Ludzie zazwyczaj pozbawiają się swojej siły, myśląc, że żadnej siły nie mają.Alice Walker

Menu

NOWOŚĆ

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W BIZNESIE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.”

Podobnie  można powiedzieć o organizacjach, które nie doceniają roli komunikacji międzykulturowej.

W opinii Forbsa – umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym jest o tyle cenna, że może przesądzić o sukcesie lub porażce organizacji.

Adresaci szkolenia
Program szkolenia

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W BIZNESIE

 

 

Dzień 1  Istota komunikacji międzykulturowej

Blok 1  – Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej

 • Czym jest komunikacja międzykulturowa i jakie ma znaczenie?
 • Typy kultur
 • Kultury wysokiego i niskiego kontekstu
 • Kultury kolektywne i indywidualistyczne
 • Kultury ceremonialne i nieceremonialna
 • Kultury propartnerskie i protransakcyjne
 • Kultury polichroniczne i monochroniczne
 • Kultury sekwencyjne i synchroniczne

Blok 2 –  Bariery w komunikacji międzykulturowej i sposoby na ich przezwyciężanie

 • Bariery semantyczne (w tym m.in. : sposób komunikacji, tematy „drażliwe”, symbole, błędne odczytywanie komunikacji niewerbalnej)
 • Bariery psychologiczne (w tym.m.in. stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm, wybiórcze postrzeganie, filtrowanie, tzw. ”niebezpieczeństwo pojedynczej historii”)
 • Bariery fizyczne i środowiskowe

Blok 3 – Istota szoku kulturowego

 • Co to jest szok kulturowy i jakie są jego przyczyny?
 • Jakie są symptomy szoku kulturowego?
 • Etapy szoku kulturowego
 • Sposoby przezwyciężania

Blok 4 – Charakterystyka poszczególnych kultur

 • Zarys dziejów
 • Sytuacja polityczna i prawna
 • Sytuacja gospodarcza
 • Najważniejsze problemy życia społecznego
 • Kultura

 

Blok 5 – Etykieta w relacjach z partnerami  z danego państwa/państw i najważniejsze ceremonie

Między innymi:

 • Powitania i pożegnania
 • Przedstawianie partnerów biznesowych
 • Przedstawianie siebie
 • wręczanie wizytówek
 • organizacja przyjęć
 • spożywanie posiłków, wręczanie prezentów
 • tytułowanie

 

Dzień 2 Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Blok 1 Kultura organizacyjna a wielokulturowość i kultura narodowa

 • Definicja i analiza kultur organizacyjnych
 • Czynniki wywołujące zmiany kulturowe
 • Kultura organizacyjna z kultura narodowa
 • Struktury formalne i nieformalne
 • Standardy pracy w poszczególnych kulturach (w tym m.in. stosunek do czasu, hierarchii, kierownictwa)
 • Etyka i odpowiedzialność biznesu w różnych kulturach

 

Blok 2 Komunikacja w środowisku multikulturowym

 • Komunikacja werbalna – ustna i pisemna, w tym: styl komunikacji, „drażliwe tematy”, wartości, symbolika, jak: obrazy, kolory, liczby
 • komunikacja niewerbalna (w tym: ekspresja i mimika twarzy, mowa ciała i gesty zakazane, proksemika, parajęzyk, haptyka, strój w biznesie)
 • e-komunikacja
 • prezentacje
 • komunikacja między centralą a oddziałami w różnych państwach

Blok 3  Wybrane aspekty zarządzania międzykulturowego

 • Motywacja i systemy motywacyjne w różnych kulturach
 • Rozwiązywanie konfliktów w środowisku wielokulturowym
 • Planowanie i wdrażanie strategii z uwzględnieniem różnic wielkokulturowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w wielokulturowym środowisku

 

Blok 4 Negocjacje w środowisku międzynarodowym

 • Style negocjacji
 • Typy negocjatorów
 • Wybrane techniki i metody negocjacji
 • Zespół negocjacyjny
Metody szkoleniowe
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania