PLANER

Nauczyłem się wypowiadać słowo “niemożliwe” z wielką ostrożnością.Verner von Braun

Menu

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ w działach HR – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi w trudnych czasach. Najnowsze trendy i sprawdzone metody.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Nie jest trudno uzyskiwać dobre rezultaty, gdy wokół wszystko kwitnie, a ludzie pełni są optymizmu.

Prawdziwy egzamin nadchodzi, gdy firma musi funkcjonować w sytuacji stagnacji, rosnących wymagań i niepewności. Szczególnie boleśnie odczuwamy to w tzw. trudnych czasach recesji. Niemal każda organizacja podkreśla wówczas znaczenie takich cech – jak „efektywność”, „orientacja biznesowa” czy „nastawienie na działanie”.

Problem polega jednak na tym, że łatwiej jest ogłosić potrzebę wykazywania się tymi kompetencjami, niż je posiąść. Z drugiej strony istnieje też pułapka polegająca na wdrażaniu przeróżnych systemów mających na celu zmianę zachowań i postaw kadry menedżerskiej, koniecznych aby firma mogła przetrwać na rynku.

Natomiast według ekspertów od przywództwa aż 70% wszystkich inicjatyw zmiany nie udaje się.

Podstawową przyczyną porażek przy wdrażaniu nowych rozwiązań w wielu organizacjach jest, wg badań, brak systematycznego zarządzania zmianą, a zwłaszcza jej „ludzkim” aspektem.
Dlatego coraz częściej poszukiwane są możliwości rozwoju kompetencji w zakresie kierowania firmą w okresie transformacji, gdyż, jak pokazuje praktyka rynkowa, kompetencje te stały się jednym z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej.

Przedsiębiorstwo ma wybór: albo świadomie kierować procesami, które i tak są nieuchronne, albo pozwolić, by zmiany działy same, unosząc firmę w nieznanym kierunku.

Cele i korzyści szkolenia
 • Poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian organizacyjnych
 • Rozwinięcie umiejętności proaktywnego, efektywnego działania w zmiennym, trudnym otoczeniu biznesowym
 • Poznanie konkretnych narzędzi przygotowywania i zarządzania zmianą
 • Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami i oporem współpracowników wobec zmiany mało korzystnej dla pracowników ale koniecznej dla firmy
 • Wypracowanie nowych postaw i zachowań, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji i wymagań firmy
Program szczegółowy szkolenia

Moduł 1

Zmiany są nieuniknione – rodzaje i metody przeprowadzania oraz wykorzystywania zmian organizacyjnych

 • Najnowsze trendy w zarządzaniu i możliwe źródła zmian w przedsiębiorstwach – wprowadzenie do problematyki zmian we współczesnym biznesie
 • Fakty i mity związane z transformacją przedsiębiorstw – na czym polega zarządzanie zmianą
 • Cena i skutki zaprzepaszczonych zmian – jak utrzymywanie status quo może wpłynąć na losy firmy i pracowników, np. utratę przewagi konkurencyjnej, malejący udział w rynku, stracone potencjalne zyski, pogłębianie luki kompetencyjnej pracowników

Moduł 2

Planowanie i przygotowywanie zmian w organizacji

 • Firmowe „dzisiaj” a firma marzeń pracowników – porównanie realnego i idealnego obrazu przedsiębiorstwa
 • Kiedy wprowadzać zmiany – sposoby identyfikowania przesłanek warunkujących konieczność przeprowadzenia transformacji w firmie
 • Jakie zmiany są niezbędne w firmie – diagnoza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i zakresu pożądanych zmian w zakresie zarządzania
 • Etapy procesu wprowadzania zmian w organizacji – ogólny model procesu zmiany
 • Analiza potencjalnych źródeł ryzyka dla realizacji procesu zmiany, zjawisko bezpiecznych iluzji i ich ograniczanie.

Moduł 3

Jak skutecznie rozmawiać o zmianach ze współpracownikami i podwładnymi – techniki komunikacji i perswazji na potrzeby menedżerów w okresie transformacji

 • Przygotowanie pakietu komunikacyjnego menedżera: pełny plan komunikacji, zasadnicze elementy komunikatów, dobór kanałów i form komunikacji
 • Przeciwdziałanie barierom w komunikacji oraz zapewnianie jej dwukierunkowości w zespole
 • Unikanie destrukcyjnego wpływu malkontentów i oponentów – techniki perswazji, reagowania na obiekcje współpracowników oraz sondowania przyczyn ich zastrzeżeń do nowych rozwiązań
 • Dlaczego firmy obawiają się otwartości informacyjnej i pozwalają na powstanie efektu plotki

Moduł 4

Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie wdrażania zmian – zarządzanie reakcjami na zmianę

 • Dynamika zmiany i sposoby jej wykorzystywania
 • Krzywa wydajności zespołu i ludzi w trakcie wdrażania procesu – zjawisko przejściowego pogorszenia wyników
 • Reakcje różnych grup pracowników i ich uwarunkowania
 • Diagnoza predyspozycji indywidualnych pracowników do pracy w sytuacji zmiany
 • Typy nieskutecznych uczestników zmian – osoby o naturalnej tendencji do przeciwstawiania się nowemu
 • Unikanie zjawiska „gaszenia agenta” – jak nie pozwolić na wygaszenie pozytywnych postaw pod wpływem presji grupy

Moduł 5

Od lęku do akceptacji – proces zmian oczami pracowników

 • Poszukiwanie indywidualnych i organizacyjnych „kotwic” i „wioseł”
 • „Rów zmiany”- trudności w zerwaniu z bezpieczną stabilizacją i przejściem ku nowym możliwościom zawodowym
 • Pomiędzy szokiem, miesiącem miodowym a satysfakcją – etapy psychologiczne, przez które muszą przejść pracownicy
 • Dlaczego pracownicy się opierają i jak pokonać opór własny oraz zespołu.

Moduł 6

Sposoby wypracowywania w zespole zachowań i postaw gwarantujących pracownikom sukces w zmieniającej się sytuacji zawodowej

 • Koło troski oraz koło wpływu – sposoby reagowania na sytuacje, na które mamy i nie mamy wpływu
 • Badanie potrzeb pracowników i poszukiwanie adekwatnych narzędzi motywacji w nowej sytuacji firmy – przekładanie zmian zawodowych na pozytywne zmiany osobiste
 • Sposoby modyfikowania zachowań i postaw pracowników, aby zapewnić powodzenie zarówno dla samego procesu, jak i jego uczestników
Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowo-ćwiczeniowej, wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać uczestnicy w codziennej praktyce.

Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania narzędzi, które będzie mógł wykorzystać we własnej firmie. Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej min. zawierający przykłady wdrażania zmian w różnego typu organizacjach.

Przykładowe metody szkoleniowe:

 • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
 • Symulacje i gry zespołowe
 • Dyskusje moderowane
 • Działania w grupach zadaniowych
 • Kwestionariusz diagnostyczny
 • Autorskie:  ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania