Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Produkcja

DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE ORAZ DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA” 2009/104/WE. Wspólnotowy rynek maszyn i urządzeń produkcyjnych – działania dla bezpieczeństwa, przepisy z tym związane, obowiązki ich użytkowników

Przedstawienie obowiązującej we Wspólnocie Europejskiej nowej filozofii prawa oraz odpowiedzialności za wyrób – aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przy wyposażaniu stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne oraz bezpiecznego ich użytkowania.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Przedstawienie obowiązującej we Wspólnocie Europejskiej nowej filozofii prawa oraz odpowiedzialności za wyrób – aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przy wyposażaniu stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne oraz bezpiecznego ich użytkowania.

Program szkolenia

 1. Wymagania zasadnicze i minimalne, podstawy prawne i ogólna charakterystyka działań wymaganych przepisami, w tym wynikających z nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz dyrektywy „narzędziowej” 89/655/EWG
 2. Normy zharmonizowane
 3. Ogólne bezpieczeństwo produktów
 4. Obowiązki producenta – wprowadzającego maszynę do obrotu
 5. Maszyny wykonane dla własnego użytku – obowiązki w tym zakresie
 6. Zasady opracowania dokumentacji techniczno – konstrukcyjnej oraz instrukcji
 7. Oznakowanie zgodności CE
 8. Domniemanie zgodności
 9. Jednostki notyfikowane
 10. Badanie typu WE
 11. Deklaracja zgodności
 12. System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu – nadzór rynku
 13. Obowiązki użytkownika maszyn i innych urządzeń technicznych
 14. Trudności, najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia przy dostosowaniu maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań

Korzyści ze szkolenia:

Porady praktyczne ułatwiające dostosowanie do obowiązujących przepisów i zasad bhp użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym maszyn i urządzeń mobilnych z napędem lub bez do podnoszenia ładunków, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy.

Szkolenia skierowane do:

 • kierowników i pracowników służb technicznych
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie parku maszynowego
 • organizatorów produkcji, inspektorów i specjalistów bhp, społecznych inspektorów pracy

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie