PLANER

Kto robi dzisiaj to samo co wczoraj, również jutro osiągnie to samo co wczoraj.

Menu

REKRUTACJA W PRAKTYCE – kompleksowy interaktywny program

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: 1

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

  „Rekrutacja jest pod pewnymi względami podobna do procesu zaopatrzenia, gdyż dąży do pozyskania właściwych ludzi we właściwym czasie i miejscu oraz za właściwą cenę”
Dorothy M. Stewart, Praktyka kierowania

Proces rekrutacji to jak spotkanie sprzedawcy z klientem. Jeden czegoś potrzebuje, a drugi oferuje mu swoje usługi. Taka transakcja musi być korzystna dla obu stron. Twoim celem jest znalezienie skutecznego i zaangażowanego pracownika a celem kandydata dobrze zarządzanej, przyjaznej firmy.


 „Ci, co wygrywają – nigdy nie odpuszczają.  Ci, co odpuszczają – nigdy nie wygrywają…” Vince Lombardi


Dziś wyzwaniem każdej organizacji jest znalezienie, pozyskanie i utrzymanie dobrego pracownika, ponieważ największa siła tkwi w człowieku. Jego motywacja i nastawienie są motorem, a wiedza i umiejętności oraz kompetencje miękkie największym zasobem każdej firmy.

Dobór właściwej kadry to podstawa sukcesu rynkowego.  Aby to było możliwe, proces rekrutacji i selekcji należy zacząć od postawienia sobie pytania – kogo właściwie szukamy?

Zig Ziglar celnie to ujął: „Jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem”.

Jeśli nie wiadomo, kogo szukasz, nie wiadomo, kto Ci się trafi. Tworząc profil  kompetencyjny kandydata należy zadać pytania:

Jaką osobę chcę zatrudnić?
Jakie powinna mieć wykształcenie, doświadczenie i osobowość?
Jakie powinna mieć kompetencje, cechy, które są pożądane w kontekście danego stanowiska?

Po znalezieniu odpowiedzi na te pytania powinno pójść już łatwiej – należy przygotować ogłoszenie, które ma kluczowe znaczenie w pozyskaniu właściwych pracowników oraz stworzeniu pierwszego wrażenia związanego z pracodawcą. Od zawartych w nim informacji, od sposobu przekazu zależeć będzie, czy trafi do odpowiedniej osoby.

Jak powiedział Michael Armstrong: „Idealne ogłoszenie o pracę to takie, na które odpowie jeden kandydat i to jest kandydat właściwy”.

Potem zorganizować dystrybucję ogłoszenia, wybrać odpowiednich kandydatów z aplikacji, które niewątpliwie napłyną.

Następnie jeszcze tylko wystarczy przeprowadzić rozmowy selekcyjne pamiętając, aby nie opierać się na zwodniczej intuicji i pierwszym wrażeniu i ewentualnie poddać kandydatów testom i …. już.

Proste?

Haczyk tkwi w tym, że każde z wymienionych działań jest indywidualnym procesem wpływającym na powodzenie procedury rekrutacji i selekcji. Aby rekrutacja i selekcja zakończyła się sukcesem i przebiegała sprawnie, warto do każdego z tych procesów być dobrze przygotowanym i wiedzieć, jakie narzędzia zastosować w każdym z nich.

 • Jak to zrobić, aby znaleźć te osoby, których nasza organizacja potrzebuje?
 • Jak sprawdzić ich kompetencje?
 • Jak wybrać te najefektywniejsze narzędzia, które je dokładnie zbadają?
 • Co to jest „wirtualna rekrutacja”?

Ogromna odpowiedzialność leży po stronie Rekrutera.

To od niego zależy, czy jego organizacja będzie konkurencyjna, poprzez najważniejszy jej czynnik – LUDZI.

Cele i korzyści szkolenia

Najważniejszym celem szkolenia jest udoskonalenie kompetencji w doborze najlepszych pracowników, optymalnych strategii selekcyjnych, przeprowadzania efektywnych rozmów selekcyjnych i procedur Assesment Center.

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • dowiedzą się na czym polega grywalizacja i jak można wykorzystywać narzędzia employer brandingu w rekrutacji
 • zapoznają się z rolą eksperta ds. rekrutacji i selekcji w kształtowaniu kompetentnej kadry w organizacji
 • dowiedzą się, jak tworzyć profile kompetencyjne kandydatów na różne stanowiska
 • zdobędą wiedzę o współczesnych sposobach poszukiwania kandydatów
 • pozyskają umiejętności tworzenia przyciągających talenty ogłoszenia rekrutacyjne
 • nauczą się, na co zwracać uwagę przy analizie aplikacji
 • poznają strukturę budowania wywiadu kompetencyjnego
 • zapoznają się z etycznym aspektami procesu rekrutacji i slekcji
 • przećwiczą proces prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, tak, aby na jej podstawie móc podjąć decyzję o wyborze najlepszego kandydata
Program szczegółowy szkolenia

Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów!
Wczuj się w sytuację 
menedżera, kandydata i rekrutera

 

1. REKRUTACJA 4.0 – współczesne trendy i narzędzia w procesach rekrutacji i selekcji

2. PROFIL KOMPETENCYJNY KANDYDATA – czy dobrze wiem, kogo szukam

3. DZIAŁANIA EMPLOYER BRANDIGOWE W PROCESIE REKTUTACJI I SELEKCJI – jak zostać pracodawcą z wyboru

 • ogłoszenie rekrutacyjne – jak powinna wyglądać Twoja oferta
 • grywalizacja
 • wykorzystanie mediów społecznościowych

4. ANALIZA INFORMACJI ZAWARTYCH W APLIKACJACH

 • analiza aplikacji pod kątem rozpoznawania kryteriów określonych w profilu kompetencyjnym
 • konkurs na stanowisko HR Managera – gra symulacyjna

5. WYWIAD SELEKCYJNY

 • struktura wywiadu kompetencyjnego
 • rodzaje pytań selekcyjnych
 • umiejętności selekcjonera
 • rejestrowanie odpowiedzi kandydata
 • wizualizacja odpowiedzi kandydata i jego dopasowania do profilu za pomocą wykresów radarowych

6. TESTY PSYCHOLOGICZNE I KWESTIONARIUSZE WYKORZYSTYWANE PRZY DIAGNOZIE KANDYDATÓW

7. NIETYPOWE ZADANIA I TECHNIKI ELIMINACYJNE – próbki pracy, testy wiedzy, konkursy

8. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY REKRUTERA

 • co zakłóca słuchanie i rozumienie wypowiedzi kandydata
 • zniekształcenia poznawcze
 • stereotypy

9. ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI

 • wybór najlepszego kandydata
 • informacja zwrotna dla kandydatów

10. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 • mój folow up – jakie działania zamierzam wprowadzić w życie
Metody szkoleniowe
 • wykład multimedialny (20%)
 • ćwiczenia i gry szkoleniowe
 • analizy przypadku
 • rozmowa moderowana/ dyskusja
 • warsztaty w grupach
 • ankiety/ kwestionariusze
 • filmiki szkoleniowe
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania