PLANER

Problemem większości ludzi jest to, że nie podejmują oni decyzji, by się wzbogacić – oni tylko o tym marzą.Michael Masterson

Menu

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA, SYSTEM KOMUNIKOWANIA CELOWEGO

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Najczęściej występującymi utrudnieniami w komunikacji celowej są :

 • Wymieszanie obszarów zawodowego i prywatnego, co wywołuje silny emocjonalny stosunek do osób i spraw spotykanych w pracy
 • Klubowy (koleżeński) albo skrajnie odmienny, wojskowy model zarządzania ludźmi i przekazywania im poleceń
 • Oczekiwanie identycznych do własnych wzorców zachowań
 • Stres wywołany zmianami, lęk przed zmianą, próby zatrzymania dotychczasowego stanu rzeczy
 • Brak jasnych systemów przepływu informacji, komunikowanie intuicyjne, zamiast systemowego

Zapraszamy na szkolenie, na którym poznają Państwo zasady skutecznej komunikacji ze współpracownikami.

Cele i korzyści szkolenia
 • Dostarczenie wiedzy na temat zasad skutecznej komunikacji ze współpracownikami
 • Budowanie i utrzymanie wizerunku profesjonalisty
 • Ograniczenie czynnika emocjonalnego na rzecz racjonalnej komunikacji profesjonalnej
 • Organizacja i prowadzenie efektywnych spotkań
 • Reagowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych

KORZYŚCI jakie uzyska uczestnik szkolenia:

 • Lepsze precyzowanie celów w kontaktach interpersonalnych
 • Zwiększenie skuteczności osiągania zakładanych celów
 • Zdolność dokonywania trafnych odczytów stylów zachowań innych ludzi i reagowania na nie
 • Skuteczne porozumiewanie się z innymi z uwzględnieniem specyficznych potrzeb zarówno odbiorców komunikatów, jak i własnych
 • Opanowanie lęku i stresu związanego z przekazywaniem i odbieraniem informacji trudnych
 • Usprawnienie procesów przepływu informacji
Program szczegółowy szkolenia

1. Proces zarządzania zadaniami

 • Mózg a podejmowane działania
 • Wpływ przyzwyczajeń i nawyków na wykonywanie zadań
 • Automatyczne posługiwanie się nawykami językowymi
 • Efektywne zarządzanie wewnętrznymi zobowiązaniami
 • Zarządzanie działaniem – umiejętność rozumienia swoich oczekiwań
 • Gromadzenie, analiza, porządkowanie spraw – hierarchia wg Eisenhowera

2. Planowanie zadań

 • Definiowanie celów i zasad
 • Budowanie wizji końcowych rezultatów
 • Gromadzenie narzędzi niezbędnych do wykonania zadania – praca na zasobach
 • Autoorganizacja – prawo Parkinsona
 • Udział innych osób w realizacji zadania
 • Techniki delegowania zadań

3. Budowanie zespołu pracującego w oparciu o Getting Things Done ( GTD)

 • Kultura organizacyjna a program GTD
 • Organizowanie pracy zespołowej – podział zadań według kompetencji, cech osobowych oraz osobistych planów
 • Komunikowanie a GTD
 • Kontrola przebiegu pracy i wykorzystania czasu
 • Prolongowanie ekspozycji emocji – koncentracja na zadaniu
 • Intencja w komunikowaniu – poszanowanie pracy innych ludzi.

4. Racjonalizacja komunikowania się z ludźmi.

 • Skuteczne komunikowanie się – techniką wspierającą zarządzanie czasem
 • Racjonalne czytanie dokumentów
 • Racjonalne korzystanie z telefonu i Internetu
 • Racjonalne odbywanie narad
 • Racjonalne prowadzenie rozmów
 • Reguły asertywności w relacjach międzyludzkich
 • Zbudowanie skutecznego obiegu informacji

5. Zasady bieżącej komunikacji

 • Komunikowanie się, interakcja, komunikat, przepływ informacji – podstawowe pojęcia.
 • Właściwości istotne w kontaktach międzyludzkich.
 • Uwzględnianie potrzeb ludzkich w procesie komunikowania się.
 • Strategia „trójkowa” stosowana w komunikacji.
 • Gotowość do dialogu – utrzymanie kontaktu ( skrzynka kontaktowa).
 • Schemat konstrukcji wypowiedzi
 • 7 zasad kształtowania wypowiedzi
 • Typy komunikatów i style komunikatów
 • Znaczenie komunikacji bieżącej
 • Bariery komunikacyjne

6. Komunikowanie celowe.

 • Ustalanie priorytetów w budowaniu komunikatu – hierarchiczna konstrukcja wypowiedzi.
 • Etapy rozmowy
 • Pochwała i nagana – czemu mają służyć ?
 • Style komunikowania się – silne i słabe strony.
 • Stosowanie profesjonalnego, ale zrozumiałego języka

7. Trudny rozmówca, trudne sytuacje – jak sobie radzić?

 • Określenie typów trudnych rozmówców i sytuacji
 • Objawy i skala oceny stresu
 • Podstawowe zachowania w trudnych sytuacjach
 • Stawianie granic – asertywne reagowanie na zarzut
Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i ma charakter narzędziowy. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe do wykorzystania narzędzia wspomagające autoorganizację oraz przepływ informacji, na których podczas szkolenia prowadzony jest warsztat.

 • wprowadzenie – mini wykłady
 • opracowywanie list zadań oraz budowanie programu zarządzania nimi
 • ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju własnego
 • ćwiczenia grupowe
 • implementacja programu GTD
 • ćwiczenia obejmujące budowanie przekazu ogólnego / jednostkowego, jednostronnego / dwustronnego, racjonalnego / emocjonalnego
 • symulacja sytuacyjna – warsztat
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania