PLANER
logotyp-prestige-eck

Zwyciężają tylko tacy, którzy wierzą w zwycięstwo

Menu

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. Jak integrować pokolenie Y z pokoleniem 50+

Termin: 04-08-2021 - 05-08-2021

Do rozpoczęcia: 8 dni Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2 dni)

Miasto: Katowice

Cena: 1090,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 990,00 zł brutto

Hotel: śląskie, Park Hotel Diament**** Katowice

Potraktuj  różnice tkwiące między pracownikami jako największy atut.  Rozwiń swoje umiejętności menedżerskie i zwiększ świadomość szans, zagrożeń, wyzwań wynikających z różnic pokoleniowych.  Wykorzystaj różnorodność pracowników w zespole do generowania wiedzy i kreatywności. Uwolnij potencjał tkwiący w każdym pracowniku swojego zespołu będąc  świadomym korzyści biznesowych  z wdrożenia narzędzi, modeli, zasad zarządzania różnorodnością pracowników!

Nie tylko nasze zespoły są różnorodne, nasi Klienci również.

Zwiększaj zyski dzięki maksymalizacji szans na poziomie Organizacji  związanych z: zatrudnianiem najlepszych, pobudzaniem  innowacyjności i oryginalnych rozwiązań, tworzeniu dobrej atmosfery sprzyjającej docieraniem z produktami i usługami do coraz bardziej zróżnicowanych Klientów.

Po tym szkoleniu wypracujesz swój optymalny styl zarządzania a także sposoby współpracy różnorodnym zespołem, przećwiczysz rozwiązywanie konfliktów i podejmowanie decyzji w zespole międzypokoleniowym

Cele i korzyści szkolenia

Efektywne zarządzanie pracownikami 5 pokoleń: generacją B, pokoleniem  Baby Boomers, X, Y, Z, wraz z wykorzystaniem potencjału i korzyści  tkwiącym w różnorodności to cel naszego szkolenia.

 • Poznanie specyfiki potrzeb, interesów i oczekiwań  pracowników 5 pokoleń
 • Rozwój umiejętności budowania skutecznego i efektywnego zespołu zróżnicowanego
 • Poznanie modeli, narzędzi, dobrych praktyk w zarządzaniu zespołem międzypokoleniowym
 • Autodiagnoza stylu przywództwa i kształcenie kompetencji lidera zróżnicowanego wiekiem zespołu traktowanego jako największy atut dla rozwoju firmy
 • Przeciwdziałanie syndromowi myślenia grupowego
 • Budowane przewagi konkurencyjnej dzięki różnorodności zespołu
 • Zwiększenie zysków dzięki maksymalizacji szans związanych z: zatrudnianiem najlepszych, pobudzaniem innowacyjności i oryginalnych rozwiązań, tworzeniu dobrej atmosfery sprzyjającej docieraniem z produktami i usługami do coraz bardziej zróżnicowanych klientów
Adresaci szkolenia
 • Zarządzający zespołami, firmami, którzy odczuwają potrzebę korzystania z pewnych siebie młodych ludzi, ale jednocześnie potrzebujący wiedzy i doświadczenia osób z długim stażem pracy
 • Osoby kierujące zespołami pracowników o dużym zróżnicowaniu wiekowym
 • Menadżerowie zespołów, w którym spotykają się „młodzi – gniewni” z pokolenia Y oraz „dojrzali – konserwatywni” z pokolenia 50 +
Program szczegółowy szkolenia

BLOK I. Rola i znaczenie wieku w pracy zawodowej


1. Nie ma ludzi starych, są osoby doświadczone i dojrzałe. Cechy typowe dla pracowników z dłuższym stażem i ich znaczenia w pracy zawodowej (pokolenie 50+)

 • Wielość i różnorodność doświadczeń
 • Cierpliwość i pokora
 • Zachowawczość i opór wobec zmian

2. Nie ma ludzi młodych, są osoby otwarte na wyzwania i niespokojne. Cechy typowe dla osób rozpoczynających życie zawodowe (pokolenie Y)

 • Pewność siebie i świeża wiedza
 • Nastawienie na karierę i dobre wynagrodzenie
 • Nieprzystosowanie i arogancja

BLOK II. Zarządzanie różnorodnością wiekową


 1. Jak szef powinien przygotować się na nadejście pokolenia Y?

 • „Komunikowanie głupcze”, czyli dopasowanie formy i treści przekazów do sposobu komunikowania ludzi młodych
 • Wyjaśnianie, tłumaczenie, czyli udzielanie odpowiedzi na pytanie ‘dlaczego’; młodzi wiedzą jak, ale nie wiedzą dlaczego
 • Słuchanie głosu pokolenia Y, czyli rozumienie przesłania i przekazów osób z pokolenia Y
 • Koncentrowanie się na wynikach pracy ludzi młodych, czyli swoboda działania, egzekwowanie rezultatów
 • Udzielanie informacji zwrotnej osobie z pokolenia Y, czyli jak nie pouczać, a zachęcać do realizacji zadań
 • Szkolenie, uzupełnianie wiedzy, wzbogacanie doświadczenia osób z pokolenia Y

2. Jak szef zespołu powinien dzisiaj zarządzać osobami dojrzałymi?

 • Docenianie, dowartościowanie, szacunek i uznanie jako podstawowe formy motywowania pracowników 50+
 • Wskazywanie celów, zamiast tłumaczenia jak coś trzeba zrobić
 • Komunikowanie bezpośrednie jako forma budowania relacji
 • Słuchanie osób dojrzałych i traktowanie ich jako doradców
 • Budowanie autorytetu szefa, jak być mentorem dla osób 50+

BLOK III. Budowanie zespołu pokolenia Y


 1. Dyscyplina procesu myślenia młodej osoby, czyli jak rozwijać umiejętności intelektualne. Propagowanie kultury osiągnięć intelektualnych.
2. Promowanie wartości i postaw społecznych, czyli jak radzić sobie z indywidualizmem osób z pokolenia Y.
3. Budowanie nowego systemu komunikowania z pokoleniem Y, czyli korzystanie z cyfrowych technik przekazu w realizacji zadań.
4. Kryteria podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków młodego zespołu.
5. Metody i techniki szkolenia pokolenia Y.
6. Metody i techniki oceniania pracowników pokolenia Y.
7. Metody i techniki motywowania pokolenia Y

 • Awans horyzontalny i wertykalny
 • Podnoszenie kwalifikacji
 • Prestiż stanowiska, zadania, projektu
 • Atmosfera i kultura organizacyjna
 • Pozafinansowe profity: ubezpieczenia, integracja, podróże, materialne wsparcie, itp.

BLOK IV. Budowanie zespołu pokolenia 50+


1. Zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa jako zasada kierowania zespołem dojrzałych pracowników.
2. Promowanie nowych wartości i postaw społecznych, czyli jak radzić sobie z niechęcią pokolenia 50+ do osób niecierpliwych, pewnych siebie i nieprzystosowanych.
3. Budowanie systemu komunikowania opartego na bezpośrednim, ale i cyfrowym przekazie.
4. Kryteria podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków zespołu dojrzałego.
5. Metody i techniki szkolenia pokolenia 50+.
6. Metody i techniki oceniania pracowników pokolenia 50+.
7. Metody i techniki motywowania pokolenia 50+

 • Programy wsparcia
 • Pomiar i ocena rozwoju kompetencji pracowników
 • Polityka płacowa uwzględniająca staż pracy
 • Ergonomia i tworzenie zdrowych psychofizycznych warunków zatrudnienia
 • Zmiana postaw załogi wobec dojrzałych pracowników

BLOK V. Budowanie różnorodnego wiekowo zespołu pracowników


1. Jak integrować różnorodny wiekowo zespół?
2. Jak motywować różnorodny wiekowo zespół?
3. Jak oceniać różnorodny wiekowo zespół?
4. Jak dzielić zadania i organizować czas w różnorodnym wiekowo zespole?
5. Jak szkolić różnorodny wiekowo zespół?

Metody szkoleniowe
 • mini wykłady wprowadzające, podsumowujące ćwiczenia
 • odgrywanie ról
 • praca grupowa
 • studia przypadków
 • gra menedżerska: „Starzy vs. młodzi na wyspie bezludnej”
 • rozwiązywanie konkretnych problemów zarządzania różnorodnością pokoleniową

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce
Park Hotel Diament**** Katowice
Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice
tel. 32 720 00 00
http://www.hotelediament.pl/pl/park-hotel-diament-katowice.html


Park Hotel Diament Katowice**** to nowoczesny, klimatyzowany hotel biznesowy położony w centrum miasta, przy autostradzie A4 oraz w sąsiedztwie autostrady A1 i drogi krajowej S86. Doskonała lokalizacja Park Hotel Diament Katowice umożliwia łatwy dojazd z kierunków Kraków, Wrocław, Warszawa, a także lotnisk Pyrzowice oraz Balice.

Przestronny i nowoczesny czterogwiazdkowy obiekt spełnia wymagania zarówno klientów biznesowych, jak również gości podróżujących w celach turystycznych. Wprowadzony w sieci Hotele Diament program Business & More gwarantuje szereg udogodnień wpływających na komfort i funkcjonalność przygotowanej dla Państwa oferty.

Pomagamy w rezerwacji miejsc hotelowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Cena i zapisy

1090,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 990,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
 • poczęstunek i obiad

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Konkurencyjne ceny

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  Aleksandra Pomazanka
  – specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania