PLANER

Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej… znajdę goThomas A. Edison

Menu

TRENER WEWNĘTRZNY w firmie. Pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej. Rozwój kompetencji, poprawa komunikacji i wymiany informacji, większa motywacja i efekty pracy.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają praktyczne metody i techniki przekazywania wiedzy kolegom i koleżankom w pracy. Nauczą się dobierać metody i techniki uczenia dorosłych dostosowane do potrzeb konkretnego zadania, potencjału zespołu oraz założonych celów firmy.

Cele praktyczne szkolenia:

 • Poznanie praktycznych technik przekazywania wiedzy mniej doświadczonym kolegom i koleżankom
 • Poznanie praktycznych technik rozwoju umiejętności zawodowych mniej doświadczonych pracowników
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w realizacji zadań
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób, które będą pełnić role trenerów wewnętrznych firmy wspierających mniej doświadczonych kolegów i koleżanki.

Program szczegółowy szkolenia

1. Uczenie dorosłych – zasady, metody i techniki

 • Poziomy uczenia się ludzi dorosłych – wprowadzenie
 • Cykl uczenia się i preferowany styl uczenia się – poznanie własnego stylu uczelnia się
 • Interaktywność a skuteczność uczenia się dorosłych – budowanie relacji z osobą nabywającą nowe umiejętności i wiedzę
 • Dlaczego osoba dorosła nie chce słuchać? Dlaczego osoba dorosła nie chce się uczyć nowych rzeczy? – przyczyny, możliwe rozwiązania
 • Jak sprawić, aby kolega/koleżanka chciał skorzystać z mojej wiedzy i doświadczenia?
 • Bariery w rozwoju nowych umiejętności osób dorosłych

2. Kwalifikacje i umiejętności osoby pełniącej funkcje trenera

 • Wiedza trenera o konkretnym zadaniu i sposobach jego realizacji
 • Zdolność zrozumienia innych i chęć pomagania innym
 • Kreatywność w pracy trenera
 • Zdolności analityczne – umiejętność interpretacji potrzeb szkoleniowych kolegów
 • Entuzjazm i wysoki poziom motywacji trenera

3. Budowanie autorytetu trenera

 • Wiarygodność trenera – jak nie wzbudzać wątpliwości
 • Umiejętność autoprezentacji – jak prezentować swoją wiedzę i umiejętności mniej doświadczonym kolegom/koleżankom
 • Komunikowanie fundamentem przekazywania wiedzy i dzielenia się doświadczeniem
 • Stres w pracy trenera – przyczyny, skutki, jak sobie z nim radzić

4. Praca z zespołem a przekazywanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem

 • Etapy procesu kształcenia: przekazywanie wiedzy, pokazy, ćwiczenia praktyczne, odgrywanie ról, utrwalanie umiejętności
 • Nawiązywanie kontaktu z kolegami i koleżankami – wykorzystywanie mowy niewerbalnej
 • Integrowanie grupy, panowanie nad dynamiką zespołu – wykorzystywanie mowy werbalnej
 • Aktywizowanie, motywowanie, angażowanie kolegów/koleżanek w nabywanie nowych umiejętności
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w grupie
 • Konstruktywna ocena szkolonych kolegów/koleżanek

5. Coaching – metodą przekazywania wiedzy i wspierania rozwoju kolegów

 • Coaching – współczesną metodą rozwoju pracowników
 • Umiejętności społeczne wykorzystywane w coachingu
 • Techniki coachingu:
  • sprzężenie zwrotne (udzielane i przyjmowane informacji)
  • myślenie systemowe
  • efektywne stawianie pytań
  • metoda GROW (WZRASTANIE)
  • techniki motywacyjne

6. Praca z kolegami i koleżankami w celu rozwoju ich wiedzy i zawodowych umiejętności

 • Budowanie atmosfery w zespole
 • Aktywizowanie uczestników
 • Udzielanie informacji zwrotnej – chwalić, czy krytykować?
 • Trudne sytuacje szkoleniowe – cechy, metody radzenia sobie z nimi
 • „Trudni” uczestnicy szkoleń – przyczyny, cechy, jak sobie z nimi radzić?
Metody szkoleniowe
 • Mini wykłady – wprowadzenia
 • Analiza przypadków – dyskusja grupowa
 • Odgrywanie ról – praktyka uczenia kolegów
 • Gry i zabawy aktywizujące uczestników szkolenia
 • Test autodiagnozy
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe atrakcje

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania