Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

SZKOLENIE DLA SEKRETAREK / ASYSTENTEK

Celem szkolenia jest nabycie przez pracowników sekretariatów, biur i kancelarii umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w strukturach organizacji urzędu, instytucji lub przedsiębiorstwa korporacyjnego oraz ich rozwój kompetencji organizacyjnych i komunikacyjnych.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest nabycie przez pracowników sekretariatów, biur i kancelarii umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w strukturach organizacji urzędu, instytucji lub przedsiębiorstwa korporacyjnego oraz ich rozwój kompetencji organizacyjnych i komunikacyjnych

Program szkolenia

Dzień I

Moduł I. Podstawowe zagadnienia Kodeksu Postepowania Administracyjnego:

 • Systemu kancelaryjny: zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, określanie systemu kancelaryjnego
 • Przygotowania i redagowanie dokumentów biurowych, z uwzględnieniem szczegółowej charakterystyki pism urzędowych, ze względu na ich formę, obieg, stopień pilności oraz stopień zabezpieczenia tajemnicy
 • Dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
 • Postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną
 • Rejestrowanie przesyłek wpływających i wychodzących oraz pism wewnętrznych
 • Ewidencja dokumentów przychodzących i wychodzących
 • Porządkowanie i przechowywanie pism, akt spraw i innych dokumentów
 • Procedury dotyczące wysyłania pism
 • Sporządzanie odwzorowań cyfrowych

Moduł II. RODO:

 • Dane osobowe
 • Informacje anonimowe, informacje o firmach
 • Przetwarzanie
 • Administrator i współadministratorzy danych
 • Zakres stosowania RODO
 • Wyłączenie RODO
 • Zasady przetwarzania RODO
 • Zgoda w RODO i warunki jej wyrażenia
 • Szczególne kategorie danych i ich przetwarzanie
 • Prawa osoby, której dane odtyczą
 • Obowiązki powiadomienia i ewidencjonowania ochrony danych osobowych
 • Zasoby niezbędne do realizacji czynności związanych z operacjami przetwarzania danych osobowych
 • Potencjalne przyczyny niepożądanego zdarzenia, które mogą spowodować naruszenie praw i wolność osób fizycznych
 • Potencjalne zagrożenia
 • Katalogowanie skutków naruszenia praw i wolności osób fizycznych, opis istotności

Moduł III. Tajemnica służbowa:

 • Praktyczne zagadnienia ochrony tajemnicy informacji niejawnych, w oparciu o Ustawę o Ochronie Informacji Niejawnych
 • Odpowiedzialność prawna
 • Organizacja i obieg informacji niejawnych

Dzień II

Moduł IV. Prawo pracy:

 • Czas pracy, przerwy w pracy i okresy odpoczynku
 • Urlopy pracownicze, wypoczynkowe, bezpłatne, okolicznościowe, szkoleniowe, macierzyńskie, wychowawcze
 • Zakres uprawnień i obowiązków pracowników
 • Odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji
 • Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego
 • Rodzaje kar porządkowych i dyscyplinarnych

Moduł V. Księgowość w sekretariacie:

 • Dokumentacja finansowa wewnętrzna i zewnętrzna
 • Postępowanie z dokumentami finansowymi, przyjmowanie, opisywanie, przekazywanie
 • Pozliczanie podróży służbowych
 • Plan kosztów w sekretariacie

Moduł VI. Obieg i archiwizacja dokumentów:

 • Podstawy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją
 • Systemy porządkowania dokumentów bieżących na stanowisku pracy
 • Przyjmowanie i obieg dokumentów
 • Wewnętrzny obieg akt
 • Opisywanie teczek i segregatorów
 • Kategorie archiwalne, materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
 • Warunki i czas przechowywania dokumentów
 • Procedura przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego, składnicy akt

Dzień III

Moduł VII. Etykieta i protokół dyplomatyczny:

 • Etykieta biznesu i jej związek z zasadami protokołu dyplomatycznego
 • Protokół dyplomatyczny
 • Kultura organizacji urzędu, przedsiębiorstwa korporacyjnego
 • Różnice kulturowe w etykiecie biznesu
 • Wizerunku według zasad etykiety: autoprezentacja w sytuacjach służbowych
 • Powitania – formy i zasady pierwszeństwa
 • Przedstawienie osób – formy i zasady pierwszeństwa
 • Zasady prezentacji osób
 • Rozmieszczanie ważnych gości, klientów przy stole na naradach, spotkaniach służbowych
 • Wchodzenie do pomieszczeń, etykieta windy
 • Dystans w kontaktach międzyludzkich, uścisk dłoni
 • Etykieta wizytówki
 • Podstawowe formy grzecznościowych w korespondencji
 • List oficjalny, służbowy, układ listu, wstępne i końcowe zwroty grzecznościowe, anglosaskie, francuskie, hiszpańskie i polskie terminy grzecznościowe
 • Wysyłanie listów, netykieta – netiquette
 • Podstawy typografii

Moduł VIII. Najważniejsze szczeble dress code”u obowiązujące prezesa/ dyrektora/ kierownika jednostki w biznesie i polityce:

 • Dress code – zasady dress code’u w biznesie i polityce
 • Moda a dress code
 • Gradacja strojów od najwyższego do najniższego szczebla dress code‘u, typy ubiorów, określenia typów strojów w biznesie, dodatki
 • Najczęstsze błędy w stroju służbowym
 • Dostosowanie stroju do określeń jakie mogą się pojawić na zaproszeniach służbowych
 • Przykładowe sytuacje służbowe i dress code
 • Ubiór jako narzędzie manipulacji
 • Strój a wizerunek

Dzień IV

Moduł IX. Kluczowe kompetencje twarde w pracy sekretarki/ asystentki:

 •  Zasady organizacji spotkań biznesowych, organizacja sali konferencyjnej, przygotowanie prezentacji i wsparcie w trakcie ich prowadzenia
 • Zasady współpracy z osobą zarządzającą, prowadzenie kalendarza szefa
 • Zasad organizacji pracy własnej, wsparcie administracyjne dla całego zespołu, koordynowanie zamówień wewnętrznych, wstępne przetwarzanie dokumentów księgowych, kontrola poprawności, weryfikacja rozliczeń
 • Profesjonalna obsługa klienta, reprezentowania siebie i firmy w kontakcie z klientem, marketing i public relactions na usługach sekretariatu.

Moduł X. Kluczowe kompetencje miękkie w pracy sekretarki/ asystentki:

 • Sposoby radzenia sobie ze stresem, kontrolowania stanów emocjonalnych, strategii antystresowych
 • Sposoby efektywnego zarządzania sobą w czasie, ustalania priorytetów, sprawnego planowania zajęć, eliminowania tzw. rozpraszaczy
 • Sposoby skutecznego porozumiewania, rozpoznawania i dopasowywania do różnych typów rozmówców, przebiegu procesów komunikacji: kanały informacyjne i szumy
 • Asertywne sposoby, które ułatwiają kontakt z współpracownikiem i klientem, zdiagnozowanie własnej asertywności, skupienie się na własnej roli w tworzeniu kultury firmy, przedsiębiorstwa, urzędu
 • Sposoby stawiania czoła trudnym sytuacjom służbowym, pojawiających się w pracy sekretarki, asystentki, sposoby ich rozwiązywania

Metody szkoleniowe

Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami aktywizującymi, oraz technikami nauczania, tak aby bardziej mobilizować uczestników szkolenia.
Formy prowadzenia zajęć:

 • Praca z dokumentami
 • Analiza procedur i przypadków w oparciu o przepisy prawa
 • Prezentacje multimedialne
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Praktyczne przykłady
 • Testy
 • Studium przypadków
 • Quizy, które skutecznie angażują uczestników szkolenia w dyskusje

Dobór metod szkoleniowych jest zorientowany na efekt maksymalnego przyswojenia umiejętności teoretycznych, umożliwiających szybkie i skuteczne zastosowania w pracy zawodowej.

Adresaci

Szkolenie jest skierowane dla osób, które  chcą rozwijać swoje indywidualne predyspozycje oraz kompetencje w prowadzeniu i organizowaniu kancelarii, biura czy sekretariatu w administracji rządowej, szczebla centralnego i wojewódzkiego, w przedsiębiorstwach korporacyjnych i innych instytucjach.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie