PLANER

Codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć i wszystko złe naprawićMaria Dabrowska

Menu

REENGINEERING PROCESOWY, czyli zarządzanie zmianami w organizacji

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Reengineering jest nowoczesną formą podejścia do planowania działań w zespole i organizacji. Polega na gruntownym przekształceniu całościowych procesów w przedsiębiorstwie w celu zoptymalizowania podstawowych wyznaczników efektywności, jakimi są :

 • jakość
 • koszt
 • termin realizacji
 • obsługa konsumenta

dzięki zastosowaniu i wykorzystaniu nowoczesnej wiedzy oraz metod z zakresu ekonomii, informatyki i psychologii.

Koncepcja reengineeringu zasadza się na czterech pojęciach:

 • procesowym
 • fundamentalnym
 • radykalnym
 • dramatycznym

Reengineering procesowy skupia się na procesach, zrozumieniu, że o sukcesach decydują nie działy, nie funkcje, lecz całościowe procesy.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania zmianą oraz zdobycie przez nich umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania zmianą, tak by osiągać zakładane cele.

Dzięki warsztatowej formie szkolenia uczestnicy uświadomią sobie mechanizmy społeczne zachodzące w trakcie trwania procesu zmiany, udoskonalą umiejętności zarządzania ludźmi, nabędą umiejętność swobodnego posługiwania się technikami z zakresu komunikacji, twórczego motywowania, organizowania pracy zespołu, minimalizowania oporu i niechęci pracowników do zmian w organizacji.

Dodatkowo dzięki szkoleniu uczestnicy uświadomią sobie korzyści z wprowadzania zmian w organizacji – najistotniejszego warunku rozwoju i postępu w każdej organizacji.

Program szczegółowy szkolenia

1. JAK ROZUMIEĆ ZMIANĘ?

 • Zewnętrzne i wewnętrzne siły zmian
 • Logiczne poziomy zmiany
 • Najważniejsze aspekty procesu zmiany
 • Ekosystem organizacyjny
 • Ważność i wielkość zmiany
 • Gromadzenie informacji – bank danych
 • Strategie, planowanie, analiza ryzyka – systemowe podejście do zmiany

2. JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ LUDZKI W PROCESIE ZMIANY?

 • Wywoływanie potrzeby zmiany i akceptacja zmiany
 • Aktywizacja pracowników w proces zmiany
 • Zaangażowanie zespołu i budowanie tożsamości grupowej
 • Zwiększony wysiłek – nadgodziny, koncentracja na zadaniach, wzmożenie efektywności
 • Pobudzanie do myślenia – inwencja twórcza uczestników zmiany

3. JAK REAGOWAĆ NA UTRUDNIENIA I BARIERY?

 • Czynniki zaburzające przebieg procesu zmiany
 • Psychologiczne podstawy oporu wobec zmian
 • Trudne rozmowy – upomnienie, nagana, wypowiedzenie
 • Dostosowanie kanałów komunikacji do potrzeb i możliwości zespołu
 • Asertywna komunikacja
 • Zasady komunikacji w środowisku wielokulturowym

4. JAKA JEST ROLA MENEDŻERÓW W ZMIANIE?

 • Znaczenie komunikacji w relacji przełożony – podwładny
 • Kultura organizacyjna i korporacyjna
 • Budowanie wiarygodności i dawanie przykładu – menedżer coachem
 • Budowanie zespołu sterującego zmianą i wywieranie wpływu w zmianie
 • Diagnoza sytuacji jako warunek poprawnego przeprowadzenia zmiany
 • Przewidywanie nieprzewidywalnych efektów zmiany – czynnik ludzki

5. JAK ZAAKCEPTOWAĆ ZMIANĘ?

 • Etapy ewolucji podejścia do zmian
 • Techniki wspierające proces zmiany
 • Znaczenie i wykorzystanie emocji podczas zmian
 • Jak się nie wypalić podczas zmian
Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodą interaktywną, tzn. uczestnicy biorą w nim czynny udział poprzez dyskusję, wspólną analizę studiów przypadku i ćwiczenia indywidualne.

W trakcie trwania szkolenia, jak i bezpośrednio po nim uczestnicy mają możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania