PLANER
logotyp-prestige-eck

KTO NIE UMIE DALEKO SPOGLĄDAĆ, TEN BLISKO MA KŁOPOTYKonfuncjusz

Menu

DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Wspólnotowy rynek maszyn i urządzeń produkcyjnych – działania dla bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki ich użytkowników

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Uprawnienia UDT

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Przedstawienie obowiązującej we Wspólnocie Europejskiej nowej filozofii prawa oraz odpowiedzialności za wyrób – aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przy wyposażaniu stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne oraz bezpiecznego ich użytkowania.

Program szczegółowy szkolenia
 1. Wymagania zasadnicze i minimalne, podstawy prawne i ogólna charakterystyka działań wymaganych przepisami, w tym wynikających z nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz dyrektywy „narzędziowej” 89/655/EWG
 2. Normy zharmonizowane
 3. Ogólne bezpieczeństwo produktów
 4. Obowiązki producenta – wprowadzającego maszynę do obrotu
 5. Maszyny wykonane dla własnego użytku – obowiązki w tym zakresie
 6. Zasady opracowania dokumentacji techniczno – konstrukcyjnej oraz instrukcji
 7. Oznakowanie zgodności CE
 8. Domniemanie zgodności
 9. Jednostki notyfikowane
 10. Badanie typu WE
 11. Deklaracja zgodności
 12. System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu – nadzór rynku
 13. Obowiązki użytkownika maszyn i innych urządzeń technicznych
 14. Trudności, najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia przy dostosowaniu maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań

Korzyści ze szkolenia:

Porady praktyczne ułatwiające dostosowanie do obowiązujących przepisów i zasad bhp użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym maszyn i urządzeń mobilnych z napędem lub bez do podnoszenia ładunków, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy.

Szkolenia skierowane do:

 • kierowników i pracowników służb technicznych
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie parku maszynowego
 • organizatorów produkcji, inspektorów i specjalistów bhp, społecznych inspektorów pracy
Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania