Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

Delegowanie pracowników do pracy za granicę zgodnie z dyrektywą 2018/957/UE

SZKOLENIE ON-LINE 30 lipca 2020 r. we wszystkich państwach UE zostały wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy za granicą w świetle obowiązujących przepisów w praktycznym aspekcie. Uczestnicy zostaną zapoznani z nadchodzącymi zmianami w związku z wdrożeniem w krajowych porządkach prawnych Dyrektywy 2018/957/UE.

Do rozpoczęcia pozostało:

76 dni
490 zł brutto/os.
27.09.2024
 • 27.09.2024
 • 05.12.2024
 • 31.01.2025
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Czas trwania
6 godz.

Język
Polski

Miejsce
Online

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy za granicą w świetle obowiązujących przepisów w praktycznym aspekcie.

Uczestnicy zostaną zapoznani ze zmianami, które weszły w życie w dniu 30 lipca 2020 r. w związku z wdrożeniem w krajowych porządkach prawnych Dyrektywy 2018/957/UE.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione różnice pomiędzy delegowaniem pracowników a innymi formami wykonywania pracy poza państwem siedziby pracodawcy, ze wskazaniem jakie warunki musi spełniać pracodawca aby móc bezpiecznie korzystać z instytucji delegowania oraz jakie obowiązki należy realizować zarówno na szczeblu krajowym jak i państwa delegowania.

 

30 lipca 2020 r. we wszystkich państwach UE zostały wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • ustalenia maksymalnego okresu delegowania
 • wprowadzenia obowiązywania lokalnych układów zbiorowych pracy
 • wdrożenia nowych zasad wynagradzania pracowników delegowanych
 • zasady równego traktowania
 • konieczności stosowania przepisów o podróżach służbowych państwa przyjmującego
 • rozszerzenia obowiązków informacyjnych wobec pracowników delegowanych

Program szkolenia

1. Przepisy dotyczące delegowania pracowników – przedstawienie podstawowych założeń
 • dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
 • dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)
 • dyrektywa 2018/957/UE zmieniająca dyrektywę 96/71/WE (wejście w życie – 30 lipca 2020 r.)
 • krajowe przepisy o delegowaniu – ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz kodeks pracy (w zakresie delegowania do pracy w państwie trzecim)

2. Delegowanie pracowników w świetle dyrektywy 96/71/WE

 • definicja „delegowania” – kiedy wyjazd pracownika do pracy za granicę spełnia przesłanki delegowania, kogo można uznać za „pracownika delegowanego”
 • jakie warunki musi spełniać pracodawca, aby mógł delegować pracowników za granicę
 • jakie przepisy prawa pracy obowiązują pracownika delegowanego („zasada korzystności” i zakres jej zastosowania) – czy polskie prawo pracy ma zastosowanie, czy stosujemy przepisy kraju przyjmującego ?
 • delegowanie a zagraniczna podróż służbowa – rozróżnienie pojęć, konsekwencje błędnej interpretacji, mechanizm weryfikacji i możliwe konsekwencje błędów
3. Ubezpieczenie pracownika delegowanego – zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych w świetle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004
 • miejsce świadczenia pracy a podleganie przepisom ubezpieczeniowym – jakie przepisy są właściwe (ubezpieczenie w kraju wysyłającym czy przyjmującym)
 • zasady ustalania ustawodawstwa właściwego – wydawanie formularza A1
 • podstawa ubezpieczenia pracownika delegowanego – czy odliczenie „diet” oznacza że pracownikowi należy wypłacać należności z tytułu podróży służbowych ?
 • delegowania cudzoziemców do pracy za granicą – dopuszczalność i zasady ubezpieczenia
 • praktyczne wskazówki w tym różnice między terminem „zamieszkanie” i „ośrodek interesów życiowych” – interpretacja przepisów przez ZUS

4. Ustawa o delegowaniu pracowników – zakres zastosowania, wymagania przepisów

 • obowiązki pracodawców delegujących pracowników do i z Polski w tym obowiązki informacyjne
 • system nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy

5. Zmiana przepisów od 30.07.2020 r. – dyrektywa 2018/957/UE oraz zmiana ustawy o delegowaniu pracowników

 • najważniejsze zmiany w dotychczasowych zasadach dotyczących delegowania pracowników: ustalenie maksymalnego okresu delegowania, wprowadzenie obowiązywania lokalnych układów zbiorowych pracy, nowe zasady wynagradzania pracowników delegowanych dla realizacji zasady równego traktowania oraz wymuszenie stosowania przepisów o podróżach służbowych państwa przyjmującego
 • wyjątki od zasady równego traktowania i skutki ich nadużycia
 • delegowanie pracowników tymczasowych w świetle zmian przepisów
 • rozszerzenie obowiązków informacyjnych wobec pracowników delegowanych (jak prawidłowo ustalić informacje przed ich przekazaniem, źródła rzetelnych danych)
 • dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie – kiedy i na jakich zasadach pracodawca będzie zobowiązanych pokrywać ich koszty wobec pracowników delegowanych
 • zakres stosowania nowych przepisów – czy będą miały zastosowanie do trwających okresów delegowania (na dzień 30 lipca 2020 r.)

6. System nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników

 • jakie organy mogą kontrolować pracodawcę w związku z delegowaniem pracowników?
 • uprawnienia organów kontrolnych w państwie przyjmującym i w Polsce – zakres kontroli, obowiązki kontrolowanego (udostępnianie dokumentów, wyznaczenie osoby upoważnionej do kontaktu, język w jakim udzielane są informacje)
 • kontrole i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy – nowe uprawnienia inspektora pracy, nowe obowiązki pracodawcy w zakresie poddawania się kontroli
 • ponadpaństwowa współpraca organów kontroli i jej konsekwencje dla pracodawców
 • egzekwowanie kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników – współpraca ponadpaństwowa organów kontroli, mechanizm i zasady jego wykorzystania
Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Metody szkoleniowe

Zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer/laptop z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.  
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracodawców, osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników
 • Kadry zarządzającej i pracowników działów kadr
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

E—szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz technicznych aspektów szkolenia:

1. Platforma szkoleniowa:

 • Zajęcia są prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej Zoom, która umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy wykładowcą a uczestnikami.

2. Zaproszenie:

 • Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zaproszenie na e-maila wskazanego w karcie zgłoszeniowej, wraz z linkiem oraz kodem dostępu do wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Prosimy, aby podane w karcie zgłoszeniowej numery telefonów oraz adresy e-mail były aktualne na wypadek ewentualnych problemów technicznych.

3. Materiały szkoleniowe:

 • Materiały szkoleniowe zostaną przesłane każdemu uczestnikowi w formacie PDF na podany adres e-mail.

4. Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

 • Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Prawa autorskie:

 • PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia i trenerzy nie wyrażają zgody na żadną formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi.

6. Informacja dotycząca programu:

 • Wykładowca, ekspert, praktyk zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia wyłącznie w celu zapewnienia większych korzyści uczestnikom.
WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cena i zapisy

590,00 zł brutto od osoby, CENA PROMOCYJNA: 490,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online
 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych PDF lub w wersji papierowej

Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów organizator PRESTIGE ECK jest dostępny i służy pomocą.

Szkolenie on-line będzie prowadzone interaktywnie, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z e-mailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”.
Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akceptacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie