PLANER

Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj.Henry Ford

Menu

PRAWO PRACY DLA CZŁONKÓW KOMISJI POJEDNAWCZEJ

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

I DZIEŃ

1. Wprowadzenie do tematu: źródła prawa pracy z podziałem na indywidualne i zbiorowe

 • Kodeks Pracy
 • Układy zbiorowe pracy
 • Regulaminy pracy
 • Pakiety gwarancji socjalnych

2. Podstawowe zasady prawa pracy, jako potencjalne źródło konfliktu ze stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do pracy, nawiązanie stosunku pracy, równe prawa pracowników, zakaz dyskryminacji, prawo do wynagrodzenia i wypoczynku, BHP pracy, prawo do tworzenia organizacji, zgodność postanowień umownych z prawem

3. Pracodawca – Pracownik jako równe podmioty prawa pracy (wzajemne obowiązki stron wynikające z regulacji prawnych)

4. Uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy z podziałem na:

 • indywidualne – umowa o pracę – sposób i forma zawarcia, zakaz dyskryminacji, warunki BHP, urlopy
 • zbiorowe – wynikające z układów zbiorowych, pakietów socjalnych i regulaminów płacy i pracy

5. Sposoby i metody realizacji uprawnień pracowniczych

6. Terminy przedawnień realizacji uprawnień ze stosunku pracy

II DZIEŃ

1. Regulacje kodeksowe dotyczące zagadnienia przejścia pracowników na innego pracodawcę

2. Formy przejęć zakładów pracy i ich części

3. Obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracowników przejmowanych

4. Rola związków zawodowych w procesie przejmowania pracowników

5. Przejście pracowników do innego pracodawcy a wypowiadanie o pracę

6. Dokumenty pracownicze pracowników przejmowanych

7. Uprawnienia pracownicze związane z przejściem do innego pracodawcy

 • Pakiety socjalne
 • Układy zbiorowe pracy
 • Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych

8. Roszczenia pracownicze i ich realizacja

9. Powołanie komisji pojednawczej

10. Organizacja i zasady pracy komisji pojednawczej

11. Wszczęcie i prowadzenie postępowania przed komisją

12. Pozycja pracodawcy i pracownika w postępowaniu przed komisją pojednawczą

13. Uprawnienia komisji pojednawczej

14. Dokumentowanie przebiegu postępowania

15. Ugoda i jej wartość prawna

16. Wykonanie ugody i sposoby jej wzruszenia

17. Postępowanie sądowe

18. Metody doprowadzania do osiągnięcia ugody

Metodologia szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w formie interaktywnych warsztatów, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, takich jak trening umiejętności.

W trakcie szkolenia zastosowane zostaną:

 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusje
 • „burza mózgów”
 • analizy przypadków

Większość z omawianych elementów szkolenia przyswajana jest poprzez wykonywanie praktycznych zadań, analizę przypadków.

To, co wyróżnia proponowaną metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie uwagi i zaangażowania uczestników na wysokim poziomie. Zaletą jest także możliwość otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania