PLANER

Z chwilą, gdy ktoś popadnie w stan umysłowy „rzeczoznawcy”, wiele rzeczy staje się niemożliwe.Henry Ford

Menu

STRUKTURA UMÓW I PODSTAWOWE KLAUZULE UMOWNE W JĘZYKU ANGIELSKIM – podstawowe elementy umowy, najczęściej powtarzające się zwroty, odniesienia do źródeł prawa, treść najważniejszych klauzul umownych.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

W dzisiejszym świecie biznesu znajomość języka angielskiego jest koniecznością. Co więcej, znajomość języka angielskiego specjalistycznego, czyli prawniczego, finansowego, technicznego w wielu przypadkach okazuje się niezbędna w celu przeprowadzenia negocjacji, rozmów z partnerem biznesowym czy, jakże ważne, omówienia, zapoznania się z treścią lub sporządzenia umowy, czy też naniesienia poprawek do niej.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie ma na celu ułatwić uczestnikom poruszanie się, tak biernie jak i czynnie, w języku umów angielskich, wprowadzając w specyfikę prawnej terminologii języka angielskiego prawniczego, przedstawiając najważniejsze elementy i klauzule umowne. Po ukończeniu szkolenia oraz wykonaniu praktycznych ćwiczeń, które są do niego załączone, umowy anglojęzyczne nie będą już dla uczestników tak skomplikowane, co pozwoli na samodzielną pracę z takimi dokumentami w praktyce zawodowej.

Niniejsze szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o prawnikach, specjalistach ds. umów, menedżerach, oraz wszystkich tych osobach, które na co dzień pracują w międzynarodowym środowisku, przygotowują i interpretują dokumenty oraz umowy handlowe w języku angielskim.

Uczestnicy powinni władać językiem angielskim ogólnym w stopniu średniozaawansowanym. Znajomość języka angielskiego prawniczego nie jest wymagana.

Program szczegółowy szkolenia

1. ZAGADNIENIA JĘZYKOWE NIEZBĘDNE PRZY TŁUMACZENIU LUB PISANIU UMÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • Język umów – jakie są różnice pomiędzy językiem potocznym a prawniczym
 • Zapisy, ustępy najbardziej narażone na błędne tłumaczenie
 • Terminologia profesjonalna – w jaki sposób upewnić się, że nie popełniliśmy błędu
 • Zasoby leksykalne, translatory, słowniki – ich funkcja w przekładzie

2. KONSTRUKCJE SFORMUŁOWAŃ PRAWNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • Elementy składowe umów w języku angielskim – w którym akapicie dokonywać konkretnych zapisów
 • Najważniejsze klauzule umów – formułowanie i tłumaczenie
 • Przesłanki ważności umowy – Wymogi prawne i słownictwo użyte w umowie niezbędne, aby zapewnić przesłanki ważności dokumentu

3. KONSTRUKCJA UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • nazwa
 • oznaczenie stron
 • postanowienia wstępne
 • świadczenia
 • prawa i obowiązki
 • zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy
 • odpowiedzialność stron – środki prawne przysługujące stronom
 • formy płatności
 • klauzula o zachowaniu poufności
 • język i prawo umowy
 • właściwość sądu
 • formy rozwiązania umowy – m.in. wypowiedzenie i odstąpienie

4. ANALIZA UMÓW NA PODSTAWIE WZORÓW W WERSJI ANGIELSKO – POLSKIEJ

 • Przykłady umów
 • Słownictwo niezbędne do poruszania się w obrębie praw i obowiązków stron umowy
 • Analiza przypadków na podstawie wzorów umów w wersji polski – angielskiej
 • Analiza zapisów i zwrotów używanych w umowach
 • Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w języku angielskim

5. PRACA NA PRZYKŁADACH UMÓW

 • Umowa sprzedaży: nieruchomości, udziałów, towarów
 • Umowa zastawu i zabezpieczenia – formy zabezpieczeń prawidłowego wykonania umowy
 • Umowa o zachowaniu poufności
 • Umowa agencyjna: ustanowienie agenta, przedstawiciela i prokurenta
 • Pełnomocnictwo: ogólne i rodzajowe w anglojęzycznej umowie
 • Akt notarialny
 • Umowa spółki

6. WARSZTATY PRAKTYCZNE – PRACA Z TEKSTEM

 • Jak podczas sporządzania umów w języku angielskim lub ich odczytywania ustalić treść i zastosować do określonej sytuacji
 • Jak dokonać prawidłowej interpretacji zapisów, biorąc pod uwagę obowiązujące normy prawne
 • Jak Tworzyć ważne prawnie umowy – najczęściej popełniane błędy językowe w umowach, pułapki językowe, kolokacje językowe, archaizmy
 • Powtarzające się zwroty

7. ĆWICZENIA – PRACA NA PRZYKŁADACH

 • Utrwalanie kluczowego słownictwa
 • Planowanie dokumentu
 • Przytaczanie przepisów prawa
 • Odwołania
 • Kolokacje
 • Stopień formalizmu
 • Przydatne struktury i zwroty
 • Czytanie ze zrozumieniem

8. WARSZTATY PRAKTYCZNE – SPORZĄDZANIE DOKUMENTU

 • uczestnicy sporządzają wybrane dokumenty na podstawie wytycznych prowadzącego oraz wzorów umów

Metodologia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykład teoretyczny + praktyczne warsztaty przekładowe. Uczestnicy aktywnie uczestniczą w dyskusji, ćwiczeniach i przekładzie.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania