Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

STRUKTURA UMÓW I PODSTAWOWE KLAUZULE UMOWNE W JĘZYKU ANGIELSKIM – podstawowe elementy umowy, najczęściej powtarzające się zwroty, odniesienia do źródeł prawa, treść najważniejszych klauzul umownych.

W dzisiejszym świecie biznesu znajomość języka angielskiego jest koniecznością. Co więcej, znajomość języka angielskiego specjalistycznego, czyli prawniczego, finansowego, technicznego w wielu przypadkach okazuje się niezbędna w celu przeprowadzenia negocjacji, rozmów z partnerem biznesowym czy, jakże ważne, omówienia, zapoznania się z…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

W dzisiejszym świecie biznesu znajomość języka angielskiego jest koniecznością. Co więcej, znajomość języka angielskiego specjalistycznego, czyli prawniczego, finansowego, technicznego w wielu przypadkach okazuje się niezbędna w celu przeprowadzenia negocjacji, rozmów z partnerem biznesowym czy, jakże ważne, omówienia, zapoznania się z treścią lub sporządzenia umowy, czy też naniesienia poprawek do niej.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie ma na celu ułatwić uczestnikom poruszanie się, tak biernie jak i czynnie, w języku umów angielskich, wprowadzając w specyfikę prawnej terminologii języka angielskiego prawniczego, przedstawiając najważniejsze elementy i klauzule umowne. Po ukończeniu szkolenia oraz wykonaniu praktycznych ćwiczeń, które są do niego załączone, umowy anglojęzyczne nie będą już dla uczestników tak skomplikowane, co pozwoli na samodzielną pracę z takimi dokumentami w praktyce zawodowej.

Niniejsze szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o prawnikach, specjalistach ds. umów, menedżerach, oraz wszystkich tych osobach, które na co dzień pracują w międzynarodowym środowisku, przygotowują i interpretują dokumenty oraz umowy handlowe w języku angielskim.

Uczestnicy powinni władać językiem angielskim ogólnym w stopniu średniozaawansowanym. Znajomość języka angielskiego prawniczego nie jest wymagana.

Program szkolenia

1. ZAGADNIENIA JĘZYKOWE NIEZBĘDNE PRZY TŁUMACZENIU LUB PISANIU UMÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • Język umów – jakie są różnice pomiędzy językiem potocznym a prawniczym
 • Zapisy, ustępy najbardziej narażone na błędne tłumaczenie
 • Terminologia profesjonalna – w jaki sposób upewnić się, że nie popełniliśmy błędu
 • Zasoby leksykalne, translatory, słowniki – ich funkcja w przekładzie

2. KONSTRUKCJE SFORMUŁOWAŃ PRAWNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • Elementy składowe umów w języku angielskim – w którym akapicie dokonywać konkretnych zapisów
 • Najważniejsze klauzule umów – formułowanie i tłumaczenie
 • Przesłanki ważności umowy – Wymogi prawne i słownictwo użyte w umowie niezbędne, aby zapewnić przesłanki ważności dokumentu

3. KONSTRUKCJA UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • nazwa
 • oznaczenie stron
 • postanowienia wstępne
 • świadczenia
 • prawa i obowiązki
 • zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy
 • odpowiedzialność stron – środki prawne przysługujące stronom
 • formy płatności
 • klauzula o zachowaniu poufności
 • język i prawo umowy
 • właściwość sądu
 • formy rozwiązania umowy – m.in. wypowiedzenie i odstąpienie

4. ANALIZA UMÓW NA PODSTAWIE WZORÓW W WERSJI ANGIELSKO – POLSKIEJ

 • Przykłady umów
 • Słownictwo niezbędne do poruszania się w obrębie praw i obowiązków stron umowy
 • Analiza przypadków na podstawie wzorów umów w wersji polski – angielskiej
 • Analiza zapisów i zwrotów używanych w umowach
 • Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w języku angielskim

5. PRACA NA PRZYKŁADACH UMÓW

 • Umowa sprzedaży: nieruchomości, udziałów, towarów
 • Umowa zastawu i zabezpieczenia – formy zabezpieczeń prawidłowego wykonania umowy
 • Umowa o zachowaniu poufności
 • Umowa agencyjna: ustanowienie agenta, przedstawiciela i prokurenta
 • Pełnomocnictwo: ogólne i rodzajowe w anglojęzycznej umowie
 • Akt notarialny
 • Umowa spółki

6. WARSZTATY PRAKTYCZNE – PRACA Z TEKSTEM

 • Jak podczas sporządzania umów w języku angielskim lub ich odczytywania ustalić treść i zastosować do określonej sytuacji
 • Jak dokonać prawidłowej interpretacji zapisów, biorąc pod uwagę obowiązujące normy prawne
 • Jak Tworzyć ważne prawnie umowy – najczęściej popełniane błędy językowe w umowach, pułapki językowe, kolokacje językowe, archaizmy
 • Powtarzające się zwroty

7. ĆWICZENIA – PRACA NA PRZYKŁADACH

 • Utrwalanie kluczowego słownictwa
 • Planowanie dokumentu
 • Przytaczanie przepisów prawa
 • Odwołania
 • Kolokacje
 • Stopień formalizmu
 • Przydatne struktury i zwroty
 • Czytanie ze zrozumieniem

8. WARSZTATY PRAKTYCZNE – SPORZĄDZANIE DOKUMENTU

 • uczestnicy sporządzają wybrane dokumenty na podstawie wytycznych prowadzącego oraz wzorów umów

Metodologia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykład teoretyczny + praktyczne warsztaty przekładowe. Uczestnicy aktywnie uczestniczą w dyskusji, ćwiczeniach i przekładzie.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie