe cen transakcyjnych – omówienie i sporządzenie według danych przedstawionych przez Uczestników

 • Dokumentacja podatkowa transakcji dostawy
 • Dokumentacja podatkowa transakcji pożyczki
 • Dokumentacja podatkowa transakcji sprzedaży usług

3. Podsumowanie i dyskusja

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania