Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI – warsztaty według najlepszych praktyk

Zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat zagadnienia kryzysu, jego cykliczności, źródeł, przebiegu i skutków. Kształcenie i rozwój praktycznych umiejętności rozpoznawania wydarzeń zapowiadających kryzysy pozwalających zapobiegać sytuacjom zagrażającym stabilności przedsiębiorstwa i jego reputacji.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat zagadnienia kryzysu, jego cykliczności, źródeł, przebiegu i skutków
 • Kształcenie i rozwój praktycznych umiejętności rozpoznawania wydarzeń zapowiadających kryzysy pozwalających zapobiegać sytuacjom zagrażającym stabilności przedsiębiorstwa i jego reputacji

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie reguł budowania scenariuszy przygotowujących pracowników i zarządzających na wypadek kryzysu
 • Poznanie zasad zarządzania stresem, w trudnych sytuacjach zawodowych
 • Kształcenie umiejętności radzenia sobie z plotkami w firmie, paniką wśród załogi
 • Poznanie zasad komunikacji w sytuacjach trudnych oraz reguł komunikowania się z mediami

Program szkolenia

1. Sytuacja kryzysowa

 • Czym jest kryzys dla organizacji?
 • Przyczyny i źródła kryzysów w firmie
 • Wpływ otoczenia zewnętrznego na kryzys w firmie
 • Potencjalne konsekwencje kryzysu organizacji
 • Zewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie
 • Wewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie

2. Przebieg sytuacji kryzysowej

 • Symptomy kryzysu
 • Fazy kryzysu
 • Zakończenie kryzysu
 • Strategie odbudowywania reputacji firmy
 • Sytuacja po zażegnaniu kryzysu – uczenie się, formułowanie wniosków na przyszłość

3. Jak się uchronić przed kryzysem?

 • Identyfikacja symptomów kryzysu – analiza potencjalnych źródeł
 • Obserwacja otoczenia organizacji
 • Monitoring zachowań pracowników w celu zapobiegania kryzysowi
 • Monitoring mediów – analiza treści przekazów medialnych

4. Plan postępowania w kryzysie

 • Budowanie zespołu kryzysowego
 • Strategie komunikacji kryzysowej
 • Scenariusze postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • Informowanie o kryzysie
 • Proces zarządzania kryzysem

5. Style i reguły porozumiewania się

 • Wykorzystywanie stylów komunikowania (dyrektywny, analityczny, uważający, afektywny) w sytuacji kryzysowej
 • Wady i zalety poszczególnych stylów
 • Praktyka stosowania stylów komunikowania: kiedy, gdzie i w stosunku do kogo stosować poszczególne style komunikowania

6. Komunikacja z mediami w trakcie kryzysu organizacyjnego

 • Reguły komunikacji z dziennikarzami
 • Umiejętność reagowania na zarzuty dziennikarzy
 • Wykorzystywanie mediów w odbudowywaniu reputacji organizacji

7. Umiejętność asertywnego zachowania i panowania nad stresem w sytuacji kryzysowej

 • Znaczenie stresu w pracy zawodowej
 • Przyczyny stresu
 • Przezwyciężanie stresu w sytuacji kryzysowej
 • Techniki asertywnego zachowania metodą redukcji stresu
 • Praktyczne zasady organizowania pracy i czasu wolnego w sytuacji kryzysowej

8. Kryzys, czyli zmiany w firmie

 • Dlaczego firma musi się zmieniać?
 • Dlaczego ludzie obawiają się zmian?
 • Jak adaptować się do zachodzących zmian?
 • Jak kierować zmianami w firmie?
 • Jakie zmiany wprowadzać w firmie podczas kryzysu?

Metody szkoleniowe

W trakcie zajęć słuchacze wysłuchają krótkich wykładów omawiających studia przypadków oraz analizować będą symulacyjne sytuacje kryzysowe.

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.

Trening prowadzony w małych grupach.

Uczestnicy treningu biorą aktywny udział w odgrywaniu ról, symulacjach, grach, dzięki którym uczą się nowych umiejętności.

W trakcie treningu poszczególne gry lub symulacje rozmów dają uczestnikom możliwość analizy własnych zachowań i dyskusji nad nimi. Trener wspomaga  uczestników merytorycznym komentarzem i pomaga znaleźć optymalne rozwiązania.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie