PLANER

Mistrzowskie szkolenia dla żądnych sukcesu!

Menu

NIEPOWTARZALNY TRENING KREATYWNOŚCI. Kreatywność w biznesie, czyli jak skutecznie rozwiązywać problemy w pracy. (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój interpersonalny, Outdoor

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem zasadniczym jest przełamanie barier psychicznych i organizacyjnych, które na co dzień blokują kreatywne rozwiązywanie problemów oraz zmotywowanie do kreatywnego zaangażowania się w rozwiązywanie powierzonych problemów

 • Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia – zwiększanie twórczego potencjału
 • Doskonalenie umiejętności identyfikacji i analizy problemów, wyznaczania celów i twórczego wdrażania rozwiązań w pracy zawodowej
 • Przełamywanie barier i ograniczeń w kreatywnym myśleniu i działaniu
 • Tworzenie grup i zespołów twórczych – umiejętność współpracy i wykorzystania potencjału grupy w rozwiązywaniu problemów
 • Doskonalenie przedsiębiorczości, zdolności komunikacyjnych oraz kreatywności – niezbędnych dla uzyskania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku

Podczas zajęć analizowane będą rzeczywiste przypadki z pracy grup zadaniowych:

 • Prezentowane podejście do tematyki kreatywności pozwoli w praktyce nawiązywać do technik metodologii Problem Solving (burza mózgów, metoda „5 razy dlaczego?”, wybór wyważony, koło PDCA, diagram Ishikawy
 • Zajęcia przygotowują uczestników do podejmowania odpowiedzialności za rezultat powierzonych im zadań
 • Budują u uczestników motywację konieczną do zaakceptowania zmian orz zaangażowania się w proces ich realizacji
 • Generują silną identyfikację z przedsiębiorstwem i jego celami
 • Przekazują uczestnikom umiejętności posługiwania się technikami motywującymi współpracowników i podwładnych

Po jego ukończeniu uczestnik będzie potrafił:

 • Spojrzeć kreatywnie na otaczającą rzeczywistość
 • Wydobyć ze swojego umysłu innowatorskie umiejętności, które posiada
 • W sposób twórczy rozwiązywać problemy dotyczące pracy i życia prywatnego
 • Znajdować alternatywne rozwiązania problemów
 • Zwiększyć potencjał intelektualny praktycznie bez ograniczeń

Metody szkoleniowe:

 • wykład interaktywny
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • gry symulacyjne
 • testy

Uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia i metody twórczego rozwiązywania problemów (arkusze prowadzenia zebrania, protokołów, kwestionariusze metod np. burza mózgów itp.).

Program szczegółowy szkolenia

Każdy problem w organizacji winien stwarzać możliwość do zwiększenia efektywności działania, a nie tylko przywrócenia uprzedniego stanu rzeczy” P. Drucker

1. Podstawowe pojęcia kreatywnego myślenia

 • Kreatywność a twórczość
 • Osobowość twórcza i twórcze funkcjonowanie
 • Zasady rządzące procesem twórczym

2. Bariery twórczego rozwiązywania problemów

 • Bariery zewnętrzne – konformizm i presja środowiska
 • Bariery wewnętrzne – rola doświadczenia i stereotypów
 • Bariery ograniczające kreatywność indywidualną i zespołową – jak je omijać

3. Podejście do problemów

 • Analiza i proces rozwiązywania problemu
 • Problem – schemat i kreatywność – metody i techniki rozwiązywania problemów
 • SWOT problemu – techniki odkrywania istoty problemu i jego redefinicji
 • SWOT mojej osoby – cechy osoby twórczej

4. Własny styl uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów

 • Jak przyswajamy informacje
 • Określenie własnego stylu uczenia się i przetwarzania informacji
 • Określenie preferowanego stylu pracy i rytmu biologicznego
 • Zadbanie o połączenie umysł – ciało oraz umysł – mózg
 • Specjalistyczna kinezjologia – model Dennisona
 • Efektywne wykorzystanie obu półkul mózgowych

5. Osobowość jako czynnik kształtujący nasze reakcje i zachowanie w różnych sytuacjach, osobowość typu A i B

 • Stres i tryb życia
 • Skala znaczenia zjawisk społecznych HOLMESA i RAHE’A
 • Rola wsparcia emocjonalnego – skuteczne sposoby odreagowywania napięć
 • Omówienie i próbki technik relaksacyjnych
 • Stres zawodowy a kreatywność, zespół wypalenia zawodowego

6. Metody wsparcia kreatywności w życiu i biznesie

 • Rola wyobraźni, marzenia i wizji, wykorzystanie twórczego myślenia w zarządzaniu
 • Mózg jako narzędzie przetwarzania informacji
 • Formułowanie i ustalanie celów
 • Wykorzystanie notatek linearnych i mapy skojarzeń
 • Poziomy i pułapki inteligencji, a kreatywność
 • Wykorzystanie potencjału grupy. Cechy zespołu kreatywnego

7. Skuteczne strategie rozwiązywania problemów – metody heurystyczne

 • Metody rozwiązywania problemów: recepcyjne, asocjacyjne, zbierania i porządkowania, kombinacyjne, dedukcyjne, zbierania i porządkowania, modelowania
 • Rozbijanie schematów myślowych
 • Twórcze rozwiązywanie problemów – techniki analityczne, skojarzenia przymusowe
  i swobodne, odwrócenie punktu widzenia, projektowanie idealne

 • Dialog
 • Burza mózgów
 • Technika Synektyczna Gordona
 • Metoda Le Bono

8. Od pomysłu do decyzji, czyli jak szybko i skutecznie działać

 • Schemat procesu decyzyjnego – pułapki w procesie podejmowania decyzji
 • Psychologiczne aspekty złudzeń w procesach oceny i podejmowania decyzji
 • Użyteczne metody stosowane w procesie decyzyjnym

9. Odtworzenie procesu pracy w podgrupach – ćwiczenie

10. Osiągnąć wynik – warunki skuteczności pracy zespołu

11. Przygotowanie zebrania

 • Ustalenie celów, obszarów działania, czasu i funkcji
 • Rozwiązanie problemu powstałego podczas odtwarzania procesu wybranej usługi wewnętrznej

12. Sporządzenie siatki planowania zebrania

13. Praktyczne zastosowanie Problem Solving – ustrukturyzowanych metod twórczego rozwiązywania problemów

 • Zastosowanie Diagramu Ishikawy
 • Przeprowadzenie burzy mózgów Philips 623
 • Aplikacja wyboru wyważonego ( alternatywy, kryteria ważenia alternatyw)
 • Zbiór indywidualny ( metoda wizytówek)
 • Zasada Pareto 20/80
 • 5 razy dlaczego?
 • Drzewo usterek
 • Rozmowa wokół stołu – zasady prowadzenia

14. Sporządzenie protokołu zebrania (check list)

15. Zarządzanie stosunkami w zespole – monitoring wewnętrzny Radarchard

16. Spotkania w podgrupach: analiza problemu i wyodrębnienie rozwiązań celem poprawy procesu pracy – analiza przypadku niedotrzymania terminu w firmie usługowej

17. Przygotowanie prezentacji

18. Monitoring pracy w grupach – Radarchard

 • Zarządzanie potencjałem intelektualnym zespołu
 • Tworzenie klimatu w grupie – zastosowanie radarchart i linijki

19. Synteza i ocena

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania