logotyp-prestige-eck

Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności.Winston Churchill

Menu

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2018/957/UE – szkolenie online

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Prawo, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

30 lipca 2020 r. we wszystkich państwach UE zostały wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • ustalenia maksymalnego okresu delegowania
 • wprowadzenia obowiązywania lokalnych układów zbiorowych pracy
 • wdrożenia nowych zasad wynagradzania pracowników delegowanych
 • zasady równego traktowania
 • konieczności stosowania przepisów o podróżach służbowych państwa przyjmującego
 • rozszerzenia obowiązków informacyjnych wobec pracowników delegowanych
Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy za granicą w świetle obowiązujących przepisów w praktycznym aspekcie.

Uczestnicy zostaną zapoznani ze zmianami, które weszły w życie w dniu 30 lipca 2020 r. w związku z wdrożeniem w krajowych porządkach prawnych Dyrektywy 2018/957/UE.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione różnice pomiędzy delegowaniem pracowników a innymi formami wykonywania pracy poza państwem siedziby pracodawcy, ze wskazaniem jakie warunki musi spełniać pracodawca aby móc bezpiecznie korzystać z instytucji delegowania oraz jakie obowiązki należy realizować zarówno na szczeblu krajowym jak i państwa delegowania.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracodawców, osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników
 • Kadry zarządzającej i pracowników działów kadr
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Program szczegółowy szkolenia
1. Przepisy dotyczące delegowania pracowników – przedstawienie podstawowych założeń
 • dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
 • dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)
 • dyrektywa 2018/957/UE zmieniająca dyrektywę 96/71/WE (wejście w życie – 30 lipca 2020 r.)
 • krajowe przepisy o delegowaniu – ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz kodeks pracy (w zakresie delegowania do pracy w państwie trzecim)

2. Delegowanie pracowników w świetle dyrektywy 96/71/WE

 • definicja „delegowania” – kiedy wyjazd pracownika do pracy za granicę spełnia przesłanki delegowania, kogo można uznać za „pracownika delegowanego”
 • jakie warunki musi spełniać pracodawca, aby mógł delegować pracowników za granicę
 • jakie przepisy prawa pracy obowiązują pracownika delegowanego („zasada korzystności” i zakres jej zastosowania) – czy polskie prawo pracy ma zastosowanie, czy stosujemy przepisy kraju przyjmującego ?
 • delegowanie a zagraniczna podróż służbowa – rozróżnienie pojęć, konsekwencje błędnej interpretacji, mechanizm weryfikacji i możliwe konsekwencje błędów
3. Ubezpieczenie pracownika delegowanego – zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych w świetle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004
 • miejsce świadczenia pracy a podleganie przepisom ubezpieczeniowym – jakie przepisy są właściwe (ubezpieczenie w kraju wysyłającym czy przyjmującym)
 • zasady ustalania ustawodawstwa właściwego – wydawanie formularza A1
 • podstawa ubezpieczenia pracownika delegowanego – czy odliczenie „diet” oznacza że pracownikowi należy wypłacać należności z tytułu podróży służbowych ?
 • delegowania cudzoziemców do pracy za granicą – dopuszczalność i zasady ubezpieczenia
 • praktyczne wskazówki w tym różnice między terminem „zamieszkanie” i „ośrodek interesów życiowych” – interpretacja przepisów przez ZUS

4. Ustawa o delegowaniu pracowników – zakres zastosowania, wymagania przepisów

 • obowiązki pracodawców delegujących pracowników do i z Polski w tym obowiązki informacyjne
 • system nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy

5. Zmiana przepisów od 30.07.2020 r. – dyrektywa 2018/957/UE oraz zmiana ustawy o delegowaniu pracowników

 • najważniejsze zmiany w dotychczasowych zasadach dotyczących delegowania pracowników: ustalenie maksymalnego okresu delegowania, wprowadzenie obowiązywania lokalnych układów zbiorowych pracy, nowe zasady wynagradzania pracowników delegowanych dla realizacji zasady równego traktowania oraz wymuszenie stosowania przepisów o podróżach służbowych państwa przyjmującego
 • wyjątki od zasady równego traktowania i skutki ich nadużycia
 • delegowanie pracowników tymczasowych w świetle zmian przepisów
 • rozszerzenie obowiązków informacyjnych wobec pracowników delegowanych (jak prawidłowo ustalić informacje przed ich przekazaniem, źródła rzetelnych danych)
 • dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie – kiedy i na jakich zasadach pracodawca będzie zobowiązanych pokrywać ich koszty wobec pracowników delegowanych
 • zakres stosowania nowych przepisów – czy będą miały zastosowanie do trwających okresów delegowania (na dzień 30 lipca 2020 r.)

6. System nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników

 • jakie organy mogą kontrolować pracodawcę w związku z delegowaniem pracowników?
 • uprawnienia organów kontrolnych w państwie przyjmującym i w Polsce – zakres kontroli, obowiązki kontrolowanego (udostępnianie dokumentów, wyznaczenie osoby upoważnionej do kontaktu, język w jakim udzielane są informacje)
 • kontrole i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy – nowe uprawnienia inspektora pracy, nowe obowiązki pracodawcy w zakresie poddawania się kontroli
 • ponadpaństwowa współpraca organów kontroli i jej konsekwencje dla pracodawców
 • egzekwowanie kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników – współpraca ponadpaństwowa organów kontroli, mechanizm i zasady jego wykorzystania
Metody szkoleniowe

Zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer/laptop z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.  
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

  Warunek:

  Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer/laptop z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.  
  Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii