PLANER

Niech twoja oferta będzie jasna i zwięzła. Nie zmuszaj czytelnika, by musiał się męczyć próbując dojść, co w istocie chcesz mu sprzedać.Angus Mcleod

Menu

UMOWY CYWILNOPRAWNE, wraz z zestawem potrzebnego orzecznictwa i nowymi kontrolami ZUS na przykładach

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1.Podstawy prawne umów cywilnoprawnych
2.Treść umów, ich przedłużanie i aneksowanie
3.Umowy zlecenia:

 • zawieranie umów zlecenia
 • treść umów, ich przedłużanie i aneksowanie
 • kiedy umowa zlecenia staje się umową o pracę, różnice w funkcjonowaniu pojęć

4.Umowy o dzieło:

 • kiedy można zawrzeć umowę o dzieło
 • różnice między umową o dzieło a umową zlecenie, wynikające z prawa cywilnego
 • jak formułować treść umów o dzieło, aby nie podważyła ich kontrola np. ZUS
 • dowody wykonania dzieła
 • umowa o przeniesienie praw autorskich

5.Zmiany w zakresie obejmowania składkami ZUS umów cywilnoprawnych

( umowy zlecenia, umowy o dzieło) – w tym m.in. rządowy projekt ustawy z dnia 19.02.2014r. uchwalony przez Sejm RP w dniu 23 października 2014r.

 • oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, sposób rozliczania,
 • oskładkowanie wynagrodzeń rad nadzorczych,
 • umowy zlecenia a ubezpieczeni w KRUS, zmiany,
 • nowe uprawnienia płatników składek w zakresie wprowadzanych zmian,
 • zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia powyżej minimalnej.

 

6.Zmiany w zakresie obejmowania składkami ZUS umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło) – w tym zmiany uchwalone przez Sejm 23 października 2014 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zakładającą oskładkowanie (od 2016 roku) umów zleceń oraz (od 2015 roku) dochodów z zasiadania w radach nadzorczych
7.Oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, sposób rozliczania
8.Oskładkowanie wynagrodzeń rad nadzorczych
9.Umowy zlecenia a ubezpieczeni w KRUS, zmiany
10.Nowe uprawnienia płatników składek w zakresie wprowadzanych zmian
11.Zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia powyżej minimalnej
12.Dodatkowe świadczenia dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne – korzystanie z samochodów, telefonów, laptopów, szkoleń. Podróże służbowe i delegacje.
13.Obowiązek odprowadzania składek ZUS a rodzaj umowy
14.Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
15.Zbiegi tytułów do ubezpieczeń (m.in. umowa zlecenia, o dzieło zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego jak rozliczać składki; umowy zlecenia wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
16.konsekwencje błędnego zakwalifikowania umowy cywilnoprawnej (składkowe i podatkowe)
17.zawieranie umów cywilnoprawnych a prowadzenie działalności gospodarczej.
18.opodatkowanie umów cywilnoprawnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
19.kiedy i dla kogo można zastosować 50% KUP
20.umowy zryczałtowane do 200 zł – nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów
21.Urlopy osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

22.Dodatkowe świadczenia dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne -korzystanie z samochodów, telefonów, laptopów, szkoleń. Podróże służbowe i delegacje.

23.Badania lekarskie i BHP – obowiązki przy umowach cywilnoprawnych

24.Umowy cywilnoprawne a składki ZUS:

 • obowiązek odprowadzania składek ZUS a rodzaj umowy
 • rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
 • zbiegi tytułów do ubezpieczeń ( m.in. umowa zlecenia, o dzieło zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego jak rozliczać składki; umowy zlecenia wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
 • problem z udokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń
 • oświadczenie zleceniobiorcy (prawidłowy wzór formularza)
 • dobrowolne ubezpieczenia ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych

25.Konsekwencje błędnego zakwalifikowania umowy cywilnoprawnej (składkowe

i podatkowe)

26.Zawieranie umów cywilnoprawnych a prowadzenie działalności gospodarczej.

27.Opodatkowanie umów cywilnoprawnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • kiedy i dla kogo można zastosować 50% KUP
 • umowy zryczałtowane do 200 zł – nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów

28.Umowy agencyjne i umowy o świadczenie usług.

29.Kontrakty menedżerskie.

30.Samozatrudnienie – korzyści i zagrożenia.

31.Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie umów cywilnoprawnych.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.




Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania