Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

REENGINEERING PROCESOWY, czyli zarządzanie zmianami w organizacji

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania zmianą oraz zdobycie przez nich umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania zmianą, tak by osiągać zakładane cele. Dzięki warsztatowej formie szkolenia uczestnicy uświadomią sobie mechanizmy społeczne zachodzące w trakcie trwania procesu zmiany, udoskonalą umiejętności zarządzania ludźmi, nabędą umiejętność swobodnego posługiwania się technikami z zakresu komunikacji, twórczego motywowania, organizowania pracy zespołu, minimalizowania oporu i niechęci pracowników do zmian w organizacji. Dodatkowo dzięki szkoleniu uczestnicy uświadomią sobie korzyści z wprowadzania zmian w organizacji – najistotniejszego warunku rozwoju i postępu w każdej organizacji.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania zmianą oraz zdobycie przez nich umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania zmianą, tak by osiągać zakładane cele.

Dzięki warsztatowej formie szkolenia uczestnicy uświadomią sobie mechanizmy społeczne zachodzące w trakcie trwania procesu zmiany, udoskonalą umiejętności zarządzania ludźmi, nabędą umiejętność swobodnego posługiwania się technikami z zakresu komunikacji, twórczego motywowania, organizowania pracy zespołu, minimalizowania oporu i niechęci pracowników do zmian w organizacji.

Dodatkowo dzięki szkoleniu uczestnicy uświadomią sobie korzyści z wprowadzania zmian w organizacji – najistotniejszego warunku rozwoju i postępu w każdej organizacji.

Program szkolenia

1. JAK ROZUMIEĆ ZMIANĘ?

 • Zewnętrzne i wewnętrzne siły zmian
 • Logiczne poziomy zmiany
 • Najważniejsze aspekty procesu zmiany
 • Ekosystem organizacyjny
 • Ważność i wielkość zmiany
 • Gromadzenie informacji – bank danych
 • Strategie, planowanie, analiza ryzyka – systemowe podejście do zmiany

2. JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ LUDZKI W PROCESIE ZMIANY?

 • Wywoływanie potrzeby zmiany i akceptacja zmiany
 • Aktywizacja pracowników w proces zmiany
 • Zaangażowanie zespołu i budowanie tożsamości grupowej
 • Zwiększony wysiłek – nadgodziny, koncentracja na zadaniach, wzmożenie efektywności
 • Pobudzanie do myślenia – inwencja twórcza uczestników zmiany

3. JAK REAGOWAĆ NA UTRUDNIENIA I BARIERY?

 • Czynniki zaburzające przebieg procesu zmiany
 • Psychologiczne podstawy oporu wobec zmian
 • Trudne rozmowy – upomnienie, nagana, wypowiedzenie
 • Dostosowanie kanałów komunikacji do potrzeb i możliwości zespołu
 • Asertywna komunikacja
 • Zasady komunikacji w środowisku wielokulturowym

4. JAKA JEST ROLA MENEDŻERÓW W ZMIANIE?

 • Znaczenie komunikacji w relacji przełożony – podwładny
 • Kultura organizacyjna i korporacyjna
 • Budowanie wiarygodności i dawanie przykładu – menedżer coachem
 • Budowanie zespołu sterującego zmianą i wywieranie wpływu w zmianie
 • Diagnoza sytuacji jako warunek poprawnego przeprowadzenia zmiany
 • Przewidywanie nieprzewidywalnych efektów zmiany – czynnik ludzki

5. JAK ZAAKCEPTOWAĆ ZMIANĘ?

 • Etapy ewolucji podejścia do zmian
 • Techniki wspierające proces zmiany
 • Znaczenie i wykorzystanie emocji podczas zmian
 • Jak się nie wypalić podczas zmian

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodą interaktywną, tzn. uczestnicy biorą w nim czynny udział poprzez dyskusję, wspólną analizę studiów przypadku i ćwiczenia indywidualne.

W trakcie trwania szkolenia, jak i bezpośrednio po nim uczestnicy mają możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie