Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

ZARZĄDZANIE WIEKIEM – trzy różne pokolenia X, Y, Z – każde z innymi oczekiwaniami, systemem pracy, a także sposobem komunikacji

Warsztat ma na celu przygotowanie kadry do opracowania strategii zarządzania wiekiem oraz planu jej wdrożenia w organizacji. Najważniejsze korzyści tego szkolenia to: Zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeby zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia firmy Nabycie umiejętności identyfikowania i brania pod uwagę w zarządzaniu różnic związanych z wiekiem Rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku i wykorzystywanie ich w celu zwiększenia efektywności firmy Dostrzeganie korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie Rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Diagnoza obecnego sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie, uwzględniającego wiek pracowników
 • Rozpoznanie sytuacji problematycznych w przedsiębiorstwie, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników (pracownicy po 45 roku życia i najmłodsi pracownicy – pokolenie Y) – wypracowanie operacyjnych rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej
 • Uwrażliwienie oraz wyposażenie kadry kierowniczej w wiedzę oraz umiejętności dotyczące wykorzystania potencjału rozwojowego pracowników reprezentujących różnorodne grupy wiekowe, zarządzania rozwojem karier pracowników (pokolenie X, Baby Boomers oraz pokolenie Y)
 • Rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą

Warsztat ma na celu przygotowanie kadry do opracowania strategii zarządzania wiekiem oraz planu jej wdrożenia w organizacji.


Najważniejsze korzyści tego szkolenia to:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeby zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia firmy


 • nabycie umiejętności identyfikowania i brania pod uwagę w zarządzaniu różnic związanych z wiekiem


 • rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku i wykorzystywanie ich

  w celu zwiększenia efektywności firmy


 • dostrzeganie korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie


 • rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem
  a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą

Program szkolenia

Blok 1:

 • Diagnoza obecnego sposobu zarządzania wiekiem

 • Zidentyfikowanie i skategoryzowanie zagadnień, sytuacji, zachowań, obszarów problemowych dotyczących wieku pracowników w miejscu pracy oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze

Blok 2:

 • Organizacja pracy zespołowej z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego pracowników sprzyjającej transferowi wiedzy

 • Omówienie cyklów rozwoju pracownika w organizacji a także sposoby dopasowania komunikacji do cyklu u najmłodszych (pokolenie Y) i oraz najstarszych pracowników (45+)

 • Charakterystyka  konfliktu pokoleń oraz omówienie pokoleń Baby Boomers, X oraz pokolenia Y – ich oczekiwań i motywacji

Blok 3:

 • Definiowanie i zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb i możliwości życiowych wynikających z wieku

 • Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami po 45roku życia i nowej generacji – pokoleniem Y

Blok 4:

 • Korzyści wynikające z planowania i realizacji strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie- w perspektywie finansowej,

  – klientów,- doskonalenia procesów wewnętrznych,


  – rozwoju


  – mobilności pracowników i zwiększonej elastyczności organizacyjnej.

Blok 5:

 • Przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu wiekiem w Polsce i innych krajach

Blok 6:

 • Projektowanie systemu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie:- Zarządzania rozwojem karier pracowników 45+ oraz pokolenia Y

  – Wdrożenie systemów wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy pracownikami po 45 roku życia oraz najmłodszym pokoleniem pracowników- Wdrażanie programów uczenia się przez całe życie dla pracowników po 45 roku życia


  – Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia w celu umożliwienia utrzymania aktywności zawodowej po 45 roku życia


  – Planowanie rozwoju pracowników różnych pokoleń (45+ praz pokolenie Y)


   

 • Wypracowanie rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej w miejscu pracy związanej z wiekiem pracownika

Metody szkoleniowe

Studia przypadków z praktyki firmy i rynku

 • Dyskusje moderowane
 • Działania w grupach zadaniowych
 • Kwestionariusz diagnostyczny
 • Autorskie: Ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Większość z omawianych składowych elementów modułu przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Warsztat prowadzony jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń, oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi mogą spotykać się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma zajęć daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności, oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy w organizacji.

Adresaci

Zapraszamy wszystkie osoby zarządzające ZZL, działy HR, działy kadr, menedżerów.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie