PLANER

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzyAlbert Einstein

Menu

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SYTUACJI PRZEOBRAŻEŃ NA RYNKU PRACY. Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną? (6 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie obejmujące kompleksowo proces zarządzania organizacją od strony potencjału ludzkiego w warunkach przemian na rynku pracy. Na szkoleniu trenerzy przekażą najlepsze doświadczenia firm z dziedziny zarządzania na rynku europejskim i światowym. Podają Państwu gotowe rozwiązania dotyczące pojawiania się problemów w obszarze zarządzania ludźmi. Pokażą w jakich umiejętnościach organizacja i jej przywódcy – menedżerowie muszą się doskonalić, aby wyprzedzać otoczenie.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
→ menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania
→ właścicieli firm
→ specjalistów z działów HR
→ kadry rezerwowej

Program szczegółowy szkolenia

Rynek pracy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy uległ dużym przeobrażeniom. Fakty są powszechnie znane.
Te zmiany będą w ciągu najbliższych kilku lat ostatecznie weryfikowały efektywność organizacji, stworzą nowe zasady zarządzania organizacją od strony potencjału ludzkiego.

Pytanie więc brzmi: jak przygotować się na zmiany, aby nie tylko zapobiec ewentualnym problemom, ale przede wszystkim wykorzystać szansę jaką dają nowe warunki spoleczno-gospodarcze w Polsce w rywalizacji z konkurencją?

Dla menedżera istotą jest ogarnięcie całości. Zrozumienie procesu zarządzania ludźmi od początku do końca, umiejscowienie go w organizacji. I ponowne dojście do wiedzy, że wszystko zaczyna się od nowa. Massaaki Imai twórca filozofii Kaizen mówił o potrzebie ciągłego doskonalenia, o tym, iż małe lecz nieustannie wprowadzane usprawnienia przynoszą większe docelowe efekty, niż raz na jakiś czas przeprowadzana duża reorganizacja firmy. Ze zwiększanie wydajności pracy, nie oznacza cięższej pracy, ale wykonywanie jej bardziej „z głową” (lean manufacturing).To szkolenie przekazuje ideę, iż w organizacji ważna jest filozofia deklarowana i stosowana przez menedżerów, którzy tworzą trzon organizacji, jej koło zamachowe i którzy dają organizacji siłę konkurowania z sukcesem na rynku poprzez umiejętne zarządzanie zespołami ludzkimi.

Zagadnienia:
▪ Kultura organizacji
▪ Odpowiedzialność kadry kierowniczej w zarządzaniu
▪ Rekrutacja i selekcja
▪ Motywowanie
▪ Wynagrodzenia
▪ Ocenianie. Metody i systemy.
▪ Modele porównawcze i uwarunkowania wewnętrzne
▪ Etyka w biznesie

MODUŁ II – BUDOWANIE I ROZWÓJ ZESPOŁU

Najcenniejszym zasobem menedżera są ludzie, którymi kieruje. Bez zespołu, który jest silny i zjednoczony menedżer nie znaczy nic, albo znaczy bardzo mało – w kontekście iście formalnej władzy. Jedyną drogą do efektywnej realizacji celów stawianych przed menedżerami jest wykorzystanie w maksymalnym stopniu potencjału jaki tkwi w jednostkach i w zespole. Szkolenie dostarcza odpowiedniej wiedzy oraz doskonali umiejętności w stosowaniu wybranych narzędzi, niezbędnych w procesie budowania doskonale działających zespołów takich jak: wyznaczenie celów, komunikacja, motywowanie i rozwój pracowników

Zagadnienia:
▪ Zespół : więzi – relacje – role zespołowe – potencjał zespołu
▪ Styl zarządzania a poziom rozwoju zespołu – ujęcie sytuacyjne
▪ Zarządzanie przez motywację – zasady i narzędzia motywacji
▪ Zarządzanie przez cele – jak pokazać cele zespołowi?
▪ Udzielanie informacji zwrotnych w celu motywowania, szkolenia i dyscypliny
▪ Rozmowa oceniająca z pracownikiem
▪ Rozwój personelu – rozwój organizacji

MODUŁ III – ROZWÓJ MENEDŻERA. PRZYWÓDZTWO.

Menedżerowie i przywódcy. Wyrażane przez nich poglądy na temat zarządzania odzwierciedlają ich własne drogi kariery. Są jednak zgodni, że na początku XXI wieku pewne umiejętności są konieczne, by dobrze prowadzić organizację i ludzi. A więc: stała, totalna koncentracja na klientach, przekonanie o konieczności znalezienia i zmotywowania odpowiednich ludzi na stanowiska oraz apetyt, apetyt na poszukiwanie nowych dróg rozwoju i podejmowanie ryzyka.
Inspirujący i niekonwencjonalnie prowadzony trening dla menedżerów i przywódców

Zagadnienia:
▪ Cel i motywacja
▪ Cechy i atrybuty przywódcy
▪ Zarządzanie ludźmi a przywództwo
▪ Budowanie komunikacji interpersonalnej
▪ Bariery komunikacyjne – jak je niwelować i omijać
▪ Czym jest zarządzanie zespołem? Funkcje menedżera. Style liderskie
▪ Władza przywódcy. O przywództwie bez władzy.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania