Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

SYSTEM OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH. Rozmowa oceniająca

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia SOOP własnymi siłami lub z pomocą zewnętrznych firm w roli konsultantów wspierających a także dla tych, którzy są zainteresowani SOOP na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej. Prowadzone jest w formie warsztatowo-ćwiczeniowej, wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać uczestnicy w codziennej praktyce. Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania narzędzi, które będzie mógł wykorzystać we własnej firmie. Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej m. in. Procedurę oceniania, Podręcznik dla kadry menedżerskiej, przykładowe formularze ocen.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Przygotowanie pracowników do wprowadzenia systemu ocen okresowych
 • Zapoznanie z założeniami i celami oceny okresowej
 • Omówienie poszczególnych elementów systemu okresowych ocen pracowniczych
 • Zapoznanie z zasadami rozmów oceniających
 • Uświadomienie najczęściej popełnianych błędów oceniania
 • Zapoznanie z ewaluacją systemu ocen

Program szkolenia

 

Moduł 1. Istota oceny pracowniczej

 • Czym jest ocena pracowników w organizacji
 • Kiedy należy wprowadzać system ocen pracowników w organizacji
 • Etapy rozwoju systemu ocen pracowniczych
  • projektowanie systemu
  • wdrożenie systemu
  • ocena
  • ewaluacja oceny – wykorzystanie ocen

Moduł 2. Projektowanie systemu ocen

 • Cele systemu ocen pracowniczych w organizacji
 • Podmiot i przedmiot oceny
 • Kryteria ocen – jak przygotować model kompetencji będących podstawą SOOP lub jak zweryfikować funkcjonujący model i ewentualnie go zmodyfikować na potrzeby budowanego SOOP
 • Metody i narzędzia oceny – jak dobrać optymalne narzędzie oceny, projektowanie formularza
 • Procedura oceniania
 • Ewaluacja oceny

Moduł 3. Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów Systemu Ocen Okresowych Pracowników

 • Zakres i metody przygotowania się oceniającego do przeprowadzenia rozmowy Oceniającej
 • Przygotowanie się ocenianego pracownika do rozmowy: samoocena
 • Podstawowe zasady komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej – zwroty rozpoczynające i kończące rozmowę oceniającą
 • Metody przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 • Zamiana negatywnej informacji zwrotnej na informację motywującą pracownika
 • Trzy formuły rozmowy oceniającej: zamknięta, otwarta, coaching
 • Najważniejsze zasady przeprowadzania rozmowy oceniającej
 • Etapy i schemat rozmowy, ze szczególnym uwzględnieniem planu działania dla pracowników otrzymujących oceny wymagające poprawy
 • Zasady prowadzenia poprawnej i efektywnej dla obu stron rozmowy oceniającej

Moduł 4. Najczęstsze problemy i błędy popełniane w trakcie ocen

 • Psychologiczne pułapki oceniania

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowo-ćwiczeniowej, wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać uczestnicy w codziennej praktyce.

Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania narzędzi, które będzie mógł wykorzystać we własnej firmie.

Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej m. in. Procedurę oceniania, Podręcznik dla kadry menedżerskiej, przykładowe formularze ocen.


Przykładowe metody szkoleniowe:

 • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
 • Dyskusje moderowane
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych
 • Działania w grupach zadaniowych

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia SOOP własnymi siłami lub z pomocą zewnętrznych firm w roli konsultantów wspierających, a także dla tych, którzy są zainteresowani SOOP na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie