PLANER

Nie ma większego zagrożenia dla wolnej gospodarki, niż wrogość zatrudnionych wobec zysku.Peter F. Drucker

Menu

ASERTYWNOŚĆ W PRACY MENEDŻERA – skuteczne warsztaty

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: 2

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Co daje asertywność?

 • Zwiększa swobodę komunikacji, zapobiegając niepotrzebnym konfliktom
 • Jest warunkiem sprawnego zarządzania sobą
 • Pozwala wytyczać granice
 • Jest bazą dla bezpośrednich i stanowczych zachowań
 • Umożliwia negocjowanie: wygrany – wygrany
 • Pozwala respektować prawa innych ludzi i realizować cele firmy
 • Umożliwia autoekspresję i tworzenie zdrowych relacji z innymi
 • Wzmacnia pewność siebie i  tworzy klimat zaufania

Szkolenie „asertywność” pozwoli uczestnikom:

 • Określać swoje zasoby
 • Kształtować własne cele
 • Konsekwentnie realizować cele organizacji
 • Określać priorytety i ustawiać zadania według hierarchii ważności
 • Wyrażać swoje wątpliwości, opinie i pomysły, co wspomaga kreatywność
 • Reagować pozytywnie w sytuacjach konfliktowych i trudnych
 • Chronić się przed szkodliwym wpływem społecznym i manipulacją
 • Efektywnie wykorzystywać czas
 • Elastycznie reagować na procesy zmian
Adresaci szkolenia
 • Szefowie Zespołów, Firm
 • Kierownicy Działów
 • Menedżerowie Zespołów
 • Osoby Zarządzające Personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby asertywnie i skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych i nieuniknionych procesach zmian.
Program szkolenia

1. Wstęp – definicje asertywności

 • Składniki asertywnego zachowania
 • Podstawowe zasady asertywności
 • Porównanie zachowań asertywnych, podporządkowanych i agresywnych
 • Asertywność w konstruowaniu własnego Ja – budowanie autorytetu
 • Buforowanie informacji destrukcyjnych
 • Schemat asertywnego komunikatu
 • Działanie ucelowione jako pomoc w budowaniu postaw asertywnych

2. Asertywność w konstruowaniu własnego Ja

 • Proces budowania poczucia własnej wartości
 • Sposoby podnoszenia samooceny
 • Tożsamość własna i grupowa
 • Role życiowe i dopasowanie do roli
 • Analiza praw i obowiązków właściwych danej roli
 • Definiowanie potrzeb
 • Konstrukcja układu hierarchicznego potrzeb
 • Znaczenie realizacji potrzeb indywidualnych

3. Schemat wywoływania zachowań asertywnych

 • Asertywność jako opozycja do postaw agresywnych i podporządkowanych
 • Analiza własnych możliwości i ograniczeń – metoda SWOT
 • Działanie w sytuacji niedoborów ( brak narzędzi, brak umiejętności, brak czasu)
 • Mówienie o sobie – elementy autoprezentacji
 • Budowanie zaufania do siebie i innych
 • Racjonalizacja działań
 • Świadomy i nieuświadomiony poziom komunikacji
 • Efektywne słuchanie i efektywne przekazywanie komunikatów
 • Sukcesywna ewaluacja postaw asertywnych

4. Asertywność w realizowaniu celu

 • Definiowanie celu
 • Planowanie realizacji celu
 • Dobór osób współbudujących cel
 • Przeciwdziałanie barierom na drodze do osiągnięcia celu
 • Dokonywanie wyboru i podejmowanie decyzji
 • Przejęcie odpowiedzialności
 • Działanie celowe w miejsce eskalacji konfliktu

5. Asertywność w relacjach interpersonalnych

 • Relacje z innymi ludźmi
 • Czynniki budujące i destrukcyjne w relacjach międzyludzkich
 • Cechy relacji Ja – Inni
 • Ocena wartości kontaktu interpersonalnego
 • Krytyka konstruktywna, a krytykanctwo
 • Zachowanie społeczne wymagające postawy asertywnej
 • Trudny rozmówca, trudne sytuacje – jak sobie radzić?
 • Radzenie sobie z osobami agresywnymi i manipulującymi
 • Przeciwdziałanie „wampirom energetycznym”

6. Asertywność w sytuacjach konfliktowych

 • Istota konfliktu
 • Typologia trudnego partnera komunikacyjnego
 • Konflikt jako przeciwstawne poglądy – czyli droga do kreowania nowych rozwiązań
 • Rodzaje konfliktów – konflikty negocjowalne i nienegocjowalne
 • Konflikt strategiczny – znaczenie i techniki jego wywoływania
 • Techniki rozwiązywania konfliktów
 • Natura emocji i ich znaczenia w relacjach międzyludzkich
 • Mechanizmy chroniące przed oddziaływaniem emocjonalnym
 • Konstruowanie komunikatu w sytuacjach stresogennych i kryzysowych
 • Przeciwdziałanie wpływowi społecznemu i psychomanipulacji
Metody szkoleniowe
 • wprowadzenie – mini wykłady
 • ćwiczenia wzmacniające pewność siebie – m. in. określenie zasobów własnych
 • ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju własnego
 • ćwiczenia grupowe
 • warsztaty sytuacyjne w parach
 • analiza autentycznych zdarzeń – studium przypadku
 • ćwiczenia symulujące sytuacje trudne i konfliktowe
 • ćwiczenia wspomagające radzenie sobie ze stresem
 • testy określające nawykowe sposoby reagowania

Szkolenie jest w 90% prowadzone metodą warsztatową.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania