PLANER

Najgorsze, co może się przytrafić menedżerowi w jego pracy zawodowej, to wcale nie alkoholizm, jak sądzi większość, lecz egotyzmHarold Geneen

Menu

ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRODUKCYJNYMI

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem programu jest zaznajomienie uczestników z systemami, które pozwolą na redukcję kosztów oraz maksymalizacje zysków poprzez eliminację wszystkich strat w procesie wytwarzania w stosunku do stanu obecnego. Korzyści dla przedsiębiorstwa: • Wprowadzenie LEAN PRODUCTION wpłynie na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa • Wprowadzenie metody LEAN PRODUCTION pozwoli na:

 • 90% redukcji braków
 • wzrost zaangażowania pracowników w sprawy firmy
 • do 70% redukcji czasów przezbrojeń
 • 30% wzrost wydajności produkcji
 • do 60% redukcji zapasów i robót w toku
 • 15% redukcji powierzchni przedsiębiorstwa
Program szczegółowy szkolenia

1. Organizacja miejsca pracy – System 5”S”:

 • Promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5”S” w zakładzie
 • Stworzenie planu wdrożenia programu 5”S”
 • Wyznaczenie obszarów, w których zostanie wdrażany system 5”S”
 • Omówienie procedur wdrożenia programu 5”S” krok po kroku – „Pięć kroków”
 • Omówienie kroku pierwszego – Segregacja
 • Omówienie kroku drugiego – Systematyka
 • Omówienie kroku trzeciego – Sprzątanie
 • Omówienie kroku czwartego – Standaryzacja
 • Omówienie kroku piątego – Samodyscyplina
 • Propagowanie systemu 5”S”

2. Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej

 • Elementy i narzędzia Lean Manufacturing
 • Przedstawienie metodologii MSW
 • Charakterystyka głównych strat w procesach produkcyjnych
 • Gromadzenie informacji o procesie produkcyjnym
 • Tworzenie mapy stanu aktualnego
 • Symbole w tworzeniu mapy strumienia wartości
 • Burza mózgów nad usprawnieniami
 • Tworzenie mapy przyszłościowej jako element ćwiczeń

3. System TPM (Total Productive Maintenance). Współdziałanie Pionu produkcyjnego z Pionem utrzymania ruchu

 • Czym jest TPM?
 • Utrzymanie ruchu – od zarządzania awariami poprzez prewencję aż do większej produktywności maszyn i urządzeń
 • Sześć głównych strat wynikających z maszyn i urządzeń
 • Wdrażanie TPM w przedsiębiorstwie
 • Role Działu Utrzymania Ruchu i Produkcji
 • OEE wskaźnik wykorzystania czasu pracy maszyn i urządzeń
 • Samodzielne Przeglądy
 • Samodzielne Przeglądy a praca zespołu

 4. System „JiT”

 • Istota Just in Time
 • “7×0” czyli wytwarzanie bez strat
 • Porównanie systemów „ciągnij” i „pchaj”
 • Na czym polega system „pchaj”
 • Na czym polega system „ciągnij”
 • Skrócenie czasów przygotowawczo – zakończeniowych – tpz
 • Analiza stanu istniejącego
 • Projekt systemu
 • Program szkoleń
 • Wdrożenie systemu do wybranego procesu próbnego
 • Metody budowania zaangażowania pracowników

5. Skrócenie czasów przezbrojenia maszyny – narzędzie SMED:

 • Ogólne zasady systemu SMED
 • Etapy przygotowania operacji
 • Fazy wdrożenia systemu SMED
 • Metodyka SMED’u
 • Usprawnienie metod pracy
 • Fundamentalne zasady SMED’u
 • Druki i formularze w procesie SMED’u
 • Analiza czynności w procesie SMED’u
 • Kazein w procesie SMED

6. Narzędzie KAIZEN – usprawnienia na stanowiskach pracy:

 • Co to jest Kaizen
 • Dlaczego Kaizen
 • Techniki zbierania informacji
 • Karta rozwiązania problemu
 • Warsztaty Kazein (Workshop Kaizen) – droga do szybkich udoskonaleń
 • Zespoły Kazein
 • Wdrażanie usprawnień
 • Likwidacja „wąskich gardeł”
 • SMED a Kaizen
7. Poka-Yoke metody wizualizacji Przedmiotem szkolenia jest zaznajomienie uczestników systemem, który pozwala na redukcję kosztów oraz maksymalizacje zysków poprzez eliminację wszystkich strat   w procesie wytwarzania. Poka-Yoke to wszelkiego rodzaju metody pomagające operatorom unikać pomyłek podczas wykonywania pracy, spowodowanych np. wyborem nieodpowiednich części, pominięciem części, odwrotnym zainstalowaniem części, etc. Zamiennie używane nazwy to zapobieganie pomyłkom (mistake-proofing), oraz Poka-Yoke (zapobieganie błędom) lub Baka-Yoke (zapobieganie głupocie).
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania