PLANER

Działaj tak, jakby porażka była niemożliwa, a sukces pewny.Sharma

Menu

WYŁANIANIE I KSZTAŁTOWANIE LIDERÓW

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

Kompetentni i dobrze zmotywowani pracownicy stanowią fundament każdej organizacji sukcesu. Ich kreatywności, umiejętności pracy w stresie, szybkości dostosowywania się do zmian, wytrwałość w realizacji zadań oraz wiele innych cech stanowią fundament rozwoju wielu przedsiębiorstw.

Firma, która planuje swój rozwój powinna w strategii działania uwzględnić zapotrzebowanie na określonych specjalistów i menadżerów. Działania takie pozwalają przygotować wśród posiadanego personelu osoby, które w odpowiednim momencie zostaną wykorzystane do określonych działań. Obszary rozwoju to nie tylko awans pionowy lub poziomy, to również przygotowanie ludzi do pracy w nowych niestandardowych warunkach (np. zespoły zadaniowe, koła jakości).

Zatrudnianie nowych pracowników (wielokrotnie spoza branży lub do przyuczenia) niesie za sobą ryzyko nie trafienia w odpowiedniego kandydata. Za tym idzie strata pieniędzy a przede wszystkim czasu. Wyłanianie wśród swoich pracowników nowych specjalistów lub menadżerów niesie za sobą zmniejszenie ryzyka błędnego doboru a przede wszystkim podnosi motywację wśród pracowników oraz poprawia relacje przełożony – podwładny.

Początkiem całego procesu jest odpowiedź na pytanie: Kogo potrzebujemy i w jakim okresie czasu? Drugie pytanie: Kogo mamy? Na tej podstawie wyjdzie nam odpowiedź na trzecie pytanie: Co musimy teraz zrobić?

Spotkanie, na które chcemy Państwa zaprosić to warsztaty, podczas których prześledzimy i przećwiczymy całą metodologię rozwoju pracowniczego od momentu zbudowania zapotrzebowania na określonych specjalistów do momentu oceny ich rozwoju.

1. Planowanie potrzeb pracowniczych

 • Definiowanie przyszłych potrzeb pracowniczych
 • Badanie obecnego stanu pracowniczego
 • Budowanie strategii personalnej
 • Określanie wymaganych kwalifikacji na danym stanowisku pracy

2. Wyłanianie liderów

 • Badanie kwalifikacji: osobowość , umiejętności, kondycja fizyczna; osobista analiza SWOT
 • Metody weryfikacji kwalifikacji pracownika:
  • okresowe rozmowy pracownicze
  • obserwacja na miejscu pracy
  • ankieta, kwestionariusz
  • coaching
  • development center

3. Kształtowanie liderów

 • Określenie planu rozwojowego pracownika:
  • określenie perspektywy czasowej,
  • alternatywne warianty rozwoju osobistego
  • dostosowanie do obecnej i przyszłej kultury organizacyjnej
  • wybór narzędzi rozwoju
 • Kształtowanie pracownika:
  • tworzenie relacji i zasad
  • planowanie i wyznaczanie celów
  • wyznaczanie kamieni milowych, dawanie feedbacku, zarządzanie procesem feedbacku
  • zarządzanie rozwojem i odpowiedzialność
  • metody oceniania „osiągnięć” i „postępów”
  • analiza procesu zmiany

4. Wspieranie lidera w procesie rozwoju

 • Przeprowadzanie rozmów okresowych
 • Budowanie motywacji do rozwoju
 • Wspieranie pracownika

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Planowanie potrzeb pracowniczych na podstawie strategii działania firmy oraz zamierzeń własnych
 • Określenie oczekiwanych kompetencji na danym stanowisku pracy
 • Umiejętność oceny potencjału pracowniczego na podstawie rozmów okresowych
 • Opracowanie ścieżki rozwoju pracowniczego w oparciu o szkolenia własne jak również zewnętrzne
 • Rozwój kompetencji personelu w oparciu o zbudowaną ścieżkę rozwoju zawodowego
 • Weryfikacja rozwoju pracowniczego
 • Pobudzanie zapału w pracowniku do zmian i chęci samodoskonalenia w oparciu o przyjęty system wymagań

Szkolenie skierowane jest do:
Pracowników działów HR oraz kierowników średniego i niższego szczebla.

Metody szkoleniowe:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń).

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania