PLANER

Wszystko jest zawsze uważane za niemożliwe zanim zadziała. Tym właśnie zajmują się przedsiębiorcy – robieniem tego, co ludzie powiedzieli im, że jest niemożliwe.Hunt Greene

Menu

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI – warsztaty według najlepszych praktyk

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Rewelacyjne szkolenie z aktywnego przeciwdziałania kryzysowi a także nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, firmą w sytuacji zmiany.

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat zagadnienia kryzysu, jego cykliczności, źródeł, przebiegu i skutków
 • Kształcenie i rozwój praktycznych umiejętności rozpoznawania wydarzeń zapowiadających kryzysy pozwalających zapobiegać sytuacjom zagrażającym stabilności przedsiębiorstwa i jego reputacji

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie reguł budowania scenariuszy przygotowujących pracowników i zarządzających na wypadek kryzysu
 • Poznanie zasad zarządzania stresem, w trudnych sytuacjach zawodowych
 • Kształcenie umiejętności radzenia sobie z plotkami w firmie, paniką wśród załogi
 • Poznanie zasad komunikacji w sytuacjach trudnych oraz reguł komunikowania się z mediami
Program szczegółowy szkolenia

1. Sytuacja kryzysowa

 • Czym jest kryzys dla organizacji?
 • Przyczyny i źródła kryzysów w firmie
 • Wpływ otoczenia zewnętrznego na kryzys w firmie
 • Potencjalne konsekwencje kryzysu organizacji
 • Zewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie
 • Wewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie

2. Przebieg sytuacji kryzysowej

 • Symptomy kryzysu
 • Fazy kryzysu
 • Zakończenie kryzysu
 • Strategie odbudowywania reputacji firmy
 • Sytuacja po zażegnaniu kryzysu – uczenie się, formułowanie wniosków na przyszłość

3. Jak się uchronić przed kryzysem?

 • Identyfikacja symptomów kryzysu – analiza potencjalnych źródeł
 • Obserwacja otoczenia organizacji
 • Monitoring zachowań pracowników w celu zapobiegania kryzysowi
 • Monitoring mediów – analiza treści przekazów medialnych

4. Plan postępowania w kryzysie

 • Budowanie zespołu kryzysowego
 • Strategie komunikacji kryzysowej
 • Scenariusze postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • Informowanie o kryzysie
 • Proces zarządzania kryzysem

5. Style i reguły porozumiewania się

 • Wykorzystywanie stylów komunikowania (dyrektywny, analityczny, uważający, afektywny) w sytuacji kryzysowej
 • Wady i zalety poszczególnych stylów
 • Praktyka stosowania stylów komunikowania: kiedy, gdzie i w stosunku do kogo stosować poszczególne style komunikowania

6. Komunikacja z mediami w trakcie kryzysu organizacyjnego

 • Reguły komunikacji z dziennikarzami
 • Umiejętność reagowania na zarzuty dziennikarzy
 • Wykorzystywanie mediów w odbudowywaniu reputacji organizacji

7. Umiejętność asertywnego zachowania i panowania nad stresem w sytuacji kryzysowej

 • Znaczenie stresu w pracy zawodowej
 • Przyczyny stresu
 • Przezwyciężanie stresu w sytuacji kryzysowej
 • Techniki asertywnego zachowania metodą redukcji stresu
 • Praktyczne zasady organizowania pracy i czasu wolnego w sytuacji kryzysowej

8. Kryzys, czyli zmiany w firmie

 • Dlaczego firma musi się zmieniać?
 • Dlaczego ludzie obawiają się zmian?
 • Jak adaptować się do zachodzących zmian?
 • Jak kierować zmianami w firmie?
 • Jakie zmiany wprowadzać w firmie podczas kryzysu?
Metody szkoleniowe
W trakcie zajęć słuchacze wysłuchają krótkich wykładów omawiających studia przypadków oraz analizować będą symulacyjne sytuacje kryzysowe.

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.

Trening prowadzony w małych grupach.

Uczestnicy treningu biorą aktywny udział w odgrywaniu ról, symulacjach, grach, dzięki którym uczą się nowych umiejętności.

W trakcie treningu poszczególne gry lub symulacje rozmów dają uczestnikom możliwość analizy własnych zachowań i dyskusji nad nimi. Trener wspomaga  uczestników merytorycznym komentarzem i pomaga znaleźć optymalne rozwiązania.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania