Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ w działach HR – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi w trudnych czasach. Najnowsze trendy i sprawdzone metody.

Celem szkolenia  jest poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian organizacyjnych w firmie, jak również nauczenie radzenia sobie z obiekcjami i oporem współpracowników wobec zmiany mało korzystnej dla pracowników ale koniecznej dla firmy.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian organizacyjnych
 • Rozwinięcie umiejętności proaktywnego, efektywnego działania w zmiennym, trudnym otoczeniu biznesowym
 • Poznanie konkretnych narzędzi przygotowywania i zarządzania zmianą
 • Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami i oporem współpracowników wobec zmiany mało korzystnej dla pracowników ale koniecznej dla firmy
 • Wypracowanie nowych postaw i zachowań, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji i wymagań firmy

Program szkolenia

Moduł 1

Zmiany są nieuniknione – rodzaje i metody przeprowadzania oraz wykorzystywania zmian organizacyjnych

 • Najnowsze trendy w zarządzaniu i możliwe źródła zmian w przedsiębiorstwach – wprowadzenie do problematyki zmian we współczesnym biznesie
 • Fakty i mity związane z transformacją przedsiębiorstw – na czym polega zarządzanie zmianą
 • Cena i skutki zaprzepaszczonych zmian – jak utrzymywanie status quo może wpłynąć na losy firmy i pracowników, np. utratę przewagi konkurencyjnej, malejący udział w rynku, stracone potencjalne zyski, pogłębianie luki kompetencyjnej pracowników

Moduł 2

Planowanie i przygotowywanie zmian w organizacji

 • Firmowe „dzisiaj” a firma marzeń pracowników – porównanie realnego i idealnego obrazu przedsiębiorstwa
 • Kiedy wprowadzać zmiany – sposoby identyfikowania przesłanek warunkujących konieczność przeprowadzenia transformacji w firmie
 • Jakie zmiany są niezbędne w firmie – diagnoza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i zakresu pożądanych zmian w zakresie zarządzania
 • Etapy procesu wprowadzania zmian w organizacji – ogólny model procesu zmiany
 • Analiza potencjalnych źródeł ryzyka dla realizacji procesu zmiany, zjawisko bezpiecznych iluzji i ich ograniczanie.

Moduł 3

Jak skutecznie rozmawiać o zmianach ze współpracownikami i podwładnymi – techniki komunikacji i perswazji na potrzeby menedżerów w okresie transformacji

 • Przygotowanie pakietu komunikacyjnego menedżera: pełny plan komunikacji, zasadnicze elementy komunikatów, dobór kanałów i form komunikacji
 • Przeciwdziałanie barierom w komunikacji oraz zapewnianie jej dwukierunkowości w zespole
 • Unikanie destrukcyjnego wpływu malkontentów i oponentów – techniki perswazji, reagowania na obiekcje współpracowników oraz sondowania przyczyn ich zastrzeżeń do nowych rozwiązań
 • Dlaczego firmy obawiają się otwartości informacyjnej i pozwalają na powstanie efektu plotki

Moduł 4

Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie wdrażania zmian – zarządzanie reakcjami na zmianę

 • Dynamika zmiany i sposoby jej wykorzystywania
 • Krzywa wydajności zespołu i ludzi w trakcie wdrażania procesu – zjawisko przejściowego pogorszenia wyników
 • Reakcje różnych grup pracowników i ich uwarunkowania
 • Diagnoza predyspozycji indywidualnych pracowników do pracy w sytuacji zmiany
 • Typy nieskutecznych uczestników zmian – osoby o naturalnej tendencji do przeciwstawiania się nowemu
 • Unikanie zjawiska „gaszenia agenta” – jak nie pozwolić na wygaszenie pozytywnych postaw pod wpływem presji grupy

Moduł 5

Od lęku do akceptacji – proces zmian oczami pracowników

 • Poszukiwanie indywidualnych i organizacyjnych „kotwic” i „wioseł”
 • „Rów zmiany”- trudności w zerwaniu z bezpieczną stabilizacją i przejściem ku nowym możliwościom zawodowym
 • Pomiędzy szokiem, miesiącem miodowym a satysfakcją – etapy psychologiczne, przez które muszą przejść pracownicy
 • Dlaczego pracownicy się opierają i jak pokonać opór własny oraz zespołu.

Moduł 6

Sposoby wypracowywania w zespole zachowań i postaw gwarantujących pracownikom sukces w zmieniającej się sytuacji zawodowej

 • Koło troski oraz koło wpływu – sposoby reagowania na sytuacje, na które mamy i nie mamy wpływu
 • Badanie potrzeb pracowników i poszukiwanie adekwatnych narzędzi motywacji w nowej sytuacji firmy – przekładanie zmian zawodowych na pozytywne zmiany osobiste
 • Sposoby modyfikowania zachowań i postaw pracowników, aby zapewnić powodzenie zarówno dla samego procesu, jak i jego uczestników

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowo-ćwiczeniowej, wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać uczestnicy w codziennej praktyce.

Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania narzędzi, które będzie mógł wykorzystać we własnej firmie. Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej min. zawierający przykłady wdrażania zmian w różnego typu organizacjach.

Przykładowe metody szkoleniowe:

 • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
 • Symulacje i gry zespołowe
 • Dyskusje moderowane
 • Działania w grupach zadaniowych
 • Kwestionariusz diagnostyczny
 • Autorskie:  ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie