Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w zespole. Jak integrować pokolenia X, Y, Z w miejscu pracy?

Szkolenie „Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w zespole. Jak integrować pokolenia X, Y, Z w miejscu pracy?” skupia się na zrozumieniu i efektywnym zarządzaniu różnorodnością pokoleń w miejscu pracy. Uczestnicy rozwijają umiejętności budowania skutecznych zespołów wielopokoleniowych oraz doskonalą kompetencje przywódcze, uwzględniając specyficzne wartości i oczekiwania każdej grupy wiekowej. Program obejmuje także praktyczne aspekty skutecznej komunikacji z przedstawicielami pokoleń X, Y i Z.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 1. Poznanie wartości, potrzeb i oczekiwań różnych pokoleń pracowników.
 2. Rozwój umiejętności budowania skutecznego i efektywnego zespołu składającego się z kilku pokoleń pracowników.
 3. Kształcenie kompetencji szefa zarządzającego zespołem wielopokoleniowym.
 4. Poznanie sposobów komunikowania się z pokoleniem X, Y, Z

Korzyści uczestników warsztatu

Uczestnicy otrzymają:
1. Slajdy prezentujące zagadnienia omawiane podczas szkolenia
2. Porady praktyczne zarówno sformułowane przez trenerkę, jak również wspólnie wypracowane podczas trwania szkolenia
3. Ćwiczenia pozwalające rozwijać umiejętności kierowania zróżnicowanymi zespołami

 

 

Program szkolenia

I. Rola i znaczenie wieku w pracy zawodowej

1. „Nie ma ludzi starych, są osoby doświadczone i dojrzałe”. Cechy typowe dla pracowników z dłuższym stażem i ich znaczenie w pracy zawodowej (pokolenie 50+).
• wielość i różnorodność doświadczeń
• cierpliwość i pokora
• zachowawczość i opór wobec zmian

2. „Nie ma ludzi młodych, są osoby otwarte na wyzwania i niespokojne”. Cechy typowe dla osób w dojrzałej fazie życia zawodowego (pokolenie Y).
• pewność siebie i nowoczesna wiedza
• nastawienie na karierę i dobre wynagrodzenie
• nieprzystosowanie i arogancja

3. „Nie ma młodych niedoświadczonych, są osoby, które widzą świat inaczej”. Cechy typowe dla osób wchodzących na rynek pracy lub mających krótkie doświadczenie zawodowe (pokolenie Z).
• odmienne niż wcześniejsze pokolenia sposoby komunikowania
• indywidualizm i niezależność
• równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym

Metoda: wykład wraz z analizą i omówieniem przypadków

II. Włączanie pokolenia Z do zespołu

1. Zaspokajanie potrzeby równowagi życia prywatnego z zawodowym

2. Budowanie systemu komunikowania opartego na cyfrowym przekazie

3. Metody i techniki współpracy z pokoleniem Z – niezależność i stabilność

4. Metody i techniki oceniania pracowników z pokolenia Z – obiektywizm i niezależność

5. Metody i techniki motywowania pracowników pokolenia Z – atmosfera w zespole

Metoda:
– wykład wprowadzający i wyjaśniający
– zadanie (rozwiązanie problemu) w małych grupach utworzonych online

III. Budowanie zespołu Millenialsów (pokolenie Y)

1. Promowanie wartości i postaw społecznych, czyli jak radzić sobie z indywidualizmem osób z pokolenia Y.

2. Budowanie systemu komunikowania z pokoleniem Y, czyli korzystanie z cyfrowych technik przekazu w realizacji zadań.

3. Metody i techniki współpracy z pokoleniem Y – docenianie kreatywności i innowacyjności

4. Metody i techniki oceniania pracowników pokolenia Y – sprawiedliwe kryteria

5. Metody i techniki motywowania pokolenia Y – praca zespołowa

Metoda:
– wykład wprowadzający i wyjaśniający
– zadanie (rozwiązanie problemu) w małych grupach utworzonych online

IV. Budowanie zespołu pokolenia 50+ (pokolenie X)

1. Zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa jako zasada kierowania zespołem dojrzałych pracowników.

2. Budowanie systemu komunikowania opartego na bezpośrednim i cyfrowym przekazie.

3. Metody i techniki współpracy z pokoleniem X – docenianie doświadczenia

4. Metody i techniki oceniania pracowników pokolenia 50+ – rola kompetencji i etosu pracy

5. Metody i techniki motywowania pokolenia 50+ – warunki pracy

Metoda:
– wykład wprowadzający i wyjaśniający
– zadanie (rozwiązanie problemu) w małych grupach utworzonych online

V. Zarządzanie wielopokoleniowym zespołem

1. Czym jest zarządzanie różnorodnością (różnice kulturowe i ideologiczne pokoleń X, Y, Z)?
2. Jak efektywnie zarządzać różnorodnym pokoleniowo zespołem?
3. Największe błędy menedżerów w zarządzaniu różnorodnym zespołem.
4. Jak różnice w wartościach, potrzebach i oczekiwaniach pracowników różnych pokoleń przemienić w potencjał zespołu i jego rozwój?
5. Dobre praktyki w zarządzaniu różnorodnością pokoleniową w miejscu pracy

Metoda: omówienie przypadków, rozwiązywanie problemów, z jakimi spotykają się uczestnicy warsztatu

Metody szkoleniowe

 • mini wykłady wprowadzające, podsumowujące ćwiczenia
 • odgrywanie ról
 • praca grupowa
 • studia przypadków
 • gra menedżerska: „Starzy vs. młodzi na wyspie bezludnej”
 • rozwiązywanie konkretnych problemów zarządzania różnorodnością pokoleniową

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do:

 • szefów zespołów, w których wspólnie podejmują zadania pracownicy pokolenia Z, pokolenia Y oraz pokolenia 50 +;
 • zarządzających zespołami, którzy odczuwają potrzebę korzystania z kompetencji (nowoczesnej wiedzy i umiejętności cyfrowych) młodych ludzi mających krótsze doświadczenie zawodowe, ale jednocześnie potrzebujących pracowników z dłuższym stażem pracy;
 • osób kierujących zespołami pracowników o dużym zróżnicowaniu wiekowym;
 • liderów zespołów, w których występują napięcia spowodowane różnym wiekiem pracowników.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie