Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

Certyfikowany specjalista ds. RODO i KNOW-HOW tajemnicy przedsiębiorstwa

KLUCZ DO WIEDZY z ochrony danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Głównym celem szkolenia  jest wyspecjalizowanie uczestników do praktycznego stosowania RODO w swojej firmie oraz zdobycie wiedzy, doświadczeń w zakresie KNOW – HOW w połączeniu z uzyskaniem wiedzy technicznej i pozatechnicznej, która ma charakter poufny.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Głównym celem szkolenia  jest wyspecjalizowanie uczestników do praktycznego stosowania RODO w swojej firmie oraz zdobycie wiedzy, doświadczeń w zakresie KNOW – HOW w połączeniu z uzyskaniem wiedzy technicznej i pozatechnicznej, która ma charakter poufny.

Program szkolenia

RODO:

 • Pojęcie danych osobowych na tle przepisów krajowych i wspólnotowych
 • Omówienie przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych – RODO i ustawa o ochronie danych osobowych
 • Najważniejsze pojęcia związane z ochroną danych osobowych
 • Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w jednostce – jak zabezpieczyć dane osobowe w jednostce. Przykłady
 • Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych – jak we właściwy sposób przeprowadzić. Jakie ma znaczenie analiza ryzyka dla procesu przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki Administratora Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • Jak wypełnić obowiązek informacyjny zgodnie z prawem
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane
 • Czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jak we właściwy sposób odebrać zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Jak stworzyć wewnętrzne procedury przetwarzania danych osobowych w jednostce. Przykładowe procedury przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
 • Czym jest naruszenie danych osobowych
 • Jak postępować przy naruszeniu danych osobowych
 • Zawiadomienie do organu nadzorczego w przypadku naruszenia danych osobowych. Jak przygotować się do kontroli organu nadzorczego
 • Rola i obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Monitoring wizyjny – zasady użytkowania
 • Monitoring GPS w samochodach służbowych – kiedy i w jakich okolicznościach może być zainstalowany
 • Wizerunek jako dana osobowa i dobro prawnie chronione
 • Pojęcie profilowania – zautomatyzowana czynność. Kiedy profilowanie jest dopuszczalne
 • Podsumowanie szkolenia
 • Pytania uczestników

KNOW-HOW:

 • Tajemnica przedsiębiorstwa – zakres wynikający z przepisów prawa
 • Co może być tajemnicą przedsiębiorstwa – omówienia przykładów
 • Kiedy przedsiębiorca może chronić informacje
 • Praktyczne aspekty ochrony informacji w firmie – procedury, zabezpieczenia, umowy o poufności
 • Jak wdrożyć zabezpieczenia w firmie w zakresie ochrony informacji
 • Tajemnica przedsiębiorstwa, a zapisy kodeksu pracy – porównanie zasad wynikających z kodeksu pracy i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, „zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę”
 • Zasady odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jako czynu nieuczciwej konkurencji
– odpowiedzialności cywilna
– odpowiedzialność karna
 • Wyłączenie obowiązywania tajemnicy przedsiębiorstwa – praktyczne przykłady; postępowanie przed organami ścigania, postępowanie przed sądem, postępowania skarbowe
 • Wyjaśnienie pojęć

– powszechnie znane
– nieuprawniony dostęp
– pozyskanie informacji
– wykorzystanie informacji

 • Termin obowiązywania „tajemnicy przedsiębiorstwa”
 • Tajemnica przedsiębiorstwa, a postępowania prowadzone w ramach procedur zamówień publicznych
 • Wzajemne relacje pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa, a innymi tajemnicami prawnie chronionymi w tym danymi osobowymi
 • Podsumowanie szkolenia
 • Pytania uczestników

Adresaci

 • Firmy prywatne
 • instytucje publiczne
 • placówki oświatowe
 • osoby zarządzające personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy
 • pracownicy działu kadr i płac
 • spółki samorządowe
 • spółki państwowe

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie