Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

Wypadki przy pracy – szkolenie online

Wypadek przy pracy wpływa na sytuację prawną całej firmy. Gdy pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu lub życiu podczas wykonywania obowiązków służbowych, pracodawca musi zadbać o przestrzeganie procedur mających na celu wyjaśnienie okoliczności i kwalifikację wypadku. Dlatego tak ważne jest wiedzieć jak zachować się w danej sytuacji. Zapraszamy na szkolenie, które z pewnością jest kompendium wiedzy w tym temacie.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia będzie omówienie poszczególnych elementów definicji wypadku przy pracy, oraz poznanie procedury ustalania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy.

Program szkolenia

Program szkolenia w zakresie wypadków przy pracy

 • pojęcie wypadku przy pracy – omówienie poszczególnych elementów definicji wypadku przy pracy, orzecznictwo sądowe interpretujące poszczególne elementy definicji
 • kategorie wypadków przy pracy – omówienie definicji śmiertelnego, zbiorowego, a zwłaszcza wypadku ciężkiego – orzecznictwo sądowe w tym zakresie
 • wypadki przy pracy zdalnej – dotychczasowa praktyka, zmiany w przepisach, praktyczne przykłady
 • zgłaszanie wypadków do właściwych organów – kiedy, na jakich zasadach i w jaki sposób najszybciej i najskuteczniej powiadomić o wypadku. Terminy zgłaszania wypadków oraz konsekwencje braku zgłoszenia
 • zgłaszanie wypadków przez poszkodowanych lub pracowników będących świadkami lub posiadających wiedzę o wypadku – omówienie przykładów sytuacji konfliktowych, skutki braku zgłoszenia wypadku lub zgłoszenia w odległym terminie

Procedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

 • powołanie zespołu powypadkowego – w jaki sposób, skład, zmiana składu w trakcie postępowania
 • obowiązki zespołu powypadkowego – omówienie praktycznych sposobów zbierania informacji nt. okoliczności wypadku, zakres zbieranych informacji, praktyczne wskazówki w zakresie kontaktów z innymi organami prowadzącymi własne postępowanie – policja, prokuratura, inspekcja pracy. Sposób zbieranie informacji dla wypadków przy pracy zdalnej – w tym – w jaki sposób i czy można dokonać oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej
 • praktyczne sposoby zbierania informacji od świadków wypadku oraz poszkodowanych – aktualne możliwości z wykorzystaniem m.in. komunikatorów internetowych. Zakres zbierania danych od świadków wypadku, w tym przy wypadkach przy pracy zdalnej
 • sporządzenie protokołu powypadkowego – terminy, praktyczne uwagi dotyczące treści protokołu powypadkowego – wina pracodawcy a wina poszkodowanego, dokumentowanie stanu nietrzeźwości, uzasadnienie nieuznania wypadku za wypadek przy pracy, wykorzystanie komunikacji elektronicznej, poczty tradycyjnej w celu zapoznania z treścią protokołu. Jak postępować w przypadku braku współpracy poszkodowanego bądź rodziny z zespołem powypadkowym
 • kwalifikacja prawna wypadku, w tym czy zakażenie korona wirusem może być wypadkiem przy pracy
 • przyczyny wypadku – co to jest przyczyna wypadku, jak prawidłowo formułować przyczyny wypadku, najczęściej popełniane błędy
 • formułowanie wniosków profilaktycznych – praktyczne uwagi
 • zapoznanie z treścią protokołu – w jaki sposób wnosić uwagi i zastrzeżenia – termin wniesienia, termin zapoznania poszkodowanego lub rodziny z treścią protokołu – czy z każdym protokołem należy zapoznać poszkodowanego bądź rodzinę
 • w jaki sposób zespół powypadkowy sporządza protokół – zdanie odrębne członka zespołu do treści protokołu
 • sposób badania wypadków przez inspektorów pracy

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracodawców
 • Kierowników, liderów i osób kierujących pracownikami
 • Służb BHP
 • Przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie