logotyp-prestige-eck

Prestige ECK – starannie dobrana wiedza

Menu

Praktyka kontroli PIP przy eksploatacji zawiesi – skuteczne i praktyczne warsztaty

Termin: 26-09-2023

Do rozpoczęcia: 5 dni Kategoria: Prawo pracy, Uprawnienia UDT

Liczba godzin dydaktycznych: 6 (1 dzień)

Miasto: ON-LINE

Cena: 550,00 zł od osoby

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wszystkich istotnych informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji zawiesi oraz osprzętu do podnoszenia, zgodnie z normami PN – EN 818 – 6:2000, PN – EN 13414-1:2009 oraz PN – EN 1492:2000.

Podczas szkolenia, prowadzący, który jest Starszym Inspektorem Pracy, przedstawi uczestnikom wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji zawiesi oraz osprzętu do podnoszenia, korzystając z praktycznych przykładów. Zagadnienia będą prezentowane w sposób przejrzysty za pomocą czytelnych prezentacji. Ponadto, liczne przykłady będą wykorzystane do zilustrowania omawianych tematów. Prowadzący będzie również zwracał uwagę na możliwe błędy prawne i zachęcał do dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Ważnym elementem szkolenia jest czas poświęcony na dyskusję uczestników z prowadzącym zajęcia dotyczącą tematyki szkolenia. Będzie to okazja dla uczestników do zadawania pytań, wyrażania swoich wątpliwości i omawiania konkretnych przypadków związanych z ich pracą.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, służb bhp, operatorów urządzeń technicznych zajmujących się w zakładach pracy transportem wewnątrzzakładowym przy użyciu zawiesi ogólnego przeznaczenia oraz zawiesi specjalistycznych.

Program szczegółowy szkolenia

I. Bezpieczna eksploatacja zawiesi

1. Kontrola zawiesi:

 • kontrola zawiesi przed pierwszym oraz przed każdym następnym użyciem, ocena dokumentacji producenta zawiesi,
 • prowadzenie zakładowej dokumentacji zawiesi.

2. Użytkowanie zawiesi w szkodliwym otoczeniu oraz w warunkach niebezpiecznych:

 • wysokie i niskie temperatury, środowisko kwaśne, środki chemiczne,
 • praca na nabrzeżu, podnoszenie osób, podnoszenie potencjalnie niebezpiecznych ładunków.

3. Przenoszenie ładunku:

 • przygotowanie, masa ładunku, środek ciężkości,
 • sposoby zawieszania, układy pracy, symetria obciążenia, bezpieczeństwo podnoszenia, wykorzystanie podczas podnoszenia nie wszystkich cięgien zawiesia, dopuszczalne WLL zawiesia,
 • posadowienie ładunku,
 • magazynowanie zawiesi.

4. Konserwacja

 • kryteria zużycia zawiesi,
 • przegląd – zakres, warunki, zalecenia, kryteria wycofania zawiesi z eksploatacji, osoby wykonujące przeglądy zawiesi.
 • badanie szczegółowe – zakres, czasookres, rejestracja badań, wymagania dla osób wykonujących badanie szczegółowe.
 • naprawy zawiesi – wymagania.

5. Instrukcja bhp wykonywania prac transportowych z użyciem zawiesi – forma, treść oraz zawartość instrukcji.6. Wymagania w zakresie przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp dla hakowych praz sygnalistów – forma oraz zawartość dokumentacji.

6. Wymagania w zakresie przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp dla hakowych praz sygnalistów – forma oraz zawartość dokumentacji.

II. Zespołowa obsługa maszyn.

1. Zespołowa obsługa maszyn:

 • wymagania dla sygnałów świetlnych, dźwiękowych oraz ręcznych,
 • komunikacja pomiędzy hakowym a obsługującym maszynę podnoszącą,
 • minimalne wymagania oraz obowiązki dla sygnalisty i hakowego,
 • wymagane szkolenia w dziedzinie bhp dla sygnalisty i hakowego,
 • instrukcja bhp dla zespołowej obsługi maszyn – forma, treść, zawartość.

III. Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp przy eksploatacji zawiesi

1. Ogólne oraz szczegółowe wymagania wynikające z przepisów krajowych dotyczące obowiązków pracodawcy:

 • odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony i życia operatorów zawiesi,

2. Ogólne oraz szczegółowe wymagania wynikające z przepisów krajowych dotyczące praw i obowiązków osób nadzoru w zakresie:

 • organizacji, przygotowania i prowadzenia prac przez osoby nadzoru uwzględniając zabezpieczenie operatorów zawiesi przed wypadkami przy pracy,
 • dbałości o sprawność środków ochrony indywidualnej,
 • egzekwowania przestrzegania przez operatorów zawiesi przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 • prawo do wstrzymania prac związanych z eksploatacją zawiesi.

3. Ogólne oraz szczegółowe wymagania wynikające z przepisów krajowych dotyczące praw i obowiązków operatorów zawiesi:

 • prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy,
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz wykonywania pracy zgodnie z przepisami bhp,
 • dbanie o należyty stan wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
 • stosowanie zgodnie z przeznaczeniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzieży roboczej,
 • poddawanie się badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy.

4. Odpowiedzialność pracodawcy, osób nadzoru za nieprzestrzeganie przepisów bhp podczas eksploatacji zawiesi wynikające z ustawy Kodeks pracy oraz z ustawy Kodeks postępowania o wykroczenia:

 • katalog wykroczeń,
 • rodzaje sankcji (środki wychowawcze, mandaty, wnioski do sądu),
 • procedury nakładania grzywny.

4. Odpowiedzialność porządkowa operatorów zawiesi za nieprzestrzeganie przepisów bhp wynikających z ustawy Kodeks pracy:

 • katalog kar porządkowych,
 • procedura nakładania kar porządkowych oraz procedura odwoławcza.

IV. Ocena ryzyka zawodowego

 • wykaz podstawowych zagrożeń oraz źródeł zagrożeń występujących podczas eksploatacji zawiesi,
 • działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe związane z wykonywanymi pracami przy eksploatacji zawiesi.

 

 

 

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają pełną gamę istotnych informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji zawiesi oraz osprzętu do podnoszenia zgodnie z normami PN – EN 818 – 6:2000, PN – EN 13414 -1:2009 oraz PN – EN 1492:2000.
Wiele miejsc pracy używa osprzętu do podnoszenia, który został nabyty na rynku wtórnym, nie zdając sobie sprawy z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które nakładają obowiązki na użytkowników takiego osprzętu.

Prowadzący przedstawi uczestnikom wszystkie istotne kwestie dotyczące bezpiecznej eksploatacji zawiesi i osprzętu do podnoszenia za pomocą praktycznych przykładów. Prezentacja będzie klarowna, a liczne przykłady pomogą uczestnikom zrozumieć zagadnienia w sposób przejrzysty. Prowadzący również zwróci uwagę na ewentualne błędy prawne i zachęci do dyskusji na temat tematyki szkolenia.

Metody prowadzenia zajęć obejmują czytelną prezentację zagadnień, liczne przykłady, podkreślanie istoty przepisów prawnych oraz dyskusję z prowadzącym. Dla każdego bloku szkolenia przewidziano czas na rozmowy i pytania uczestników dotyczące omawianych tematów.

Miejsce

ON-LINE
E-szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją  konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

Cena i zapisy

550,00 zł brutto od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium
 • dostęp do platformy e-lernigowej w czasie rzeczywistym
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Szkolenie on-line będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Wybierz termin szkolenia

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii