Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • I pomoc , BHP

Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy

Głównym zadaniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu oceny zgodności oraz wymagań zasadniczych dla ŚOI jak również jak w właściwy sposób dobrać oraz użytkować środki ochrony indywidualnej na terenie zakładu pracy aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków przy pracy a co za tym idzie konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy. Opisane zostaną przykłady środków ochrony indywidualnej wymagane na konkretnych stanowiskach pracy oraz jak dobrać je biorąc pod uwagę charakterystykę danego stanowiska oraz ryzyko wystąpienia niebezpiecznych czynników. Cele i korzyści szkolenia: Zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy przy doborze i użytkowaniu środków ochrony indywidualnej w zakładzie, w celu uniknięcia wypadków przy pracy oraz konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy. Przedstawiona zostanie strategia doboru środków ochrony indywidualnej i scharakteryzowane będą rodzaje oraz przeznaczenie konkretnych ochron. Omówione zostaną prawne podstawy stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Cele i korzyści szkolenia:

 • Zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy przy doborze i użytkowaniu środków ochrony indywidualnej w zakładzie, w celu uniknięcia wypadków przy pracy oraz konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy.
 • Przedstawiona zostanie strategia doboru środków ochrony indywidualnej i scharakteryzowane będą rodzaje oraz przeznaczenie konkretnych ochron.
 • Omówione zostaną prawne podstawy stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron.
 • Przedstawione zostaną przykłady środków ochrony indywidualnej odpowiednie do stanowisk pracy, na których występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne.

Po wykonanym szkoleniu uczestnik potrafi:

 • Wskazać odpowiednie środki ochrony indywidualnej ze względu na konkretne stanowisko pracy oraz na zagrożenia występujące na tychże stanowiskach.
 • Przedstawić jak stosować konkretne środki ochrony indywidualnej, jaki jest ich cel i czemu mogą zapobiec.
 • Prawidłowo identyfikować elementy znakowania środków ochrony indywidualnej, co ułatwi dobór właściwych ŚOI i zapobiegnie zakupieniu tych nieprzydatnych.
 • Sprawdzić czy dany ŚOI spełnia swoje założenie i zapewnia pracownikowi ochronę przed zagrożeniem, na które może być narażony.
 • Analizować zagrożenia na różnych stanowiskach pracy, w celu ich eliminacji lub maksymalnego ograniczenia ich występowania.

Program szkolenia

1. Kodeks pracy:

 • Obowiązki pracodawcy, pracownika oraz osób kierujących pracownikami w zakresie zapewnienia, stosowania i użytkowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp:

 • Środki Ochrony Indywidualnej i Środki Ochrony zbiorowej- definicje.
 • Na jakiej podstawie przydzielane są ŚOI?
 • Zasady wycofania ŚOI jak również ich wymiana i naprawa.
 • Ocena ryzyka zawodowego.

3. Środki ochrony indywidualnej – definicje i podstawy prawne; dyrektywa 89/686/EWG i rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej:

 • Zakres obowiązywania przepisów i dyrektywy
 • Kategorie środków ochrony indywidualnej
 • Ogólne wymagania
 • Deklaracja zgodności
 • Certyfikat oceny typu WE
 • Dokumentacja techniczna i instrukcja użytkowania
 • Oznakowanie CE

4. Omówienie zagadnień z zakresu stosowania środków ochrony indywidualnej wykorzystywanych w celu zabezpieczenia przed COVID-19:

 • Czy dotychczasowe środki ochrony indywidualnej wystarczą aby ochronić pracownika przed COVID-19?
 • Jak połączyć dotychczasowe środki ochrony indywidualnej z ŚOI chroniącymi przed wirusem aby ze sobą nie kolidowały i nie przeszkadzały podczas wykonywania czynności na danym stanowisku pracy?
 • Typy masek i rękawic chroniących przed COVID-19.
 • Czy środki ochrony indywidualnej muszą być znakowane znakiem CE
 • Różnica pomiędzy środkiem ochrony indywidualne, a wyrobem medycznym?
 • Czy ŚOI do walki z COVID-19 muszą spełniać wymagania oceny zgodności i muszą być znakowane znakiem CE? (UCHWAŁA NR 33/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2)
 • Półmaski ochronne stosowane przy COVID-19 – wymagania, oznakowanie, typy i podział.

5. Rola norm zharmonizowanych w systemie oceny zgodności dla środków ochrony indywidualnej:

 • Przykłady norm zharmonizowanych dla wybranych środków ochrony indywidualnej
 • Znakowanie środków ochrony indywidualnej
 • Dobór pod kątem występujących w środowisku pracy zagrożeń
 • Dodatkowe informacje zamieszczane na środkach ochrony indywidualne i w instrukcji użytkowania

6. Przedstawienie przykładów nieprawidłowości podczas stosowania ŚOI:

 • Wypadki przy pracy z powodu nie stosowania ŚOI lub stosowania niewłaściwych na danym stanowisku.

7. Wybrane przykłady środków ochrony indywidualnej nie spełniających wymagań zasadniczych – omówienie niezgodności.

Metody szkoleniowe

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracodawców
 • Kierowników, liderów i osób kierujących pracownikami
  Służb BHP
 • Osób odpowiedzialnych za zakup i dostarczenie środków ochrony indywidualnej
 • Przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy
 • Producentów, importerów i dystrybutorów ŚOI

Prowadzący

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Starszy inspektor pracy – specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy . Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach branży metalowej, automotive oraz przemysłu ciężkiego i maszynowego. Specjalizuje się w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w szczególności przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej, narzędziowej oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej. Należy do zespołu inspektorów pracy zajmujących się nadzorem rynku – koordynator tematów w ww. zakresie. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Brał udział w kilkudziesięciu specjalistycznych szkoleniach potwierdzonych zaświadczeniami, które organizowane były w Ośrodku Szkoleniowym PIP we Wrocławiu m.in. w zakresie: czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, transportu wewnątrzzakładowego, bezpieczeństwa pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne, minimalnych i zasadniczych wymaganiach dla maszyn i urządzeń technicznych oraz urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz bhp przy obróbce skrawaniem, a także w procesach spawalniczych.

Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz prawa pracy publikowanych na łamach: miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz na portalu www.znamibezpiecznie.pl. Prowadzi szkolenia i warsztaty specjalistyczne w dziedzinie prawa pracy i BHP w PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie