PLANER

Poważne problemy, przed którymi stoimy nie mogą być rozwiązane na tym poziomie myślenia, na którym byliśmy, kiedy je stworzyliśmy.Albert Einstein

Menu

ZARZĄDZANIE WIEKIEM – trzy różne pokolenia X, Y, Z – każde z innymi oczekiwaniami, systemem pracy, a także sposobem komunikacji

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Diagnoza obecnego sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie, uwzględniającego wiek pracowników
 • Rozpoznanie sytuacji problematycznych w przedsiębiorstwie, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników (pracownicy po 45 roku życia i najmłodsi pracownicy – pokolenie Y) – wypracowanie operacyjnych rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej
 • Uwrażliwienie oraz wyposażenie kadry kierowniczej w wiedzę oraz umiejętności dotyczące wykorzystania potencjału rozwojowego pracowników reprezentujących różnorodne grupy wiekowe, zarządzania rozwojem karier pracowników (pokolenie X, Baby Boomers oraz pokolenie Y)
 • Rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą

Warsztat ma na celu przygotowanie kadry do opracowania strategii zarządzania wiekiem oraz planu jej wdrożenia w organizacji.


Najważniejsze korzyści tego szkolenia to:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeby zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia firmy


 • nabycie umiejętności identyfikowania i brania pod uwagę w zarządzaniu różnic związanych z wiekiem


 • rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku i wykorzystywanie ich

  w celu zwiększenia efektywności firmy


 • dostrzeganie korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie


 • rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem
  a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą
Adresaci szkolenia

Zapraszamy wszystkie osoby zarządzające ZZL, działy HR, działy kadr, menedżerów.

Program szczegółowy szkolenia

Blok 1:

 • Diagnoza obecnego sposobu zarządzania wiekiem

 • Zidentyfikowanie i skategoryzowanie zagadnień, sytuacji, zachowań, obszarów problemowych dotyczących wieku pracowników w miejscu pracy oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze

Blok 2:

 • Organizacja pracy zespołowej z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego pracowników sprzyjającej transferowi wiedzy

 • Omówienie cyklów rozwoju pracownika w organizacji a także sposoby dopasowania komunikacji do cyklu u najmłodszych (pokolenie Y) i oraz najstarszych pracowników (45+)

 • Charakterystyka  konfliktu pokoleń oraz omówienie pokoleń Baby Boomers, X oraz pokolenia Y – ich oczekiwań i motywacji

Blok 3:

 • Definiowanie i zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb i możliwości życiowych wynikających z wieku

 • Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami po 45roku życia i nowej generacji – pokoleniem Y

Blok 4:

 • Korzyści wynikające z planowania i realizacji strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie- w perspektywie finansowej,

  – klientów,- doskonalenia procesów wewnętrznych,


  – rozwoju


  – mobilności pracowników i zwiększonej elastyczności organizacyjnej.

Blok 5:

 • Przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu wiekiem w Polsce i innych krajach

Blok 6:

 • Projektowanie systemu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie:- Zarządzania rozwojem karier pracowników 45+ oraz pokolenia Y

  – Wdrożenie systemów wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy pracownikami po 45 roku życia oraz najmłodszym pokoleniem pracowników- Wdrażanie programów uczenia się przez całe życie dla pracowników po 45 roku życia


  – Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia w celu umożliwienia utrzymania aktywności zawodowej po 45 roku życia


  – Planowanie rozwoju pracowników różnych pokoleń (45+ praz pokolenie Y)


   

 • Wypracowanie rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej w miejscu pracy związanej z wiekiem pracownika
Metody szkoleniowe

Studia przypadków z praktyki firmy i rynku

 • Dyskusje moderowane
 • Działania w grupach zadaniowych
 • Kwestionariusz diagnostyczny
 • Autorskie: Ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Większość z omawianych składowych elementów modułu przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Warsztat prowadzony jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń, oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi mogą spotykać się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma zajęć daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności, oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy w organizacji.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Fragment wywiadu „Od leżenia są odleżyny” Prof. Wiesław Łukaszewski o tym, jak dobrze się zestarzeć, godnie odejść z pracy, nie zgorzknieć i dalej smakować życie.

Co zrobić dla odmłodzenia umysłu?
Przyjaźnić się z młodszymi. Współcześni ludzie są bardzo do siebie podobni wewnątrzpokoleniowo, ale już dużo mniej – międzygeneracyjnie. Każdy z nas jest bardziej podobny do swoich rówieśników niż do swoich rodziców. Dwieście lat temu ktoś rodził się jako syn kołodzieja, sam był kołodziejem i jako kołodziej umierał, a jego profesję przejmował syn. Dziś kształtują nas rówieśnicy, podobnie jak my uwikłani w zastaną kulturę. Zgodnie z regułą zachowań odpowiednich dla swojego wieku powinniśmy więc poszukiwać przyjaciół wśród rówieśników. Jednak w ten sposób ściągamy sobie na głowę nieszczęście, bo może okazać się, że człowiek pozostał sam jak palec jako ostatni z rocznika. A niezbyt dobrze rozumie reguły zachowania ludzi młodszych. Nie pojmuje kontekstu społecznego. Innych sposobów myślenia. Nie nadąża za tempem świata.

Zaprzyjaźnianie się, umiejętność nawiązania kooperacji z ludźmi w różnym wieku, jest niesłychanie ważne. Przychodzi nam na przykład pracować w zespole wraz z 22-letnią dziewczyną, 40-letnim mężczyzną i 50-letnią kobietą. Potrafimy się porozumieć. Nie musimy się lubić, ale potrafimy się szanować nawzajem. Pozostając w takich relacjach ze współpracownikami, nie musimy bać się, że któregoś dnia jeden z nich powie: ty już skończyłeś, teraz pora na nas. Wręcz przeciwnie, jeśli powie: słuchajcie, ja już się żegnam, to usłyszy: ty chyba zwariowałeś, przecież mamy jeszcze mnóstwo roboty. Oczywiście zaprzyjaźnianie się z młodszymi nie jest jedynym sposobem radzenia sobie. Nie wyklucza stałego monitoringu swoich możliwości i trzeźwej oceny jakości własnej pracy. Racjonalna wydaje mi się również rezygnacja z energochłonnych stanowisk; nie należy być szefem do końca życia, bo w pewnym wieku może na to zwyczajnie zabraknąć sił. Więcej, powrót do roli podwładnego przygotowuje nas ponownie do roli człowieka zależnego od innych.

Naprawdę da się tak z tymi międzygeneracyjnymi przyjaźniami?
Moja najstarsza przyjaciółka ma ok. 90 lat, najmłodsza – zaledwie 23 lata i jest o 50 lat młodsza ode mnie. Między najstarszą i najmłodszą jest wielu innych przyjaciół i przyjaciółek, bardzo zróżnicowanych pod względem wieku. Nie prowadzimy wspólnego życia, mamy natomiast wspólne zainteresowania. Oni nie wstydzą się przyjaźni ze mną starym, ja nie wstydzę się przyjaźnić z nimi. Mamy o czym ze sobą rozmawiać, potrafimy o sobie pamiętać.
Nic z automatu

Czy można tak w pojedynkę rzeczywistość wokół siebie popychać od rywalizacji w stronę kooperacji?
W pojedynkę nie można, bo i do rywalizacji, i do kooperacji potrzebni są inni ludzie. Można razem grać w szachy, można zorganizować sobie wspólną wycieczkę, można podzielić się zakupami, zaopiekować się psem, bo ktoś wyjeżdża. Jest mnóstwo takich prostych rzeczy, niedocenianych, banalnych, które tworzą atmosferę życzliwości i bliskości. Tworzą sieć, która później podtrzymuje te relacje. Przy czym, raz jeszcze podkreślam, wcale nie chodzi o to, żeby się lubić, tylko o to, aby się szanować. Żeby respektować cudze interesy i cudze granice, umieć popatrzeć na świat cudzymi oczami. Nie muszę się zachwycać sąsiadką, ale wiem, że jeśli będzie potrzebowała pomocy, to ją dostanie. Podobnie wiem, że sam mogę liczyć na jej pomoc.

Wielu z nas myśli raczej, że ten szacunek należy się z automatu, właśnie z racji starszeństwa.
Nic nikomu nie należy się z automatu, nawet ludziom starym. W interesie ludzi starszych jest troszczenie się samemu o ten szacunek. Zaczynając od poszanowania innych. I oby jak najwcześniej. Zanim się zestarzejemy.

Rozmawiała Martyna Bunda, http://www.polityka.pl/jamyoni/1535885,1,od-lezenia-sa-odlezyny.read

PROF. DR HAB. WIESŁAW ŁUKASZEWSKI lat 73, specjalizuje się w psychologii osobowości, psychologii społecznej i psychologii motywacji. Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, przewodniczący Komitetu Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania