Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SYTUACJI PRZEOBRAŻEŃ NA RYNKU PRACY. Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną? (6 dni)

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie obejmujące kompleksowo proces zarządzania organizacją od strony potencjału ludzkiego w warunkach przemian na rynku pracy. Na szkoleniu trenerzy przekażą najlepsze doświadczenia firm z dziedziny zarządzania na rynku europejskim i światowym. Podają Państwu gotowe rozwiązania dotyczące pojawiania…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie obejmujące kompleksowo proces zarządzania organizacją od strony potencjału ludzkiego w warunkach przemian na rynku pracy. Na szkoleniu trenerzy przekażą najlepsze doświadczenia firm z dziedziny zarządzania na rynku europejskim i światowym. Podają Państwu gotowe rozwiązania dotyczące pojawiania się problemów w obszarze zarządzania ludźmi. Pokażą w jakich umiejętnościach organizacja i jej przywódcy – menedżerowie muszą się doskonalić, aby wyprzedzać otoczenie.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
→ menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania
→ właścicieli firm
→ specjalistów z działów HR
→ kadry rezerwowej

Program szkolenia

Rynek pracy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy uległ dużym przeobrażeniom. Fakty są powszechnie znane.
Te zmiany będą w ciągu najbliższych kilku lat ostatecznie weryfikowały efektywność organizacji, stworzą nowe zasady zarządzania organizacją od strony potencjału ludzkiego.

Pytanie więc brzmi: jak przygotować się na zmiany, aby nie tylko zapobiec ewentualnym problemom, ale przede wszystkim wykorzystać szansę jaką dają nowe warunki spoleczno-gospodarcze w Polsce w rywalizacji z konkurencją?

Dla menedżera istotą jest ogarnięcie całości. Zrozumienie procesu zarządzania ludźmi od początku do końca, umiejscowienie go w organizacji. I ponowne dojście do wiedzy, że wszystko zaczyna się od nowa. Massaaki Imai twórca filozofii Kaizen mówił o potrzebie ciągłego doskonalenia, o tym, iż małe lecz nieustannie wprowadzane usprawnienia przynoszą większe docelowe efekty, niż raz na jakiś czas przeprowadzana duża reorganizacja firmy. Ze zwiększanie wydajności pracy, nie oznacza cięższej pracy, ale wykonywanie jej bardziej „z głową” (lean manufacturing).To szkolenie przekazuje ideę, iż w organizacji ważna jest filozofia deklarowana i stosowana przez menedżerów, którzy tworzą trzon organizacji, jej koło zamachowe i którzy dają organizacji siłę konkurowania z sukcesem na rynku poprzez umiejętne zarządzanie zespołami ludzkimi.

Zagadnienia:
▪ Kultura organizacji
▪ Odpowiedzialność kadry kierowniczej w zarządzaniu
▪ Rekrutacja i selekcja
▪ Motywowanie
▪ Wynagrodzenia
▪ Ocenianie. Metody i systemy.
▪ Modele porównawcze i uwarunkowania wewnętrzne
▪ Etyka w biznesie

MODUŁ II – BUDOWANIE I ROZWÓJ ZESPOŁU

Najcenniejszym zasobem menedżera są ludzie, którymi kieruje. Bez zespołu, który jest silny i zjednoczony menedżer nie znaczy nic, albo znaczy bardzo mało – w kontekście iście formalnej władzy. Jedyną drogą do efektywnej realizacji celów stawianych przed menedżerami jest wykorzystanie w maksymalnym stopniu potencjału jaki tkwi w jednostkach i w zespole. Szkolenie dostarcza odpowiedniej wiedzy oraz doskonali umiejętności w stosowaniu wybranych narzędzi, niezbędnych w procesie budowania doskonale działających zespołów takich jak: wyznaczenie celów, komunikacja, motywowanie i rozwój pracowników

Zagadnienia:
▪ Zespół : więzi – relacje – role zespołowe – potencjał zespołu
▪ Styl zarządzania a poziom rozwoju zespołu – ujęcie sytuacyjne
▪ Zarządzanie przez motywację – zasady i narzędzia motywacji
▪ Zarządzanie przez cele – jak pokazać cele zespołowi?
▪ Udzielanie informacji zwrotnych w celu motywowania, szkolenia i dyscypliny
▪ Rozmowa oceniająca z pracownikiem
▪ Rozwój personelu – rozwój organizacji

MODUŁ III – ROZWÓJ MENEDŻERA. PRZYWÓDZTWO.

Menedżerowie i przywódcy. Wyrażane przez nich poglądy na temat zarządzania odzwierciedlają ich własne drogi kariery. Są jednak zgodni, że na początku XXI wieku pewne umiejętności są konieczne, by dobrze prowadzić organizację i ludzi. A więc: stała, totalna koncentracja na klientach, przekonanie o konieczności znalezienia i zmotywowania odpowiednich ludzi na stanowiska oraz apetyt, apetyt na poszukiwanie nowych dróg rozwoju i podejmowanie ryzyka.
Inspirujący i niekonwencjonalnie prowadzony trening dla menedżerów i przywódców

Zagadnienia:
▪ Cel i motywacja
▪ Cechy i atrybuty przywódcy
▪ Zarządzanie ludźmi a przywództwo
▪ Budowanie komunikacji interpersonalnej
▪ Bariery komunikacyjne – jak je niwelować i omijać
▪ Czym jest zarządzanie zespołem? Funkcje menedżera. Style liderskie
▪ Władza przywódcy. O przywództwie bez władzy.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie