PLANER

Kropla drąży skałę. Krok po kroku realizuj swoje cele. Rewolucje często niszczą.

Menu

ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
Głównym celem szkolenia jest rozwój takich kompetencji, które ułatwią profesjonalne planowanie, realizowanie i ocenianie szkoleń.

Podczas szkolenia uczestnicy:

• poznają i przećwiczą techniki wspierające efektywne szkolenia, w szczególności związane z analizą potrzeb, doborem metodologii i oceną efektu szkolenia

• opiszą procesy w firmie sprzyjające i utrudniające wprowadzenie polityki szkoleniowej opartej na osiąganiu rezultatów

• wypracują rozwiązania wspierające politykę szkoleń zorientowanych na rezultaty

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

  • Specjalistów i liderów Działów HR, szczególnie osób odpowiedzialnych za planowanie i organizowanie szkoleń
  • Specjalistów i ekspertów wewnętrznych odpowiedzialnych za rozwój kadry

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za różne aspekty polityki szkoleniowej w firmie.

Podczas zajęć będziemy zajmować się tematyką, która zainteresuje zarówno pracowników działów personalnych (szkoleniowych), którzy wybierają dostawców, organizują szkolenia i odpowiadają za ocenę ich efektywności, jak i kadrę kierowniczą, która rozpoznaje potrzeby szkoleniowe swoich podwładnych.
Program szczegółowy szkolenia

1. Kontekst organizacyjny – funkcja działu HR (i działu szkoleń) w organizacji

2. Zarządzanie szkoleniami jako proces
– elementy procesu: harmonogram zadań, podział działań na strategiczne, kierownicze i wykonawcze

3. Podstawowe zasady funkcjonowania systemu szkoleń

4. Jakie formy edukacji możliwe są w Twojej firmie?

5. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
• zakres (organizacyjny, stanowiskowy i indywidualny)
• cele badania potrzeb szkoleniowych
• narzędzia badawcze

6. Proces projektowania systemu szkolenia
• formułowanie celów szkoleniowych
• definicja efektywnego szkolenia
• metody szkoleniowe – wybór optymalnych rozwiązań
• programy szkoleniowe

7. Organizacja szkoleń
• przygotowywanie oferty dla wykonawcy
• pozyskiwanie partnerów zewnętrznych
• źródła informacji o firmach szkoleniowych
• kryteria oceny firm szkoleniowych
• logistyka szkoleń
• kosztorys wydarzenia szkoleniowego
• planowanie budżetu szkoleniowego
• negocjacje kontraktów z wykonawcą

8. Projektowanie transferu szkoleń w miejsce pracy
• rola kierowników w procesie szkolenia
• plan rozwoju kompetencji
• metody wzmacniania transferu

9. Metody i narzędzia oceny efektywności szkoleń
• ewaluacja bezpośrednia i pogłębiona
• zakres oceny
• efekty kształcenia a strategie oceny
• szkolenia nowej generacji – uczenie wielopoziomowe
– projektowanie oceny
– wyznaczenie sposobów zbierania informacji
– przykłady arkuszy i kwestionariuszy oceniających
– analiza pola sił

Dodatkowe informacje

W trakcie szkolenia wykorzystujemy następujące metody szkoleniowe:
• analiza dokumentów typu kwestionariusze i ankiety (by poznać sposoby tworzenia narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych, ewaluacji szkoleń itp.)
• analizy case study
• ćwiczenia w grupach
• burze mózgów
• ćwiczenia indywidualne
• hand out
• prezentacje
• dyskusja
• zadania problemowe

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania