PLANER

Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie maszZig Ziglar

Menu

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM, czyli systemy wspierające skuteczne kierowanie personelem

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie z zasadami skutecznego zarządzania i motywowania pracowników
 • Wykształcenie technik wywierania wpływu na zmianę postaw personelu
 • Ocena indywidualnych umiejętności i kompetencji menedżerskich

Szkolenie skierowane jest do menedżerów wszystkich szczebli.

Program szczegółowy szkolenia

1. Jak określić zapotrzebowanie na pracowników?

 • polityka personalna a pożądane cele pracodawcy
 • analiza pracy a planowanie zasobów ludzkich
 • narzędzia rekrutacji i selekcji dla menedżerów – od rozmowy kwalifikacyjnej, przez testy i AC
 • wybór kandydata a decyzja o warunkach zatrudnienia
 • skuteczna adaptacja nowozatrudnionych pracowników

2. Jak wspierać efektywność i lojalność pracowników poprzez narzędzia motywacji?

 • zasady i znaczenie motywacji
 • modele oddziaływań motywacyjnych
 • czynniki motywacji a czynniki demotywujące
 • system wynagradzania jako motywator
 • motywowanie w kulturze wysokiej tolerancji niepewności
 • rola i zadania menedżera w procesie motywacji

3. Zarządzanie zespołem – jak z grupy zrobić zespół?

 • badanie i analiza potencjału pracy
 • budowanie zespołu
 • przywództwo a delegowanie uprawnień
 • moderowanie pracy grupy
 • zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • eliminowanie zachowań generujących konflikty personalne

4. Jak ocenić efektywność i wydajność pracy?

 • istota i korzyści oceniania pracowników
 • zasady, kryteria i metody oceny pracy – kogo, co i jak oceniamy?
 • ocenianie jako system – arkusze/formularze, skala i wyważanie ocen
 • samoocena pracownika
 • słabe i mocne strony oceniania – zagrożenia wynikające z błędów popełnianych podczas oceny
 • kluczowy element systemu – rozmowa oceniająca
 • komunikacja w procesie ocen pracowniczych
 • analiza własnej postawy jako menedżera oceniającego

5. Czy warto inwestować w rozwój potencjału pracy?

 • ustalanie celów rozwojowych na tle polityki personalnej firmy
 • charakterystyka potencjału zasobów ludzkich pod kątem rozwoju ich umiejętności i kompetencji
 • zarządzanie karierami pracowników
 • ewaluacja szkoleń i rozwoju pracowników

6. Jak rozstać się z pracownikiem?

 • zwalnianie pracowników jako sytuacja trudna
 • etapy procesu zwalniania pracowników
 • komunikacja w procesie zwolnień
 • przeciwdziałanie negatywnym skutkom zwalniania pracowników

Metody i techniki szkolenia:

 • prezentacja multimedialna wspomagająca omówienie tematyczne
 • praca na testach, ćwiczeniach, wzorach procedur
 • dyskusja moderowana, analizy przypadków, zadania grupowe, odpowiedzi na pytania
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania