PLANER

Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, wykonuj to!Robert C. Schank

Menu

ZARZĄDZANIE RENTOWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY – projekt szkoleniowo-doradczy

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Ściśle ograniczona ilość miejsc.  Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szkolenie prowadzone jest metodą seminaryjno-warsztatowa (30:70).
Wielkość grupy uczestników – optymalnie 8 osób, maksymalnie 10 osób.


Szkolenie o wysokim stopniu zaawansowania ze względu na zastosowane w nim know-how i narzędzia analityczne. Przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z Klientami: dyrektorów sprzedaży, key account manager’ów, regionalnych kierowników sprzedaży, kierowników działu obsługi klienta oraz członków zespołów ds. obsługi klientów.

Szkolenie prowadzone jest na realnych przykładach i danych ze współpracy z klientami, z którymi współpracują na co dzień uczestnicy szkoleń. Podczas szkolenia dane te są wykorzystywane do indywidualnych ćwiczeń i symulacji sytuacji z wykorzystaniem przygotowanych przez prowadzącego i dopasowanych do specyfiki pracy przez uczestników szkolenia arkuszy kalkulacyjnych, analitycznych w formacie Excel.

Przed szkoleniem uczestnicy szkolenia otrzymują szczegółową instrukcję dotyczącą przygotowania koniecznych danych.

Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania się Excelem.

Cele i korzyści szkolenia
 • Doskonalenie umiejętności postępowania z Klientami
 • Zaplanowanie odpowiedniej strategii współpracy z Kluczowymi klientami
 • Dostarczenie wiedzy i narzędzi na temat oceny jakości związku z klientem
 • Poznanie metod pozycjonowania dostawców klienta oraz własnej pozycji
 • Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
 • Spowodowanie wzrostu rentowności w relacjach z kluczowymi klientami
Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z Klientami:

 • Dyrektorów sprzedaży
 • Key account manager’ów
 • Regionalnych kierowników sprzedaży
 • Kierowników działu obsługi klienta
 • Członków zespołów ds. obsługi klientów
Program szczegółowy szkolenia

1. Klienci – wprowadzenie

 • Klienci – portret współczesnego Klienta
 • Sprzedaż, a cele firmy – priorytety
 • Cele, szanse, zagrożenia, zasoby
  • automatyczne rozkładanie kosztów
  • wartość stałego Klienta
 • Inwestycje w Klientów

2. Identyfikacja Klientów docelowych

 • Segmentacja Klientów, grup Klientów
 • Kryteria atrakcyjności Klienta, pożądane cechy
  • wartość Klienta w czasie
  • częstotliwość transakcji z Klientem
  • średnia wartość transakcji
  • terminowość wywiązywania się ze zobowiązań
  • rentowność ze współpracy ze współpracy z Klientami
  • wymagania Klienta wobec dostawcy
  • rodzaj tworzonych relacji z dostawcami
 • Analiza atrakcyjności Klientów
 • Analiza rentowności współpracy z Klientami (CVP – cost-volumen-profit)
 • Decyzje i postępowanie z Klientami wg kluczy identyfikacji

3. Obsługa zidentyfikowanych Klientów, grup Klientów

 • Pomiar przez punkty odniesienia w sferze obsługi Klienta
 • Procedura pomiaru
  • etapy pomiaru
  • analiza i interpretacja danych
 • Doskonalenie obsługi Klientów
  • ustalenie standardów obsługi
  • współczynnik obsługi Klienta
 • Implementacja
 • Tworzenie zespołów ds. obsługi Klientów
 • Systemy komunikacji z Klientem – CRM

4. Mechanizmy funkcjonujące u Klienta

 • Kultury organizacyjne i ich rozpoznawanie
 • Model mapy decyzyjnej Klienta
  • nieformalne struktury decyzyjne i ich rola
  • taktyki i strategie wejścia

5. Budowanie relacji z Klientami

 • Modele kształtowania współpracy
 • Etapy kształtowania więzi – charakterystyka
 • Potencjalne zagrożenia

6. Negocjacje z Klientami

 • Dynamika procesu negocjacyjnego
 • Zespoły negocjacyjne
 • Role merytoryczne i taktyczne w negocjacjach
 • Symulacje sytuacji negocjacyjnych – negocjacje pozycyjne (zagadnienia):
  • Negocjacje handlowe, renegocjacje: cena, czas, termin dostawy, itp.

7. Indywidualne konsultacje z trenerem

Metody szkoleniowe

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatu, metodami uczestniczącymi. Umożliwiają one aktywne nabywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz jednoczesne włączanie ich na bieżąco w system posiadanej wiedzy i doświadczeń.

Zastosowane metody szkoleniowe:

 • ćwiczenia indywidualne
 • arkusze analityczne – m.in. oceny klientów, pozycjonowania dostawców, kosztów finansowych, prognozowania przychodów, break-even point
 • symulacje sytuacji zawodowych
 • rejestracja i analiza z wykorzystaniem kamery
 • moderowana dyskusja
 • mini-wykłady
 • indywidualna sesja doradcza
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania