PLANER

Pracy umysłowej nie określa jej ilość, ani jej koszty, lecz wyniki. I dlatego wielkość zespołu i ogrom pracy kierowniczej nie mówią nic.Peter F. Drucker

Menu

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA W PRAKTYCE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo pracy, Prawo

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Działalność gospodarcza objęta wpisem do rejestru KRAZ

 • Działalność regulowana w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Rodzaje usług podlegających wpisowi do rejestru KRAZ
 • Charakterystyka agencji zatrudnienia: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej
 • Warunki, jakie musi spełnić podmiot zamierzający wykonywać lub świadczący usługi agencji zatrudnienia
 • Wniosek, wpis oraz przesłanki odmowy wpisu do rejestru KRAZ
 • Wykreślenie z rejestru KRAZ
  • Naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia
  • Nieusunięcie naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia
  • Inne okoliczności skutkujące wykreśleniem z rejestru KRAZ
  • Przykłady postępowań zakończonych wykreśleniem agencji zatrudnienia z rejestru KRAZ

2. Obowiązki agencji zatrudnienia

 • Zakaz dyskryminacji
  • Co to jest dyskryminacja?
  • Przykłady działań noszących znamiona dyskryminacji
  • Skutki naruszenia zakazu dyskryminacji
 • Zakaz pobierania dodatkowych należności
 • Obowiązki informacyjne wobec marszałka województwa

3. Agencja pracy tymczasowej

 • Co to jest praca tymczasowa i w jakim celu jest stosowana?
 • Podstawowe pojęcia: praca tymczasowa, pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik
 • Zatrudnienie pracownika tymczasowego
  • Zakaz powierzania pracownikowi tymczasowemu niektórych prac
  • Uzgodnienia między agencją zatrudnienia a pracodawcą użytkownikiem
  • Zakres informacji uzyskiwanych od pracodawcy użytkownika: informacja o wynagrodzeniu za powierzoną pracę; informacja o warunkach wykonywania pracy w zakresie bhp
  • Dodatkowe uzgodnienia agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika
  • Podstawowe obowiązki przy nawiązaniu stosunku pracy
  • Treść umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym
 • Przebieg i ustanie stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym
  • Podział obowiązków pracodawcy na agencję zatrudnienia i pracodawcę użytkownika
  • Udzielanie urlopów wypoczynkowych.
  • Zakończenie pracy pracownika tymczasowego. Tryby ustania stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym. Wydanie świadectwa pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Nieprawidłowości związane ze świadczeniem pracy przez pracownika tymczasowego
 • Zatrudnienie cudzoziemca
  • Podstawowe informacje w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców
  • Warunki zatrudnienia cudzoziemca w ramach pracy tymczasowej

4. Powierzenie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

 • Dopuszczalność zawarcia umowy cywilnoprawnej
 • Różnice między umową o pracę a wybranymi rodzajami umów cywilnoprawnych: umową o dzieło, umową zlecenia

5. Podejmowanie pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia

 • Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
  • Umowa zawierana przez agencje zatrudnienia z osobami kierowanymi
  • Umowa zawierana przez agencje zatrudnienia z pracodawcą zagranicznym
  • Nieprawidłowości przy zawieraniu umów przez agencje zatrudnienia
  • Obowiązki ewidencyjne i informacyjne

6. Kontrola przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

7. Odpowiedzialność agencji zatrudnienia za popełnienie wykroczenia

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania