Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

UMOWY CYWILNOPRAWNE, wraz z zestawem potrzebnego orzecznictwa i nowymi kontrolami ZUS na przykładach

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1.Podstawy prawne umów cywilnoprawnych
2.Treść umów, ich przedłużanie i aneksowanie
3.Umowy zlecenia:

 • zawieranie umów zlecenia
 • treść umów, ich przedłużanie i aneksowanie
 • kiedy umowa zlecenia staje się umową o pracę, różnice w funkcjonowaniu pojęć

4.Umowy o dzieło:

 • kiedy można zawrzeć umowę o dzieło
 • różnice między umową o dzieło a umową zlecenie, wynikające z prawa cywilnego
 • jak formułować treść umów o dzieło, aby nie podważyła ich kontrola np. ZUS
 • dowody wykonania dzieła
 • umowa o przeniesienie praw autorskich

5.Zmiany w zakresie obejmowania składkami ZUS umów cywilnoprawnych

( umowy zlecenia, umowy o dzieło) – w tym m.in. rządowy projekt ustawy z dnia 19.02.2014r. uchwalony przez Sejm RP w dniu 23 października 2014r.

 • oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, sposób rozliczania,
 • oskładkowanie wynagrodzeń rad nadzorczych,
 • umowy zlecenia a ubezpieczeni w KRUS, zmiany,
 • nowe uprawnienia płatników składek w zakresie wprowadzanych zmian,
 • zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia powyżej minimalnej.

 

6.Zmiany w zakresie obejmowania składkami ZUS umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło) – w tym zmiany uchwalone przez Sejm 23 października 2014 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zakładającą oskładkowanie (od 2016 roku) umów zleceń oraz (od 2015 roku) dochodów z zasiadania w radach nadzorczych
7.Oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, sposób rozliczania
8.Oskładkowanie wynagrodzeń rad nadzorczych
9.Umowy zlecenia a ubezpieczeni w KRUS, zmiany
10.Nowe uprawnienia płatników składek w zakresie wprowadzanych zmian
11.Zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia powyżej minimalnej
12.Dodatkowe świadczenia dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne – korzystanie z samochodów, telefonów, laptopów, szkoleń. Podróże służbowe i delegacje.
13.Obowiązek odprowadzania składek ZUS a rodzaj umowy
14.Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
15.Zbiegi tytułów do ubezpieczeń (m.in. umowa zlecenia, o dzieło zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego jak rozliczać składki; umowy zlecenia wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
16.konsekwencje błędnego zakwalifikowania umowy cywilnoprawnej (składkowe i podatkowe)
17.zawieranie umów cywilnoprawnych a prowadzenie działalności gospodarczej.
18.opodatkowanie umów cywilnoprawnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
19.kiedy i dla kogo można zastosować 50% KUP
20.umowy zryczałtowane do 200 zł – nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów
21.Urlopy osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

22.Dodatkowe świadczenia dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne -korzystanie z samochodów, telefonów, laptopów, szkoleń. Podróże służbowe i delegacje.

23.Badania lekarskie i BHP – obowiązki przy umowach cywilnoprawnych

24.Umowy cywilnoprawne a składki ZUS:

 • obowiązek odprowadzania składek ZUS a rodzaj umowy
 • rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
 • zbiegi tytułów do ubezpieczeń ( m.in. umowa zlecenia, o dzieło zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego jak rozliczać składki; umowy zlecenia wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
 • problem z udokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń
 • oświadczenie zleceniobiorcy (prawidłowy wzór formularza)
 • dobrowolne ubezpieczenia ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych

25.Konsekwencje błędnego zakwalifikowania umowy cywilnoprawnej (składkowe

i podatkowe)

26.Zawieranie umów cywilnoprawnych a prowadzenie działalności gospodarczej.

27.Opodatkowanie umów cywilnoprawnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • kiedy i dla kogo można zastosować 50% KUP
 • umowy zryczałtowane do 200 zł – nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów

28.Umowy agencyjne i umowy o świadczenie usług.

29.Kontrakty menedżerskie.

30.Samozatrudnienie – korzyści i zagrożenia.

31.Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie umów cywilnoprawnych.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie