Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2021 r. – najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

Na szkoleniu kompleksowo przedstawione zostaną zagadnienia związane z funkcjonowaniem ZFŚS po zmianach przepisów w 2020 r. w tym w zakresie RODO. Uczestnicy uzyskają informacje na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania ZFŚS, dowiedzą się jakie są szczegółowe uregulowania dla poszczególnych świadczeń. Na szkolenie zapraszamy członków Komisji Socjalnych ZFŚS, pracowników działów księgowości oraz działów personalnych, pracowników rozliczających ZFŚS.  

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianach przepisów w 2020 r. w tym w zakresie RODO
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania ZFŚS
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla poszczególnych świadczeń

Program szkolenia

1. Zmiany zasad naliczania odpisu oraz w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej

 • Wysokość odpisu obowiązująca w 2021 r.
 • Wpłaty od 2021 r. według jakich zasad?
 • Problemy praktyczne z wyliczaniem wysokości wpłaty w 2021 r.
 • Zwiększona kwota wolna od podatku – do 2.000,00 zł. – zasady stosowania
 • Czy można przyznać świadczenie z tytułu stanu epidemii?
 • Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej
 • Zawieszenie stosowania ZFŚS – przypadki i zasady

 2. RODO a funkcjonowanie ZFŚS – zmiana od maja 2019 r.

 • Nowe przepisy i ich wpływ na funkcjonowanie ZFSS
 • Wzór oświadczenia o dochodach obowiązujący w 2020 r. a RODO
 • Upoważnienie do przetwarzania danych – dla kogo?
 • Uregulowania w Regulaminie – co warto doprecyzować?
 • Dokumenty zbierane w związku z ZFŚS a ochrona danych osobowych
 • Dostęp do danych ZFŚS – kto jest uprawniony?

 3. Zmiany przepisów mające wpływ na wydatkowanie ZFŚS

 • Podniesienie kwoty wolnej z podatku PIT przy zapomogach
 • Beneficjenci do 26 roku życia – które zwolnienie od sierpnia 2019 r.?
 • Problemy praktyczne rozliczania zwolnień – zbieg zwolnień z podatku
 • Możliwość przyznania wydatkowania na dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych bez podatku PIT
 • Nowa wysokość odpisów w 2020 r. zasady wyliczania

 4. Najnowsze problemy związane z rozliczaniem ZFŚS

 • Kwota 500+ a obliczanie dochodu
 • Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach
 • Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu
 • Kwota wolna od podatku a praca w różnych podmiotach
 • Ochrona danych osobowych a dokumenty funkcjonujące w ZFŚS
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS

 5. Zasady tworzenia ZFŚS

 • Obowiązek ustawowy tworzenia ZFŚS
 • Zwolnienia z obowiązku
 • ZFŚS w jednostkach budżetowych i u pracodawców prywatnych
 • Zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące ZFŚS
 • Wyrok TK z lipca 2014 r. – wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT
 • Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie

6. Funkcjonowanie ZFŚS

 • Zasady odpisu na ZFŚS
 • Obliczanie osób zatrudnionych – czy ma znaczenie?
 • Wysokość odpisu
 • Czy można dokonać wyższego odpisu niż wynikający z wyliczeń – skutki prawne i podatkowe
 • Rozliczanie odpisów lat poprzednich
 • Obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego
 • Możliwości ograniczenia zasad funkcjonowania ZFŚS przez pracodawcę

7. Regulamin ZFŚS

 • Podstawowe zapisy
 • Możliwe wydatkowanie
 • Najczęściej pojawiające się błędy
 • Regulamin a Ustawa o ZFŚS
 • Zmiany Regulaminu

8. Zasady wydatkowania ZFŚS

 • Kto jest uprawniony do świadczeń z ZFSS
 • Komisja socjalna i jej funkcjonowanie
 • Przekazania pieniężne
 • Zapomogi
 • Pomoc rzeczowa
 • Wczasy pod gruszą
 • Bilety do kina, teatru, basen
 • Paczki dla dzieci
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe
 • Świadczenia dla emerytów i rencistów
 • Dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • Wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • Rozliczenie imprezy integracyjnej
 • Koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

9. Sytuacja materialna pracownika – ustalanie zasad

 • Uzależnienie wydatkowania środków ZFŚS od sytuacji materialnej pracownika
 • Obowiązek sprawdzania sytuacji materialnej pracownika i innych członków jego rodziny
 • Pojęcie wspólnego dochodu
 • Zaświadczenia o zarobkach
 • Oświadczenie o zarobkach składane przez pracownika
 • Problemy praktyczne: ochrona danych osobowych a dane o zarobkach; nieprawidłowe oświadczenie pracownika a odpowiedzialność

10Problemy praktyczne związane z ZFŚS

 • Przejście środków ZFŚS na innego przedsiębiorcę
 • „Pożyczanie” przez pracodawcę pieniędzy z ZFŚS – czy możliwe? Jakie konsekwencje prawne?
 • Co nie może być sfinansowane ze środków ZFŚS?
 • Co kontroluje ZUS?
 • Zajęcia komornicze świadczeń z ZFŚS – stanowisko oficjalne Departamentu Prawa Pracy

11. Dyskusja z uczestnikami.

Metody szkoleniowe

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Adresaci

 • Członkowie Komisji Socjalnych ZFŚS
 • Pracownicy działów księgowości
 • Specjaliści działów personalnych
 • Pracownicy rozliczający ZFŚS
 • Przedstawiciele Pracodawcy

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie