PLANER
logotyp-prestige-eck

Bogaci mają takie przekonanie: „Ja tworzę moje życie”. Biedni: „Życie jest czymś, co mi się przytrafia i na co mam znikomy wpływ”.

Menu

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ZESPOLE. Jak integrować pokolenie Y z pokoleniem 50+

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Potraktuj  różnice tkwiące między pracownikami jako największy atut.  Rozwiń swoje umiejętności menedżerskie i zwiększ świadomość szans, zagrożeń, wyzwań wynikających z różnic pokoleniowych.  Wykorzystaj różnorodność pracowników w zespole do generowania wiedzy i kreatywności. Uwolnij potencjał tkwiący w każdym pracowniku swojego zespołu będąc  świadomym korzyści biznesowych  z wdrożenia narzędzi, modeli, zasad zarządzania różnorodnością pracowników!

Nie tylko nasze zespoły są różnorodne, nasi Klienci również.

Zwiększaj zyski dzięki maksymalizacji szans na poziomie Organizacji  związanych z: zatrudnianiem najlepszych, pobudzaniem  innowacyjności i oryginalnych rozwiązań, tworzeniu dobrej atmosfery sprzyjającej docieraniem z produktami i usługami do coraz bardziej zróżnicowanych Klientów.

Po tym szkoleniu wypracujesz swój optymalny styl zarządzania a także sposoby współpracy różnorodnym zespołem, przećwiczysz rozwiązywanie konfliktów i podejmowanie decyzji w zespole międzypokoleniowym

Cele i korzyści szkolenia

Efektywne zarządzanie pracownikami 5 pokoleń: generacją B, pokoleniem  Baby Boomers, X, Y, Z, wraz z wykorzystaniem potencjału i korzyści  tkwiącym w różnorodności to cel naszego szkolenia.

 • Poznanie specyfiki potrzeb, interesów i oczekiwań  pracowników 5 pokoleń
 • Rozwój umiejętności budowania skutecznego i efektywnego zespołu zróżnicowanego
 • Poznanie modeli, narzędzi, dobrych praktyk w zarządzaniu zespołem międzypokoleniowym
 • Autodiagnoza stylu przywództwa i kształcenie kompetencji lidera zróżnicowanego wiekiem zespołu traktowanego jako największy atut dla rozwoju firmy
 • Przeciwdziałanie syndromowi myślenia grupowego
 • Budowane przewagi konkurencyjnej dzięki różnorodności zespołu
 • Zwiększenie zysków dzięki maksymalizacji szans związanych z: zatrudnianiem najlepszych, pobudzaniem innowacyjności i oryginalnych rozwiązań, tworzeniu dobrej atmosfery sprzyjającej docieraniem z produktami i usługami do coraz bardziej zróżnicowanych klientów
Adresaci szkolenia
 • Zarządzający zespołami, firmami, którzy odczuwają potrzebę korzystania z pewnych siebie młodych ludzi, ale jednocześnie potrzebujący wiedzy i doświadczenia osób z długim stażem pracy
 • Osoby kierujące zespołami pracowników o dużym zróżnicowaniu wiekowym
 • Menadżerowie zespołów, w którym spotykają się „młodzi – gniewni” z pokolenia Y oraz „dojrzali – konserwatywni” z pokolenia 50 +
Program szczegółowy szkolenia

BLOK I. Rola i znaczenie wieku w pracy zawodowej


1. Nie ma ludzi starych, są osoby doświadczone i dojrzałe. Cechy typowe dla pracowników z dłuższym stażem i ich znaczenia w pracy zawodowej (pokolenie 50+)

 • Wielość i różnorodność doświadczeń
 • Cierpliwość i pokora
 • Zachowawczość i opór wobec zmian

2. Nie ma ludzi młodych, są osoby otwarte na wyzwania i niespokojne. Cechy typowe dla osób rozpoczynających życie zawodowe (pokolenie Y)

 • Pewność siebie i świeża wiedza
 • Nastawienie na karierę i dobre wynagrodzenie
 • Nieprzystosowanie i arogancja

BLOK II. Zarządzanie różnorodnością wiekową


 1. Jak szef powinien przygotować się na nadejście pokolenia Y?

 • „Komunikowanie głupcze”, czyli dopasowanie formy i treści przekazów do sposobu komunikowania ludzi młodych
 • Wyjaśnianie, tłumaczenie, czyli udzielanie odpowiedzi na pytanie ‘dlaczego’; młodzi wiedzą jak, ale nie wiedzą dlaczego
 • Słuchanie głosu pokolenia Y, czyli rozumienie przesłania i przekazów osób z pokolenia Y
 • Koncentrowanie się na wynikach pracy ludzi młodych, czyli swoboda działania, egzekwowanie rezultatów
 • Udzielanie informacji zwrotnej osobie z pokolenia Y, czyli jak nie pouczać, a zachęcać do realizacji zadań
 • Szkolenie, uzupełnianie wiedzy, wzbogacanie doświadczenia osób z pokolenia Y

2. Jak szef zespołu powinien dzisiaj zarządzać osobami dojrzałymi?

 • Docenianie, dowartościowanie, szacunek i uznanie jako podstawowe formy motywowania pracowników 50+
 • Wskazywanie celów, zamiast tłumaczenia jak coś trzeba zrobić
 • Komunikowanie bezpośrednie jako forma budowania relacji
 • Słuchanie osób dojrzałych i traktowanie ich jako doradców
 • Budowanie autorytetu szefa, jak być mentorem dla osób 50+

BLOK III. Budowanie zespołu pokolenia Y


 1. Dyscyplina procesu myślenia młodej osoby, czyli jak rozwijać umiejętności intelektualne. Propagowanie kultury osiągnięć intelektualnych.
2. Promowanie wartości i postaw społecznych, czyli jak radzić sobie z indywidualizmem osób z pokolenia Y.
3. Budowanie nowego systemu komunikowania z pokoleniem Y, czyli korzystanie z cyfrowych technik przekazu w realizacji zadań.
4. Kryteria podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków młodego zespołu.
5. Metody i techniki szkolenia pokolenia Y.
6. Metody i techniki oceniania pracowników pokolenia Y.
7. Metody i techniki motywowania pokolenia Y

 • Awans horyzontalny i wertykalny
 • Podnoszenie kwalifikacji
 • Prestiż stanowiska, zadania, projektu
 • Atmosfera i kultura organizacyjna
 • Pozafinansowe profity: ubezpieczenia, integracja, podróże, materialne wsparcie, itp.

BLOK IV. Budowanie zespołu pokolenia 50+


1. Zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa jako zasada kierowania zespołem dojrzałych pracowników.
2. Promowanie nowych wartości i postaw społecznych, czyli jak radzić sobie z niechęcią pokolenia 50+ do osób niecierpliwych, pewnych siebie i nieprzystosowanych.
3. Budowanie systemu komunikowania opartego na bezpośrednim, ale i cyfrowym przekazie.
4. Kryteria podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków zespołu dojrzałego.
5. Metody i techniki szkolenia pokolenia 50+.
6. Metody i techniki oceniania pracowników pokolenia 50+.
7. Metody i techniki motywowania pokolenia 50+

 • Programy wsparcia
 • Pomiar i ocena rozwoju kompetencji pracowników
 • Polityka płacowa uwzględniająca staż pracy
 • Ergonomia i tworzenie zdrowych psychofizycznych warunków zatrudnienia
 • Zmiana postaw załogi wobec dojrzałych pracowników

BLOK V. Budowanie różnorodnego wiekowo zespołu pracowników


1. Jak integrować różnorodny wiekowo zespół?
2. Jak motywować różnorodny wiekowo zespół?
3. Jak oceniać różnorodny wiekowo zespół?
4. Jak dzielić zadania i organizować czas w różnorodnym wiekowo zespole?
5. Jak szkolić różnorodny wiekowo zespół?

Metody szkoleniowe
 • mini wykłady wprowadzające, podsumowujące ćwiczenia
 • odgrywanie ról
 • praca grupowa
 • studia przypadków
 • gra menedżerska: „Starzy vs. młodzi na wyspie bezludnej”
 • rozwiązywanie konkretnych problemów zarządzania różnorodnością pokoleniową

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania