PLANER

Milczenie to nie neutralność; milczenie wspiera status quoYuval Noah Harari, 21 lekcji na XXI wiek

Menu

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Na szkoleniu kompleksowo zostanie omówiona tematyka ZFŚS, także pod kątem ubezpieczeniowym i podatkowym. Uczestnik zapozna się z zasadami tworzenia i zarządzania Funduszem oraz gospodarowania środkami ZFŚS na tle polskich przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Każdy z uczestników pozna techniki tworzenia regulaminów ZFŚS, a także trybu i formy wprowadzania zmian wwewnątrzzakładowych uregulowaniach prawa pracy dla potrzeb konkretnego pracodawcy.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu ZFFŚ, m.in. dotyczących świadczeń po równo a składek ZUS, rodzajów świadczeń a także zwolnień podatkowych.

Korzyści udziału w szkoleniu:

 • Uczestnik poznaje zasady tworzenia i zarządzania Funduszem oraz gospodarowania środkami ZFŚS na tle polskich przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Poznanie technik tworzenia regulaminów ZFŚS, a także trybu i formy wprowadzania zmian w wewnątrzzakładowych uregulowaniach prawa pracy dla potrzeb konkretnego pracodawcy
Adresaci szkolenia
 • Przedstawiciele Pracodawcy
 • Reprezentanci załogi, przedstawiciele Związków Zawodowych
 • Członkowie Komisji Socjalnej
 • Specjaliści Działów Personalnych
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie Funduszu.
Program szczegółowy szkolenia

1. Zmiany przepisów od 2018 r. mające wpływ na wydatkowanie ZFŚS:

 • Podniesienie kwoty zwolnienia z podatku PIT z 380 do 1000,00 zł.
 • Podniesienie kwoty wolnej z podatku PIT przy zapomogach
 • Możliwość przyznania wydatkowania na dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych bez podatku PIT

2. Zmiany od 2017 r.:

 • Zasady tworzenia ZFŚS – brak obowiązku dla pracodawcy zatrudniającego do 50 pracowników
 • Tworzenie ZFŚS na wniosek związku zawodowego – procedura ustalania
 • Nowe zasady dokonywania odpisu w przypadku pracowników młodocianych
 • Odpis na niezmienionym poziomie – dla kogo?
 • Fakultatywne tworzenie ZFŚS – skutki praktyczne
 • Przepisy przejściowe – termin wejścia w życie zmian

 3. Najnowsze problemy związane z rozliczaniem ZFŚS:

 • Kwota 500+ a obliczanie dochodu
 • Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach
 • Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu
 • Kwota wolna od podatku a praca w różnych podmiotach
 • Ochrona danych osobowych a dokumenty funkcjonujące w ZFŚS
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS

 4. Zasady tworzenia ZFŚS:

 • Obowiązek ustawowy tworzenia ZFŚS
 • Zwolnienia z obowiązku
 • ZFŚS w jednostkach budżetowych i u pracodawców prywatnych
 • Zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące ZFŚS
 • Wyrok TK z lipca 2014 r. – wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT
 • Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie

5. Funkcjonowanie ZFŚS:

 • Zasady odpisu na ZFŚS
 • Obliczanie osób zatrudnionych w 2016 r. – czy ma znaczenie?
 • Wysokość odpisu
 • Czy można dokonać wyższego odpisu niż wynikający z wyliczeń – skutki prawne i podatkowe
 • Rozliczanie odpisów lat poprzednich
 • Obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego
 • Możliwości ograniczenia zasad funkcjonowania ZFŚS przez pracodawcę

6. Regulamin ZFŚS:

 • Podstawowe zapisy
 • Możliwe wydatkowanie
 • Najczęściej pojawiające się błędy
 • Regulamin a Ustawa o ZFŚS
 • Zmiany Regulaminu

7. Zasady wydatkowania ZFŚS:

 • Kto jest uprawniony do świadczeń z ZFŚS
 • Komisja socjalna i jej funkcjonowanie
 • Przekazania pieniężne
 • Zapomogi
 • Pomoc rzeczowa
 • Wczasy pod gruszą
 • Bilety do kina, teatru, basen
 • Paczki dla dzieci
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe
 • Świadczenia dla emerytów i rencistów
 • Dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • Wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • Rozliczenie imprezy integracyjnej
 • Koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

 8. Sytuacja materialna pracownika – ustalanie zasad:

 • Uzależnienie wydatkowania środków ZFŚS od sytuacji materialnej pracownika
 • Obowiązek sprawdzania sytuacji materialnej pracownika i innych członków jego rodziny
 • Pojęcie wspólnego dochodu
 • Zaświadczenia o zarobkach
 • Oświadczenie o zarobkach składane przez pracownika
 • Problemy praktyczne: ochrona danych osobowych a dane o zarobkach
 • Nieprawidłowe oświadczenie pracownika a odpowiedzialność

9. ZFŚS a ZUS:

 • Zasady zwolnienia ZFŚS ze składek ZUS
 • Utrata prawa do zwolnienia
 • Obowiązek uzależnienia wypłaty świadczeń od sytuacji materialnej pracownika – problemy praktyczne

10. ZFŚS a PIT:

 • Zasady zwolnienia ZFŚS z podatku PIT
 • Świadczenia wypłacane z ZFŚS a problem nieodpłatnych świadczeń
 • Zwolnienie z opodatkowania kwoty z ZFŚS do wartości 380,00 zł

11. Problemy praktyczne związane z ZFŚS:

 • Przejście środków ZFŚS na innego przedsiębiorcę
 • „Pożyczanie” przez pracodawcę pieniędzy z ZFŚS – czy możliwe? Jakie konsekwencje prawne?
 • Co nie może być sfinansowane ze środków ZFŚS?
 • Co kontroluje ZUS?
 • Zajęcia komornicze świadczeń z ZFŚS – stanowisko oficjalne Departamentu Prawa Pracy

12. Dyskusja z uczestnikami

Metody szkoleniowe
 • Wykłady
 • Dyskusja z uczestnikami
 • Odpowiedzi na pytania uczestników
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania