Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE w nowoczesnej organizacji

Przed kliku laty magazyn Forbes zapytał 1000 największych amerykańskich firm o największe bariery w prowadzeniu biznesu na światowym rynku. Za jedną z najpoważniejszych uznano  różnice międzykulturowe. Jak zarządzać organizacją, w której pracują przedstawiciele różnych kultur? Jak się sprawnie komunikować, rozwiązywać konflikty czy motywować pracowników z innych regionów świata? W jaki sposób wykorzystać potencjał wielokulturowy, by odnieść sukces?

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Wyjaśnić istotę międzynarodowego zarządzania i zarządzania międzykulturowego
 • Wyjaśnić czym jest komunikacja międzykulturowa i jakie ma znaczenie w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji. Zapoznać z wymiarami i typami kultur świata
 • Wskazać największe bariery w komunikacji międzykulturowej oraz sposoby ich przezwyciężania. Wskazać szanse i zagrożenia
 • Omówić kulturę organizacyjną w środowisku wielokulturowym
 • Wyjaśnić w jaki sposób komunikują się przedstawiciele innych kultur, jak wygląda e-komunikacja
 • Wyjaśnić do motywuje pracowników, wywodzących się z różnych rejonów świata
 • Wyjaśnić jak należy rozwiązywać konflikty między przedstawicielami innych kultur
 • Wyjaśnić jak tworzą się struktury formalne i nieformalne z uwzględnienie różnic międzykulturowych
 • Planowanie, wdrażanie strategii i wykorzystywanie wiedzy z uwzględnieniem różnic międzykulturowych
 • Omówić relacje między oddziałem/ami a centralą, znajdującymi się w różnych państwach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzykulturowym
 • Etyka i odpowiedzialność biznesu z uwzględnieniem różnic międzykulturowych

Efekty rozwojowe – Po ukończeniu uczestnik:

 • Wie czym jest międzynarodowe zarządzanie a zarządzanie międzykulturowe, a także komunikacja międzykulturowa, i rozumie jej znaczenie
 • Potrafi identyfikować i przezwyciężać bariery w komunikacji międzykulturowej. Wie czym jest szok kulturowy i jak go przezwyciężyć
 • Dysponuje podstawową wiedzą na temat komunikacji międzykulturowej z danego państwa/państw, rozumie  najważniejsze wartości i zasady rządzące daną kulturą/kulturami. Potrafi minimalizować ryzyko nieporozumienia, wie w jaki sposób budować i utrzymywać relacje z partnerami danego państwa/państw
 • Wie jak powinna wyglądać kultura organizacyjna, uwzględniająca różnice międzykulturowe
 • Wie jak motywować pracowników pochodzących z różnych kultur i tworzyć odpowiednie systemy motywacyjne
 • Wie, jak rozwiązywać konflikty między przedstawicielami różnych kultur
 • Rozumie, jak tworzą się struktury formalne i nieformalne
 • Wie, jak zarządzać wielokulturowym personelem
 • Wie, jak tworzyć i wdrażać strategie oraz wykorzystywać wiedzę w środowisku międzykulturowym
 • Wie, jak przygotować się i prowadzić spotkania biznesowe na poziomie międzykulturowym
 • Rozumie czym dla przedstawicieli różnych kultur jest etyka i odpowiedzialność biznesu

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – Istota zarządzania międzynarodowego a międzykulturowego
 • Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji
 • Wykorzystywanie czynników kulturowych
 • Zmiany w kulturze
 • Wnioski dla menedżera

2. Komunikacja międzykulturowa

 • Istota kultury oraz komunikacji międzykulturowej. Unaocznienie na czym polegają różnice w myśleniu i postrzeganiu świata pomiędzy ludźmi wynikające z różnic kulturowych.
 • Typy kultur:
  • Kultura wysokiego i niskiego kontekstu
  • Kolektywizm a indywidualizm
  • Kultura ceremonialna a nieceremonialna
  • Kultur propartnerska a protransakcyjna
  • Kultura polichroniczna a monochroniczna
  • Kultura wschodnia a zachodnia

3. Bariery komunikacyjne:

 • Bariery semantyczne (w tym m.in. : sposób komunikacji, tematy „drażliwe”, symbole, błędne odczytywanie komunikacji niewerbalnej)
 • Bariery psychologiczne (w tym.m.in. stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm, wybiórcze postrzeganie, filtrowanie, tzw.”niebezpieczeństwo pojedynczej historii”)
 • Bariery fizyczne i środowiskowe

4. Szok kulturowy:

 • Istota
 • Etapy
 • Sposoby przezwyciężania

5. Kultura organizacyjna  i komunikacja w środowisku międzykulturowym

 • Definicja i analiza kultur organizacyjnych
 • Czynniki wywołujące zmiany kulturowe
 • Kultura organizacyjna z kultura narodowa
 • Właściwa komunikacja międzykulturowa (Komunikacja werbalna – ustna i pisemna, w tym: styl komunikacji, „drażliwe tematy”, wartości, symbolika, jak: obrazy, kolory, liczby; komunikacja niewerbalna (w tym: ekspresja i mimika twarzy, mowa ciała i gesty zakazane, proksemika, parajęzyk, haptyka, strój w biznesie)
 • Struktury formalne i nieformalne

6. Motywacja

 • Potrzeby pracowników w różnych kulturach
 • Jak kultura wpływa na potrzeby
 • Tworzenie systemów motywacyjnych

7. Rozwiązywanie konfliktów

 • Kultura a konflikt
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Menedżer a konflikt

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Koncepcja HRM
 • Rekrutacja
 • Ocena wyników pracy
 • Szkolenia
 • Retencja pracowników

9. Planowanie, wdrażanie strategii oraz wykorzystywanie wiedzy w środowisku międzynarodowym

 • Planowanie strategii
 • Równoważenie zasobów i pozycji
 • Wpływ czynników kulturowych
 • Wdrażanie strategii
 • Identyfikacja i wykorzystywanie zasobów wiedzy
 • Potencjał organizacyjny i przewaga konkurencyjna

10. Etyka i odpowiedzialność biznesu

 • Etyka na przestrzeni czasu i kultur
 • Etyka marki
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu

Metody szkoleniowe

 • Krótki wykład
 • Gry interaktywne
 • Dyskusja
 • Symulacje
 • Quizy

Adresaci

Warsztaty szkoleniowe są adresowane przede wszystkim do:

 • właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, prowadzących biznesy na rynkach zagranicznych
 • specjalistów ds. marketingu
 • specjalistów ds. sprzedaży
 • managerów i specjalistów ds. eksportu/importu, finansistów, prawników i innych osób odpowiedzialnych na kontakty międzynarodowe
 • przedstawicieli sektora samorządowego, instytucji publicznych oraz izb i organizacji gospodarczych, współpracujący z partnerami zagranicznymi

Prowadzący

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie