Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Szkolenia dla JST

SKUTKI PRAWNE, PODATKOWE I KARNE PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI URZĘDNIKA w jednostce sektora finansów publicznych

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1.Odpowiedzialność urzędnika a odpowiedzialność Kierownika jednostki w myśl norm rachunkowości. Prognoza zmian przepisów prawnych

w tym zakresie w roku obrotowym 2017

 • Obowiązki w zakresie rachunkowości
 • Obowiązki w zakresie sprawdzania i przechowywania ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ksiąg i sporządzanie sprawozdań
 • Współpraca z Biegłym Rewidentem
 • Dokształcanie zawodowe

2.Odpowiedzialność  po podpisaniu sprawozdania finansowego i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

3.Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i obowiązkom w zakresie rachunkowości

 • Odpowiedzialność za nie ujawnianie podstawy i przedmiotu opodatkowania
 • Odpowiedzialność za nierzetelne i wadliwe prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Odpowiedzialność za nieterminowe odprowadzanie podatków
 • Odpowiedzialność za utrudnianie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, skarbowej

4.Możliwości prawne służące zaniechaniu ukarania Księgowego

 • Obowiązek udowodnienia umyślności w działaniu Księgowego
 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • Zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego

5.Prawa i obowiązki w trakcie kontroli podatkowej
6.prawa i obowiązki w trakcie kontroli skarbowej
7.Odpowiedzialność cywilnoprawna Księgowego
8.Obsługa zewnętrzna księgowa – odpowiedzialność cywilnoprawna i karna
9.Odpowiedzialność w świetle przepisów osobowych

 • Odpowiedzialność w świetle Kodeksu Pracy
 • Odpowiedzialność w świetle prawa podatkowego
 • Odpowiedzialność w świetle ustawy o rachunkowości

10.Narzędzia pomocne w pracy

 • Kreowanie pozytywnej pracy podległego personelu
 • Działania organizacyjne zarządu

11.Prognoza zmian w przepisach na rok 2007 r. – odpowiedzialność jako prawo wykonywania zawodu z mocy prawa a odpowiedzialność osobowa
12.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie