Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Produkcja

RYSUNEK TECHNICZNY – maszynowy, nauka rysunku technicznego, odręcznego, zapis, czytanie, oraz zastosowanie w praktyce

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

ETAP I
1. Wprowadzenie
2. Rysunek techniczny – maszynowy i dokumentacja techniczna
3. Normy i elementy znormalizowane
4. Podstawy rysunku technicznego- maszynowego

 • Krótki test wiedzy uczestników (przed szkoleniem)
 • Przegląd oczekiwań uczestników
 • Przedstawienie programu szkolenia i jego ewentualna modyfikacja
 • Po co w ogóle dokumentacja techniczna?
 • Rodzaje rysunków technicznych i ich zastosowanie
 • Znormalizowane elementy rysunku technicznego – maszynowego
 • Normy PN-EN ISO regulujące dziedzinę rysunku technicznego (przegląd norm)
 • Rodzaje arkuszy
 • Rodzaje linii
 • Podziałki znormalizowane
 • Pismo techniczne
 • Rzutowanie prostokątne europejskie i amerykańskie
 • Rzutnie, elementy rzutów
 • Zastosowanie rzutów do wykonywania rysunków technicznych i dokumentacji

Opis skrócony:
Uczestnicy szkolenia zapoznają  się z programem,  celem szkolenia, z rodzajami dokumentacji technicznej, normami, znormalizowanymi elementami dokumentacji, rysunku technicznego maszynowego, ich przeznaczeniem oraz zastosowaniem.
Poznają zastosowania poszczególnych typów linii, podziałek zwiększających i zmniejszających , formaty rysunków, rodzaje i zastosowanie pisma technicznego oraz normy z zakresu rysunku technicznego, z metodami rzutowania, praktycznym wykonywaniem rzutów i ich zapisu w układzie 6, 3, 2 , 1 rzutni oraz symbolami rzutowania.
Dyskusja.

ETAP II
1. Rzuty aksonometryczne
2. Widoki, przekroje, kłady w rysunku technicznym

Rzuty brył i elementów maszyn:

 • W izometrii
 • W dimetrii prostokątnej
 • W dimetrii ukośnej
 • Widoki
 • Przekroje
 • Przekroje stopniowe, rozwinięte, częściowe, pomocnicze, ukośne, przerwania
 • Półwidoki – półprzekroje
 • Wyrwania i przerwania widoków
 • Przekroje ścian, żeber
 • Widoki pozycji pośredniej
 • Kłady miejscowe i przesunięte

Opis skrócony:
Uczestnicy zapoznają się z zasadami i trenują: tworzenie, wykonanie, kreskowanie rzutów aksonometrycznych m. innymi  na papierze izometrycznym.
Rysowanie figur płaskich, przestrzennych, okręgów w aksonometrii, z potrzebą i celowością wykonywania widoków, przekrojów, kładów oraz z ich rodzajami i wykonaniem zgodnie z zasadami rysunku technicznego – maszynowego, poznają różnice między przekrojami a kładami.
Trenują wykonanie poszczególnych typów przekrojów, kładów…

ETAP III
1. Wymiarowanie w rysunku technicznym
2. Tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia ( w zakresie rysunku technicznego)
3. Oznaczania wykończenia powierzchni oraz obróbki powierzchni

 • Wymiary i ogólne zasady wymiarowania
 • Rozmieszczenie wymiarów na rysunkach
 • Wymiarowanie elementów przedmiotów
 • Wymiarowanie równolegle, szeregowe, mieszane, od baz konstrukcyjnych, obróbkowych, pomiarowych
 • Zagadnienia szczególne występujące przy wymiarowaniu
 • Tolerowanie wymiarów liniowych, kątowych, stożków, kształtu i położenia
 • Pasowania
 • Połączenia skurczowe, wciskowe…
 • Tolerowanie kształtu i położenia
 • Klasy dokładności wykonania
 • Chropowatość, falistość
 • Oznaczanie wymaganego rodzaju obróbki powierzchni
 • Oznaczanie obróbki cieplno-chemicznej.

Opis skrócony:
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z: zasadami i rodzajami wymiarowania, liniami, liczbami i znakami wymiarowymi. Szczególnym wymiarowaniem otworów, kątów, stożków, klinów, powierzchni, tematyką tolerowania wymiarów, odchyłkami, klasami dokładności, chropowatością i falistością powierzchni, oznaczaniem tych danych na rysunkach technicznych oraz praktycznych skutkach tolerowania i oznaczania tolerancji, metodami oznaczania i oznaczania na rysunkach technicznych jakości („gładkości”) powierzchni, obróbki powierzchniowej, obróbki cieplno-chemicznej itp.

ETAP IV
1. Wyznaczanie  przenikań i rozwinięć powierzchni  podstawowych brył : walec, stożek, graniastosłup

 • Przekroje brył płaszczyznami
 • Linie przenikania
 • Rozwinięcia (siatki) podstawowych brył

Opis skrócony:
Uczestnicy zapoznają się metodami przekrojów brył, tworzeniem linii przenikania brył oraz tworzeniem rozwinięć (siatek) brył przenikających, ściętych, wyciętych.
Dokonują praktycznych ćwiczeń z rysowaniem podstawowych przenikań i siatek brył ściętych itp.

ETAP V
1. ĆWICZENIA w rysowaniu
2. Rysunek techniczny maszynowy – odręczny

Zakres ćwiczeń:

 • rzutowania
 • przekroje
 • widoki
 • kłady
 • wymiarowanie
 • błędy rysunkowe
 • ocena rysunków

Cel i zadania rysunku technicznego w wykonaniu odręcznym:

 • szkicowanie
 • wymiarowanie
 • baza do właściwego rysunku technicznego
 • weryfikacja
 • rozplanowanie elementów na arkuszu rysunkowym
 • dobór podziałki, tabliczek , tabel, szczegółów…

Opis skrócony:
Uczestnicy szkolenia wykonują rysunki techniczne – ćwiczenia z zakresów wcześniej poznanych podstaw rysunku technicznego – maszynowego w oparciu o modele, testy, rysunki tematyczne i metody know-how trenera.
Treningi mają na celu przyswojenie przez uczestnika kursu praktycznej umiejętności wykonania rysunków technicznych, posługiwania się przyrządami kreślarskimi, utrwalenia wiedzy dotychczas zdobytej na wykładzie teoretycznym, z zasadami rysowania odręcznego części maszyn ich wzajemnej relacji w dokumentacji.
Trenują rysowanie odręczne elementów i podzespołów zgodnie z wymogami rysunku technicznego i odręcznego, szkicowania schematycznego, rozplanowania elementów na arkuszu.

ETAP VI
1. Rysowanie połączeń części maszynowych
2. Rysowanie podzespołów maszyn i urządzeń
3. Podstawowe narzędzia pomiarowe

Rysowanie:

 • połączeń gwintowych i śrubowych,
 • nitowanych,
 • spawanych,
 • lutowanych i klejonych,
 • rurowych
 • sworzniowych i kołkowych
 • uszczelnień
 • sprężyn
 • wałów i osi
 • Kół zębatych
 • Sprzęgieł
 • hamulców
 • łożysk
 • wpustów, klinów

Pomiary:

 • Planimetr
 • Suwmiarka
 • Mikrometr
 • Czujniki
 • Przyrząd do pomiaru chropowatości
 • Liniał

Opis skrócony:
Uczestnicy zapoznają się z zasadami rysowania połączeń części maszyn ich wzajemnej relacji w dokumentacji i
 trenują rysowanie tych elementów i podzespołów zgodnie z wymogami i zasadami  rysunku technicznego oraz  norm,  tych części maszyn ich wzajemnej relacji w dokumentacji i trenują rysowanie tych elementów, podzespołów zgodnie z wymogami rysunku technicznego, uproszczeń rysunkowych.
Uczestnicy poznają zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi, odczytu, błąd paralaksy, skale, noniusz, temperatura pomiarów.

Zakończenie szkolenia:

 • Podsumowanie
 • Pytania uczestników
 • Dyskusja

Uczestnicy zostaną poddani krótkiemu testowi wiedzy ( po szkoleniu).
Pytania, dyskusje, propozycje…

 

 • Powyższy zakres szkolenia nie obejmuje kursu rysunku technicznego w programach wspomagających projektowanie typu CAD i odwołań do tych programów.

 

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie