PLANER

Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie maszZig Ziglar

Menu

RYSUNEK TECHNICZNY – maszynowy, nauka rysunku technicznego, odręcznego, zapis, czytanie, oraz zastosowanie w praktyce

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Uprawnienia UDT

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

ETAP I
1. Wprowadzenie
2. Rysunek techniczny – maszynowy i dokumentacja techniczna
3. Normy i elementy znormalizowane
4. Podstawy rysunku technicznego- maszynowego

 • Krótki test wiedzy uczestników (przed szkoleniem)
 • Przegląd oczekiwań uczestników
 • Przedstawienie programu szkolenia i jego ewentualna modyfikacja
 • Po co w ogóle dokumentacja techniczna?
 • Rodzaje rysunków technicznych i ich zastosowanie
 • Znormalizowane elementy rysunku technicznego – maszynowego
 • Normy PN-EN ISO regulujące dziedzinę rysunku technicznego (przegląd norm)
 • Rodzaje arkuszy
 • Rodzaje linii
 • Podziałki znormalizowane
 • Pismo techniczne
 • Rzutowanie prostokątne europejskie i amerykańskie
 • Rzutnie, elementy rzutów
 • Zastosowanie rzutów do wykonywania rysunków technicznych i dokumentacji

Opis skrócony:
Uczestnicy szkolenia zapoznają  się z programem,  celem szkolenia, z rodzajami dokumentacji technicznej, normami, znormalizowanymi elementami dokumentacji, rysunku technicznego maszynowego, ich przeznaczeniem oraz zastosowaniem.
Poznają zastosowania poszczególnych typów linii, podziałek zwiększających i zmniejszających , formaty rysunków, rodzaje i zastosowanie pisma technicznego oraz normy z zakresu rysunku technicznego, z metodami rzutowania, praktycznym wykonywaniem rzutów i ich zapisu w układzie 6, 3, 2 , 1 rzutni oraz symbolami rzutowania.
Dyskusja.

ETAP II
1. Rzuty aksonometryczne
2. Widoki, przekroje, kłady w rysunku technicznym

Rzuty brył i elementów maszyn:

 • W izometrii
 • W dimetrii prostokątnej
 • W dimetrii ukośnej
 • Widoki
 • Przekroje
 • Przekroje stopniowe, rozwinięte, częściowe, pomocnicze, ukośne, przerwania
 • Półwidoki – półprzekroje
 • Wyrwania i przerwania widoków
 • Przekroje ścian, żeber
 • Widoki pozycji pośredniej
 • Kłady miejscowe i przesunięte

Opis skrócony:
Uczestnicy zapoznają się z zasadami i trenują: tworzenie, wykonanie, kreskowanie rzutów aksonometrycznych m. innymi  na papierze izometrycznym.
Rysowanie figur płaskich, przestrzennych, okręgów w aksonometrii, z potrzebą i celowością wykonywania widoków, przekrojów, kładów oraz z ich rodzajami i wykonaniem zgodnie z zasadami rysunku technicznego – maszynowego, poznają różnice między przekrojami a kładami.
Trenują wykonanie poszczególnych typów przekrojów, kładów…

ETAP III
1. Wymiarowanie w rysunku technicznym
2. Tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia ( w zakresie rysunku technicznego)
3. Oznaczania wykończenia powierzchni oraz obróbki powierzchni

 • Wymiary i ogólne zasady wymiarowania
 • Rozmieszczenie wymiarów na rysunkach
 • Wymiarowanie elementów przedmiotów
 • Wymiarowanie równolegle, szeregowe, mieszane, od baz konstrukcyjnych, obróbkowych, pomiarowych
 • Zagadnienia szczególne występujące przy wymiarowaniu
 • Tolerowanie wymiarów liniowych, kątowych, stożków, kształtu i położenia
 • Pasowania
 • Połączenia skurczowe, wciskowe…
 • Tolerowanie kształtu i położenia
 • Klasy dokładności wykonania
 • Chropowatość, falistość
 • Oznaczanie wymaganego rodzaju obróbki powierzchni
 • Oznaczanie obróbki cieplno-chemicznej.

Opis skrócony:
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z: zasadami i rodzajami wymiarowania, liniami, liczbami i znakami wymiarowymi. Szczególnym wymiarowaniem otworów, kątów, stożków, klinów, powierzchni, tematyką tolerowania wymiarów, odchyłkami, klasami dokładności, chropowatością i falistością powierzchni, oznaczaniem tych danych na rysunkach technicznych oraz praktycznych skutkach tolerowania i oznaczania tolerancji, metodami oznaczania i oznaczania na rysunkach technicznych jakości („gładkości”) powierzchni, obróbki powierzchniowej, obróbki cieplno-chemicznej itp.

ETAP IV
1. Wyznaczanie  przenikań i rozwinięć powierzchni  podstawowych brył : walec, stożek, graniastosłup

 • Przekroje brył płaszczyznami
 • Linie przenikania
 • Rozwinięcia (siatki) podstawowych brył

Opis skrócony:
Uczestnicy zapoznają się metodami przekrojów brył, tworzeniem linii przenikania brył oraz tworzeniem rozwinięć (siatek) brył przenikających, ściętych, wyciętych.
Dokonują praktycznych ćwiczeń z rysowaniem podstawowych przenikań i siatek brył ściętych itp.

ETAP V
1. ĆWICZENIA w rysowaniu
2. Rysunek techniczny maszynowy – odręczny

Zakres ćwiczeń:

 • rzutowania
 • przekroje
 • widoki
 • kłady
 • wymiarowanie
 • błędy rysunkowe
 • ocena rysunków

Cel i zadania rysunku technicznego w wykonaniu odręcznym:

 • szkicowanie
 • wymiarowanie
 • baza do właściwego rysunku technicznego
 • weryfikacja
 • rozplanowanie elementów na arkuszu rysunkowym
 • dobór podziałki, tabliczek , tabel, szczegółów…

Opis skrócony:
Uczestnicy szkolenia wykonują rysunki techniczne – ćwiczenia z zakresów wcześniej poznanych podstaw rysunku technicznego – maszynowego w oparciu o modele, testy, rysunki tematyczne i metody know-how trenera.
Treningi mają na celu przyswojenie przez uczestnika kursu praktycznej umiejętności wykonania rysunków technicznych, posługiwania się przyrządami kreślarskimi, utrwalenia wiedzy dotychczas zdobytej na wykładzie teoretycznym, z zasadami rysowania odręcznego części maszyn ich wzajemnej relacji w dokumentacji.
Trenują rysowanie odręczne elementów i podzespołów zgodnie z wymogami rysunku technicznego i odręcznego, szkicowania schematycznego, rozplanowania elementów na arkuszu.

ETAP VI
1. Rysowanie połączeń części maszynowych
2. Rysowanie podzespołów maszyn i urządzeń
3. Podstawowe narzędzia pomiarowe

Rysowanie:

 • połączeń gwintowych i śrubowych,
 • nitowanych,
 • spawanych,
 • lutowanych i klejonych,
 • rurowych
 • sworzniowych i kołkowych
 • uszczelnień
 • sprężyn
 • wałów i osi
 • Kół zębatych
 • Sprzęgieł
 • hamulców
 • łożysk
 • wpustów, klinów

Pomiary:

 • Planimetr
 • Suwmiarka
 • Mikrometr
 • Czujniki
 • Przyrząd do pomiaru chropowatości
 • Liniał

Opis skrócony:
Uczestnicy zapoznają się z zasadami rysowania połączeń części maszyn ich wzajemnej relacji w dokumentacji i
 trenują rysowanie tych elementów i podzespołów zgodnie z wymogami i zasadami  rysunku technicznego oraz  norm,  tych części maszyn ich wzajemnej relacji w dokumentacji i trenują rysowanie tych elementów, podzespołów zgodnie z wymogami rysunku technicznego, uproszczeń rysunkowych.
Uczestnicy poznają zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi, odczytu, błąd paralaksy, skale, noniusz, temperatura pomiarów.

Zakończenie szkolenia:

 • Podsumowanie
 • Pytania uczestników
 • Dyskusja

Uczestnicy zostaną poddani krótkiemu testowi wiedzy ( po szkoleniu).
Pytania, dyskusje, propozycje…


 • Powyższy zakres szkolenia nie obejmuje kursu rysunku technicznego w programach wspomagających projektowanie typu CAD i odwołań do tych programów.


Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania