PLANER
logotyp-prestige-eck

Aby stać się wielkim kapitanem, należy przepłynąć wzburzone morze.?

Menu

ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI – Boomersi i Millenialsi,  ODKRYJ I WYKORZYSTAJ ICH POTENCJAŁ!

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski, Produkcja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Według międzynarodowych szacunków już w 2025 roku przedstawiciele pokolenia Y zdominują rynek pracy i będą stanowić około 75% osób aktywnych zawodowo na świecie.

W tej grupie znajdą się również reprezentanci pokolenia Z, a ich odsetek wyniesie ok. 20%.

Warto już teraz zastanowić się kim są osoby należące do tych generacji i jakie są ich oczekiwania odnośnie życia zawodowego?

Jakie już napotykasz  problemy w zespołach wynikające różnicy wieku?

Jakie są skutki subiektywnej oceny, etykietowania i próby „kształtowania innych” na swój obraz i podobieństwo?
Jak oddzielić stereotypy od faktów?

Jak zarządzać młodymi pokoleniami?

Jakie są  korzyści a nawet „własny interes” we wspieraniu współpracy międzypokoleniowej?

Co w rzeczywistości firmy może stanąć na przeszkodzie a co mogę (JA) zrobić, żeby zminimalizować to zagrożenie?

Jak zostać autorytetem w oczach młodych ?

Jak znaleźć ujście emocjom związanym z pojawieniem się nowych pokoleń?

Jak oddzielić emocje od faktów?

Jak koncentrować się tylko na tych faktach, na które mamy wpływ?

Jak zacząć myśleć narzędziowo a nie emocjonalnie?

Jak radzić sobie z pracownikami młodymi, zdolnymi i mało lojalnymi wobec Organizacji?

OTWÓRZ SIĘ NA NOWĄ ERĘ PRACOWNIKÓW MILENIUM!

Bądź świadomy potencjału i zagrożeń!
Wykorzystaj unikalną wiedzę i rozwijaj swoją Organizację!

Cele i korzyści szkolenia
 • Zgłębienie specyfiki myślenia pracowników wszystkich pokoleń  oraz ich systemu wartości
 • Wzrost efektywności zarządzania zróżnicowanym pokoleniowo zespołem pracowniczym, ułatwienie relacji interpersonalnych, wyższa motywacja i podniesienie efektywności działania zespołu pracowniczego
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania trudnych, drażliwych kwestii – analiza przypadków
 • Stworzenie portretu menadżera o doskonałej autoprezentacji, prowadzącego skuteczną rekrutację, wspierającego rozwój pracowników z różnych pokoleń oraz motywującego go do wydajnej pracy
 • Poznanie specyfiki nowych pokoleń

Zaprezentujemy także pomysły na utrzymanie pracowników w organizacji poprzez stosowanie nowych narzędzi motywacyjnych i informatycznych.

Adresaci szkolenia

Zapraszamy kadrę manedżerską, która na co dzień pracuje i styka się z problematyką zarządzania pracownikami.

Program szczegółowy szkolenia
 1. Wpływ stereotypów na zarządzanie pokoleniami

Ćwiczenie wprowadzające w temat: Boomersi –  Millenialsi: Różnie postrzegamy ten świat

Rysowanie typowego przedstawiciela „Nowe pokolenie” i „Stare pokolenie”. Zwrócenie uwagi na potrzebę umieszczenia szczegółów, na przykład, fryzury, nakrycia głowy, itp.

 • Na ten sam na świat patrzy pokolenie B X Y Z: świat jest ten sam – obrazy różne. Każdy broni swojego obrazu i nie akceptuje innych. Oto skutki różnicy pokoleń.
 • Jakie są różnice w postrzeganiu? Skąd zaczerpnęli swoje wizje i informacje? Na ile są one precyzyjne?
 • Podsumowanie i ocena: dyskusja o stereotypach i o tym, jak wpływają one na poglądy i opinie ludzi. W jaki sposób stereotypy są przyswajane na podstawie obrazów, które pokazywane są w mediach, a także tych zaczerpniętych z własnego doświadczenia.

Zagadnienia merytoryczne:

 • przełamywanie stereotypów na temat funkcjonowania i pracy różnych grup wiekowych
 • czy uczestnicy ćwiczenia mają podobne wyobrażenie o tym, jak wygląda typowy przedstawiciel pokoleń?
 • uświadomienie uczestnikom, że myśląc o „innych” pokoleniach kierujemy się głównie stereotypami i wynikających z nich emocjami
 • wpływ stereotypów międzypokoleniowego postrzegania na zarządzanie
 • wpływ stereotypów na budowanie relacji z pracownikami innych pokoleń
 • na ile stereotypy nie pozwalają dostrzec potencjału tkwiącego w pracownikach nowych pokoleń
 • wpływ stereotypów na hermetyczność starszych pokoleń

Ćwiczenie „Złudzenia”

Analiza rysunków, które ujawniają tendencje do postrzegania powierzchownego. Przy bliższej obserwacji, rysunki nabierają zupełnie innego znaczenia.

Zagadnienia merytoryczne:

 • uświadomienie uczestnikom, że już samo spojrzenie z innej perspektywy daje dostęp do innych, nowych zasobów
 • przesterowanie myślenia w trakcie szkolenia z emocjonalnego na rzeczowe

Ćwiczenie: różne perspektywy: intuicyjnie spojrzenie na „nowe pokolenia”

 • JA – pozycja percepcyjna –  to spojrzenie z punktu widzenia „Ja”. Czyli Twoja własna, wygodna perspektywa. Z tego miejsca jesteś wstanie dostrzec to, co jest ważne dla Ciebie osobiście
 • NOWE POKOLENIE – pozycja percepcyjna to punkt widzenia drugiej osoby. Polega to na „wcieleniu” się w skórę kogoś innego i spojrzenie na problem/ sytuację/ konflikt z jej perspektywy
 • OBSERWATOR – pozycja percepcyjna to pozycja obserwatora. Chodzi o to by być kimś zupełnie niezależnym, kimś kto nie jest związany w żaden sposób z tą sytuacją. Oznacza to wyjście zarówno poza siebie jak i poza cudzy pogląd.

Zagadnienia merytoryczne:

 • nauka twórczego spojrzenia na zjawisko różnic pokoleniowych
 • uświadomienie nieodwracalności tego procesu
 • uświadomienie, że jedyne co menedżer może zmienić w temacie różnic pokoleniowych, to zmiana swojego nastawienia
 • uświadomienie sobie, że spojrzenie narzędziowe na różnic pokoleniowe pozwoli maksymalnie wykorzystać szanse z nich płynące i zabezpieczyć się przed zagrożeniami
 1. Wycieczka w prawdziwą perspektywę pokoleń Boomersów, X,Y,Z,
 • krótki wykład wprowadzający zagadnienia grup demograficznych w oparciu o badania statystyczne
 • ćwiczenie: „Nowi bez emocji”
 • rozdanie grupom informacji o „nowych pokoleniach”
 • każda grupa przygotowuje prezentacje profilu demograficznego bez emocji
 • prezentacja – bez emocjonalnych opinii i komentarzy

Zagadnienia merytoryczne:

 • kim są „Millenialsi”
 • poznanie specyfiki grup pokoleniowych oparciu o badania
 • poznanie rzeczywistej specyfiki pokoleń bez „łatek” uprzedzeń i emocji
 • uczestnicy samodzielnie będą eksplorować specyfikę różnych pokoleń
 • uświadomienie sobie nieodwracalności procesu zmian pokoleniowych

 Ćwiczenia:

 •  wyzwania menedżera – czy transfer wiedzy jest możliwy?
 • jak czerpać os siebie (synergia międzypokoleniowa)

Zagadnienia merytoryczne:

 • wyzwania szefa i innych członków zespołu
 • kto z kim chce współpracować i dlaczego?
 • mocne strony i słabe „nowych pokoleń”
 • analiza aktualnej struktury pokoleniowej w firmie – określenie jej mocnych i słabych stron
 • uświadomienie Uczestnikom, co wynika z takiej struktury wiekowej
 • określenie szans i wygenerowanie pomysłów, jak je wykorzystać
 • określenie zagrożeń i wygenerowanie pomysłów, jak im zapobiegać

  Ćwiczenie „rzeka”

 • ćwiczenie pokazujące konieczność dostosowania sposobu komunikowania do indywidualnych potrzeb
 • ćwiczenie ukazujące skutki „niedostosowania się” do zmieniających się potrzeb „nowych pokoleń
 • ćwiczenie pokazujące skutki niedostrzegania problemu istnienia nowych pokoleń
 • warsztat narzędziowy: Jak zostać w” porzo – szefem”,  czyli idea intermentoringu w narzędziach

Zagadnienia merytoryczne:

 • wydobywanie potencjału i siły z różnorodności zespołów wielopokoleniowych
 • idea intermentoringu – omówienie i sprawdzenie, w jaki sposób może być wdrożona w zespołach Uczestników – zaplanowanie konkretnych kroków wdrożenia
 • budowanie kultury zespołów uczących się – transfery umiejętności, kaskadowe przekazywanie wiedzy
 • wzbudzanie proaktywnej postawy do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń w Organizacji
 • konieczność zmiany w sposobie zarządzania w kontekście zmiany pokoleniowej
 • jak budować autorytet u najmłodszych pokoleń? A jak u najstarszych?
 • identyfikacja kluczowych czynników, dzięki którym możemy realnie zwiększyć
 • autorytet
 1. Warsztaty narzędziowe Motywowania „nowych pokoleń”
 • Motywowania „nowych pokoleń”

Zagadnienia merytoryczne:

 • wypracowanie narzędzi motywowania różnych pokoleń
 • przypomnienie piramidy Maslowa
 • wypełnienie piramidy Maslowa narzędziami dostosowanymi do różnych pokoleń
 • ulubione sposoby nauki nowych pokoleń

3.2          Jak się komunikować między pokoleniami

Zagadnienia merytoryczne:

 • burza mózgów bez cenzury.
 • jak? metody, narzędzia, sposoby, techniki, środki, pomysły, zalecenia itd…
 • po burzy mózgów: wybór narzędzi komunikowania do „praktycznego i natychmiastowego zastosowani
 • jak dokonywać transferu wiedzy międzypokoleniowej
 • metody zlecania zadań przedstawicielom nowych pokoleń
 • metody udzielania informacji zwrotne nowym pokoleniom
 • metody rozmów korygujących wobec nowych pokoleń
 • przykłady zastosowania

3.3          Warsztat narzędziowy „Fun :)”  Klucz do nowych generacji: miejsce pracy = fun!

Zagadnienia merytoryczne:

 • Jak? metody, narzędzia, sposoby, techniki, środki, pomysły, zalecenia itd…
 • Po burzy mózgów: wybór pomysłów do „praktycznego i natychmiastowego zastosowania”
 • Przykłady zastosowania

3.4          Warsztat narzędziowy „work life balans” Klucz do generacji YZ: work – life balance.

Zagadnienia merytoryczne:

 • Jak? metody, narzędzia, sposoby, techniki, środki, pomysły, zalecenia itd…
 • Po burzy mózgów: wybór pomysłów do „praktycznego i natychmiastowego zastosowania”
 • Przykłady zastosowania

3.5       Warsztat narzędziowy „motywowanie nowych pokoleń” Klucz do nowych generacji: silne i częste bodźce.

Zagadnienia merytoryczne:

 • Jak? metody, narzędzia, sposoby, techniki, środki, pomysły, zalecenia itd…
 • Po burzy mózgów: wybór pomysłów do „praktycznego i natychmiastowego zastosowania”
 • Przykłady zastosowania

3.6       Warsztat narzędziowy „współdecydowanie” Klucz do nowych generacji: możliwość współdecydowania

Zagadnienia merytoryczne:

 • Jak? metody, narzędzia, sposoby, techniki, środki, pomysły, zalecenia itd…
 • Po burzy mózgów: wybór pomysłów do „praktycznego i natychmiastowego zastosowania”
 • Przykłady zastosowania

3.7 Warsztat narzędziowy: „jak sprostać?”

Eksperci stawiają u podstaw definicji nowych pokoleń słowo change – czyli zmiana, stan, który najbardziej lubią, gdyż ciągłe eksperymentowanie umożliwia im rozwój oraz dostarcza wielu wrażeń.”

Zagadnienia merytoryczne:

 • Jak? metody, narzędzia, sposoby, techniki, środki, pomysły, zalecenia itd…
 • Po burzy mózgów: wybór pomysłów do „praktycznego i natychmiastowego zastosowania”
 • Przykłady zastosowania

3.8 Warsztat narzędziowy: „jak sprostać?” 

„Wyrośli pod wpływem Harry’ego Pottera i talent shows oraz wszystkiego co jest „i” – iTunes, iPhones, iPods, iPads”

Zagadnienia merytoryczne:

 • Jak? metody, narzędzia, sposoby, techniki, środki, pomysły, zalecenia itd…
 • Po burzy mózgów: wybór pomysłów do „praktycznego i natychmiastowego zastosowania”
 • Przykłady zastosowania
 • ćwiczenie na zakończenie „Sprzedaj pokolenia”
 • B/X/Y/Z: Zaprezentuj i Sprzedaj pokolenie jako najlepszy towar na rynku
 • B/X/Y/Z Przygotuj obiekcje pod „ten towar”
 • B/X/Y/Z Odpowiedz na te obiekcje

Zakres merytoryczny:

 • zamknięcie szkolenia spojrzeniem na zagadnienie nowych pokoleń językiem korzyści
Metody szkoleniowe
Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach.
W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Dodatkowo praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki:
 • ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość)
 • mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza)
 • ćwiczenie nowych technik przy zastosowaniu narzędzi projektowych (umiejętność)

Materiał teoretyczny ilustrowany jest wieloma przykładami z biznesu, filmami, studiami przypadków i bogatego doświadczenia biznesowego trenera. Uczestnicy ćwiczą i odnoszą poznane treści do własnej organizacji.

W TRAKCIE SZKOLEŃ UCZESTNICY:

 • Dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne
 • Ćwiczą pożądane zachowania
 • Udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Wypracowują zasady współpracy i komunikacji
 • Otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionych sesji, poszerzające i pogłębiające omówione zagadnienia
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania