PLANER
logotyp-prestige-eck

Istnieje coś rzadszego od talentu – talent do tego, by dostrzec talent. ….Elbert Hubbart

Menu

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2021 r. – najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Na szkoleniu kompleksowo zostanie omówiona tematyka związana z funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianach przepisów w 2020 r. w tym w zakresie RODO oraz tzw. tarczy antykryzysowej.

Uczestnik zapozna się z zasadami tworzenia i zarządzania Funduszem oraz gospodarowania środkami ZFŚS na tle polskich przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Każdy z uczestników pozna zasady tworzenia regulaminów ZFŚS, a także trybu i formy wprowadzania zmian wwewnątrzzakładowych uregulowaniach prawa pracy dla potrzeb konkretnego pracodawcy.

Na szkoleniu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF.

Cele i korzyści szkolenia
 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianach przepisów w 2020 r. w tym w zakresie RODO
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania ZFŚS
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla poszczególnych świadczeń
Adresaci szkolenia
 • Członkowie Komisji Socjalnych ZFŚS
 • Pracownicy działów księgowości
 • Specjaliści działów personalnych
 • Pracownicy rozliczający ZFŚS
 • Przedstawiciele Pracodawcy
Program szczegółowy szkolenia

1. Zmiany zasad naliczania odpisu oraz w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej

 • Wysokość odpisu obowiązująca w 2021 r.
 • Wpłaty od 2021 r. według jakich zasad?
 • Problemy praktyczne z wyliczaniem wysokości wpłaty w 2021 r.
 • Zwiększona kwota wolna od podatku – do 2.000,00 zł. – zasady stosowania
 • Czy można przyznać świadczenie z tytułu stanu epidemii?
 • Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej
 • Zawieszenie stosowania ZFŚS – przypadki i zasady

 2. RODO a funkcjonowanie ZFŚS – zmiana od maja 2019 r.

 • Nowe przepisy i ich wpływ na funkcjonowanie ZFSS
 • Wzór oświadczenia o dochodach obowiązujący w 2020 r. a RODO
 • Upoważnienie do przetwarzania danych – dla kogo?
 • Uregulowania w Regulaminie – co warto doprecyzować?
 • Dokumenty zbierane w związku z ZFŚS a ochrona danych osobowych
 • Dostęp do danych ZFŚS – kto jest uprawniony?

 3. Zmiany przepisów mające wpływ na wydatkowanie ZFŚS

 • Podniesienie kwoty wolnej z podatku PIT przy zapomogach
 • Beneficjenci do 26 roku życia – które zwolnienie od sierpnia 2019 r.?
 • Problemy praktyczne rozliczania zwolnień – zbieg zwolnień z podatku
 • Możliwość przyznania wydatkowania na dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych bez podatku PIT
 • Nowa wysokość odpisów w 2020 r. zasady wyliczania

 4. Najnowsze problemy związane z rozliczaniem ZFŚS

 • Kwota 500+ a obliczanie dochodu
 • Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach
 • Oświadczenie o dochodach – sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu
 • Kwota wolna od podatku a praca w różnych podmiotach
 • Ochrona danych osobowych a dokumenty funkcjonujące w ZFŚS
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS

 5. Zasady tworzenia ZFŚS

 • Obowiązek ustawowy tworzenia ZFŚS
 • Zwolnienia z obowiązku
 • ZFŚS w jednostkach budżetowych i u pracodawców prywatnych
 • Zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące ZFŚS
 • Wyrok TK z lipca 2014 r. – wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT
 • Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie

6. Funkcjonowanie ZFŚS

 • Zasady odpisu na ZFŚS
 • Obliczanie osób zatrudnionych – czy ma znaczenie?
 • Wysokość odpisu
 • Czy można dokonać wyższego odpisu niż wynikający z wyliczeń – skutki prawne i podatkowe
 • Rozliczanie odpisów lat poprzednich
 • Obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego
 • Możliwości ograniczenia zasad funkcjonowania ZFŚS przez pracodawcę

7. Regulamin ZFŚS

 • Podstawowe zapisy
 • Możliwe wydatkowanie
 • Najczęściej pojawiające się błędy
 • Regulamin a Ustawa o ZFŚS
 • Zmiany Regulaminu

8. Zasady wydatkowania ZFŚS

 • Kto jest uprawniony do świadczeń z ZFSS
 • Komisja socjalna i jej funkcjonowanie
 • Przekazania pieniężne
 • Zapomogi
 • Pomoc rzeczowa
 • Wczasy pod gruszą
 • Bilety do kina, teatru, basen
 • Paczki dla dzieci
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe
 • Świadczenia dla emerytów i rencistów
 • Dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • Wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • Rozliczenie imprezy integracyjnej
 • Koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

9. Sytuacja materialna pracownika – ustalanie zasad

 • Uzależnienie wydatkowania środków ZFŚS od sytuacji materialnej pracownika
 • Obowiązek sprawdzania sytuacji materialnej pracownika i innych członków jego rodziny
 • Pojęcie wspólnego dochodu
 • Zaświadczenia o zarobkach
 • Oświadczenie o zarobkach składane przez pracownika
 • Problemy praktyczne: ochrona danych osobowych a dane o zarobkach; nieprawidłowe oświadczenie pracownika a odpowiedzialność

10Problemy praktyczne związane z ZFŚS

 • Przejście środków ZFŚS na innego przedsiębiorcę
 • „Pożyczanie” przez pracodawcę pieniędzy z ZFŚS – czy możliwe? Jakie konsekwencje prawne?
 • Co nie może być sfinansowane ze środków ZFŚS?
 • Co kontroluje ZUS?
 • Zajęcia komornicze świadczeń z ZFŚS – stanowisko oficjalne Departamentu Prawa Pracy

11. Dyskusja z uczestnikami.

Metody szkoleniowe

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania