Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo pracy

Praktyka kontroli PIP przy eksploatacji zawiesi – skuteczne i praktyczne warsztaty

Absolutny niezbędnik dla służb BHP, osób kierujących pracownikami i pracodawców, aby poznać praktyczną wiedzę, jak uniknąć problemów podczas eksploatacji zawiesi! Zawiesia są nieodłącznym elementem wielu branż i miejsc pracy, ale niewłaściwe ich stosowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i wypadków. Dlatego ważne jest, aby być odpowiednio przygotowanym i znać najważniejsze zasady dotyczące ich bezpiecznej eksploatacji. Nasze szkolenie to kompendium praktycznych informacji i wskazówek, które pomogą Ci uniknąć problemów związanych z zawiesiami.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

I. Bezpieczna eksploatacja zawiesi

1. Kontrola zawiesi:

 • kontrola zawiesi przed pierwszym oraz przed każdym następnym użyciem, ocena dokumentacji producenta zawiesi,
 • prowadzenie zakładowej dokumentacji zawiesi.

2. Użytkowanie zawiesi w szkodliwym otoczeniu oraz w warunkach niebezpiecznych:

 • wysokie i niskie temperatury, środowisko kwaśne, środki chemiczne,
 • praca na nabrzeżu, podnoszenie osób, podnoszenie potencjalnie niebezpiecznych ładunków.

3. Przenoszenie ładunku:

 • przygotowanie, masa ładunku, środek ciężkości,
 • sposoby zawieszania, układy pracy, symetria obciążenia, bezpieczeństwo podnoszenia, wykorzystanie podczas podnoszenia nie wszystkich cięgien zawiesia, dopuszczalne WLL zawiesia,
 • posadowienie ładunku,
 • magazynowanie zawiesi.

4. Konserwacja

 • kryteria zużycia zawiesi,
 • przegląd – zakres, warunki, zalecenia, kryteria wycofania zawiesi z eksploatacji, osoby wykonujące przeglądy zawiesi.
 • badanie szczegółowe – zakres, czasookres, rejestracja badań, wymagania dla osób wykonujących badanie szczegółowe.
 • naprawy zawiesi – wymagania.

5. Instrukcja bhp wykonywania prac transportowych z użyciem zawiesi – forma, treść oraz zawartość instrukcji.6. Wymagania w zakresie przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp dla hakowych praz sygnalistów – forma oraz zawartość dokumentacji.

6. Wymagania w zakresie przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp dla hakowych praz sygnalistów – forma oraz zawartość dokumentacji.

II. Zespołowa obsługa maszyn.

1. Zespołowa obsługa maszyn:

 • wymagania dla sygnałów świetlnych, dźwiękowych oraz ręcznych,
 • komunikacja pomiędzy hakowym a obsługującym maszynę podnoszącą,
 • minimalne wymagania oraz obowiązki dla sygnalisty i hakowego,
 • wymagane szkolenia w dziedzinie bhp dla sygnalisty i hakowego,
 • instrukcja bhp dla zespołowej obsługi maszyn – forma, treść, zawartość.

III. Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp przy eksploatacji zawiesi

1. Ogólne oraz szczegółowe wymagania wynikające z przepisów krajowych dotyczące obowiązków pracodawcy:

 • odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony i życia operatorów zawiesi,

2. Ogólne oraz szczegółowe wymagania wynikające z przepisów krajowych dotyczące praw i obowiązków osób nadzoru w zakresie:

 • organizacji, przygotowania i prowadzenia prac przez osoby nadzoru uwzględniając zabezpieczenie operatorów zawiesi przed wypadkami przy pracy,
 • dbałości o sprawność środków ochrony indywidualnej,
 • egzekwowania przestrzegania przez operatorów zawiesi przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 • prawo do wstrzymania prac związanych z eksploatacją zawiesi.

3. Ogólne oraz szczegółowe wymagania wynikające z przepisów krajowych dotyczące praw i obowiązków operatorów zawiesi:

 • prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy,
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz wykonywania pracy zgodnie z przepisami bhp,
 • dbanie o należyty stan wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
 • stosowanie zgodnie z przeznaczeniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzieży roboczej,
 • poddawanie się badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy.

4. Odpowiedzialność pracodawcy, osób nadzoru za nieprzestrzeganie przepisów bhp podczas eksploatacji zawiesi wynikające z ustawy Kodeks pracy oraz z ustawy Kodeks postępowania o wykroczenia:

 • katalog wykroczeń,
 • rodzaje sankcji (środki wychowawcze, mandaty, wnioski do sądu),
 • procedury nakładania grzywny.

4. Odpowiedzialność porządkowa operatorów zawiesi za nieprzestrzeganie przepisów bhp wynikających z ustawy Kodeks pracy:

 • katalog kar porządkowych,
 • procedura nakładania kar porządkowych oraz procedura odwoławcza.

IV. Ocena ryzyka zawodowego

 • wykaz podstawowych zagrożeń oraz źródeł zagrożeń występujących podczas eksploatacji zawiesi,
 • działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe związane z wykonywanymi pracami przy eksploatacji zawiesi.

 

 

 

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają pełną gamę istotnych informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji zawiesi oraz osprzętu do podnoszenia zgodnie z normami PN – EN 818 – 6:2000, PN – EN 13414 -1:2009 oraz PN – EN 1492:2000.
Wiele miejsc pracy używa osprzętu do podnoszenia, który został nabyty na rynku wtórnym, nie zdając sobie sprawy z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które nakładają obowiązki na użytkowników takiego osprzętu.

Prowadzący przedstawi uczestnikom wszystkie istotne kwestie dotyczące bezpiecznej eksploatacji zawiesi i osprzętu do podnoszenia za pomocą praktycznych przykładów. Prezentacja będzie klarowna, a liczne przykłady pomogą uczestnikom zrozumieć zagadnienia w sposób przejrzysty. Prowadzący również zwróci uwagę na ewentualne błędy prawne i zachęci do dyskusji na temat tematyki szkolenia.

Metody prowadzenia zajęć obejmują czytelną prezentację zagadnień, liczne przykłady, podkreślanie istoty przepisów prawnych oraz dyskusję z prowadzącym. Dla każdego bloku szkolenia przewidziano czas na rozmowy i pytania uczestników dotyczące omawianych tematów.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, służb bhp, operatorów urządzeń technicznych zajmujących się w zakładach pracy transportem wewnątrzzakładowym przy użyciu zawiesi ogólnego przeznaczenia oraz zawiesi specjalistycznych.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie