Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

DOKUMENTACJA PODATKOWA CEN TRANSFEROWYCH PO ZMIANACH

Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej. Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz projektowane zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanychi obowiązków dokumentacyjnych. Zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz projektowane zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw

Korzyści dla uczestników:

 • Usystematyzowanie wiedzy związanej z rozpoznawaniem powiązań w podmiocie oraz ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych
 • Poznanie projektów nowych regulacji podatkowych w zakresie podatku PIT i CIT
 • Poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów powiązanych oraz sporządzania stosownych dokumentacji podatkowych w tym zakresie

Program szkolenia

DZIEŃ I – CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Omówienie zmian zawartych w Rozporządzeniach w sprawie szacowania cen

 • Określenie zasad wyboru metody szacowania cen
 • Analiza porównywalności – na czym polega i jak przebiega?
 • Zasady dokumentacji transakcji „o niskiej wartości dodanej” – transakcji rutynowych – ZMNIEJSZENIE OBOWIĄZKÓW DLA PODATNIKÓW
 • NOWY katalog usług rutynowych, dla których określono mniejsze ryzyko podatkowe wystąpienia cen transferowych (cen nierynkowych)
 • Restrukturyzacja podmiotów a ceny transferowe – NOWE uregulowania

2. Zmiany w zakresie cen transferowych w ustawach podatkowych od 2015 r.

 • Nowe pojęcie powiązań pomiędzy podmiotami krajowymi i podmiotami zagranicznymi
 • Rozszerzenie pojęcia podmiotów powiązanych – wspólne przedsięwzięcie, spółka niemająca osobowości prawnej, konsorcjum, kooperacja
 • Zakład jako podmiot powiązany
 • Nowe elementy dokumentacji podatkowych

3. Pojęcie cen transferowych i podmiotów powiązanych

 • Uregulowania OECD i prawa międzynarodowego
 • Pojęcie ceny transferowej a cena rynkowa
 • Identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych
 • Powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie
 • Powiązania osobowe
 • Powiązania zarządcze i kontrolne

4. Pojęcie transakcji

 • Pojęcie transakcji na gruncie Ustawy o CIT
 • Problemy interpretacyjne w związku z pojęciem transakcji – aktualne orzecznictwo i wyjaśnienia MF
 • Typowe transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu

5. Metody szacowania cen

 • Metody tradycyjne szacowania cen
 • Metody zysku transakcyjnego
 • Szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług
 • Transakcje o niskiej wartości dodanej czyli transakcje rutynowe a stosowanie metod szacowania cen

6. Ryzyka podatkowe związane z brakiem dokumentacji podatkowej

 • Stawka sankcyjna 50%
 • Odpowiedzialność karna skarbowa
 • Praktyka organów skarbowych – doświadczenia dotychczasowych kontroli
 • Interpretacje i orzeczenia w zakresie cen transferowych – analiza

7. Podsumowanie i dyskusja

DZIEŃ II – WARSZTATY

1. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych

 • Zakres obowiązku dokumentacyjnego
 • Elementy dokumentacji podatkowej
  • Analiza funkcjonalna: wykonywane funkcje, zaangażowane aktywa oraz podejmowane ryzyko
  • Analiza kosztowa: określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminy zapłaty
  • Opis zastosowanej metody kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji
  • Określenie strategii gospodarczej
  • Wskazanie innych czynników mających wpływ na wartość przedmiotu transakcji
  • Określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń niematerialnych

2. Przykładowe dokumentacje podatkowe cen transakcyjnych – omówienie i sporządzenie według danych przedstawionych przez Uczestników

 • Dokumentacja podatkowa transakcji dostawy
 • Dokumentacja podatkowa transakcji pożyczki
 • Dokumentacja podatkowa transakcji sprzedaży usług

3. Podsumowanie i dyskusja

Adresaci

 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego
 • Pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentacji podatkowych
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie