Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

KONFLIKT W FIRMIE – wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe, związane z ludzkimi, trudnymi zachowaniami, umiejętnościom radzenia sobie w takich sytuacjach oraz z zarządzaniem konfliktem. Mając odpowiednie umiejętności, przestaniesz bać się konfliktu … STARY DOBRY TEMAT W NOWEJ ARANŻACJI, czyli w konwencji skutecznej nauki przez ŚMIECH, ŻART I ZABAWĘ. Inne, niestandardowe podejście do rozwoju umiejętności Osób Uczących się Swobodna atmosfera, rezygnacja z koszarowej dyscypliny i przyzwolenie na różnorodność zachowań Uczestnicy mają wpływ na ostateczny program szkolenia i przebieg zajęć Uczestnicy są współautorami tego przedsięwzięcia /trener zaś – liderem i moderatorem, a nie najmądrzejszym nadzorcą/ Obniżenie poziomu stresu poprzez doskonalenie „narzędzi” porozumiewania się Osiągamy wysoki poziom szkolenia i zadowolenia uczestników Budujemy wysokie Poczucie Własnej Wartości uczestników i dobre samopoczucie Zobacz naszą prezentację w PDF

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Określenie docelowych kompetencji w zakresie radzenia sobie z konfliktem

 • Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności

 • Wdrażanie narzędzi treningowych

 • Minimalizacja konfliktów wynikających z nieporozumień

 • Wypracowanie i doskonalenie szczegółowych umiejętności związanych z rozwiązywaniem konfliktów

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec samego siebie i ludzi, z którymi pracujemy

 • Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z ludźmi

 • Kreatywna praca nad kształtowaniem osobistej charyzmy przywódczej

 • Przekonanie siebie, że poczucie humoru zwielokrotnia skuteczność w zarządzaniu relacjami międzyludzkimi

 • Poznanie i praktyczne zastosowanie wybranych technik z zakresu porozumiewania się

 • Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia

 • Refleksja nad własnymi kompetencjami i znalezienie sposobów ich doskonalenia

Program szkolenia

 I dzień

 • Ćwiczenie integracyjne grupy
 • Określenie indywidualnych celów szkolenia. Natychmiastowe przeformułowanie programu szkolenia w taki sposób, aby każdy z Uczestników osiągnął swój cel
 • Podział uczestników na zespoły problemowe
 • Zadanie zespołowe główne. Referowanie, dyskusja panelowa
 • WPŁYW – indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ. Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych

1. Mój sklep z emocjami

 • Popyt, podaż, waluta
 • „Sklep menedżerski”

2. Konflikt? A co to?

 • Postrzeganie konfliktu a definicja
 • Konflikt a współpraca
 • Góra lodowa konfliktu
 • Człowiek A atakuje człowieka B…

3. Istota

 • Podmiot i przedmiot konfliktu
 • Dynamika
 • Detektory konfliktu
 • Fazy konfliktu

4. Skąd nadchodzą burze?

 • Źródła konfliktów w firmie
 • Obszary konfliktogenne /m.in. porozumiewanie się, różnice kulturowe, potrzeby, postrzeganie problemów, płeć, osobowość/
 • Typy i cechy osobowości
 • Typy trudnych ludzi
 • Władza: rodzaje, przyczyny konfliktów wynikające z władzy
 • Najczęściej powtarzające się konflikty w zespołach
 • Konfliktowy menedżer, konfliktowy pracownik…
 • Istota mobbingu

5. Komunikacja w konflikcie

 • Analiza transakcyjna
 • Style komunikacji
 • Asertywne zachowanie menedżera
 • Bariery komunikacyjne
 • Stroki: głaski i uderzenia
 • Komunikacja niewerbalna: źródła konfliktów
 • Przekazywanie trudnych informacji
 • Wzór informacji zwrotnej
 • Wzór pełnej informacji
 • Wzór informacji coachingowej
 • Stosowanie parafrazy w sytuacji prostej i w konfliktowej
 • Jak przyznawać rację komuś, kto tej racji nie ma
 • Narzędzia i techniki rozwiązywania prostych sytuacji konfliktowych
 • Gry, jakie prowadzą ludzie

Zadanie do wykonania w ramach nauki własnej do II sesji.


II dzień

 • Ćwiczenie integracyjne grupy

1. Nie negocjuj. Wymuszaj!

 • Stanowiska i interesy stron
 • Wygrany – Wygrany
 • Obszary negocjacyjne
 • Prawa perswazji i techniki negocjacji
 • Obrona przed manipulacja

2. Jak majstrować przy konfliktach?

 • Analiza autentycznych sytuacji konfliktowych
 • Techniki i metody radzenia sobie z konfliktem

3. Style majstrowania i narzędzia

 • Autodiagnoza własnych stylów rozwiązywania konfliktów
 • Analiza typowych sytuacji konfliktowych w odniesieniu do stylów ich rozwiązywania
 • Okno Johari
 • Umiejętności szczegółowe, związane z zarządzaniem konfliktem
 • Czy wywoływanie konfliktów to umiejętność? Pojęcie „zarządzania poprzez konflikt”

4. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 • Elementy twórczego rozwiązywania problemów
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Ćwiczenia radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

5. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych. Opracowanie własnej mapy drogowej.

2

Metody szkoleniowe

Podstawową metodą szkolenia jest coaching prowokatywny:

* uczestnicy uczą się śmiać ze swoich problemów

* samodzielnie znajdują rozwiązania

* są bardziej asertywni i realistyczni

* pracują nad zmianą

To bardzo skuteczna metoda pracy z ludźmi, oparta na humorze, prowokacji (wyzwania) oraz serdeczności i akceptacji.

Pozostałe metody:

 • Coachingowe tabele umiejętności dla zarządzania konfliktem
 • Analizy przypadków
 • Arkusze autooceny
 • Testy wiedzy
 • Gry symulacyjne
 • Gry zespołowe
 • Odgrywanie scenek
 • Zadania praktyczne
 • Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i konfliktowych zachowań innych ludzi

Adresaci

Warsztaty umiejętności z zarządzania konfliktem adresujemy do:

 • szefów, kierowników, menedżerów
 • właścicieli firm
 • przedsiębiorców
 • handlowców
 • agentów sprzedaży
 • oraz do tych Osób, które przynajmniej raz na jakiś czas mają do czynienia z innymi ludźmi…

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie