PLANER

Bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.Mark Twain

Menu

PROFESJONALNA SEKRETARKA – ASYSTENTKA „Idealne biuro – kancelaria – sekretariat”

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Osiągnięcie prestiżu firmy poprzez wykreowanie wizerunku i zdobycie właściwej umiejętności w komunikacji interpersonalnej oraz pisemnej w wersji papierowej i elektronicznej
 • Zdobycie wiedzy potrzebnej do wspomagania przełożonych w procesie zarządzania oraz komunikowania się ze współpracownikami i klientami
 • Zdobycie umiejętności efektywnego zarządzania czasem, poprzez wyeliminowanie wiele uciążliwych i czasochłonnych czynności
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie współpracy i asertywnej komunikacji z szefem, klientami i współpracownikami.

Program szczegółowy szkolenia
 • Rola sekretarki – asystentki – kreowanie i podtrzymywanie pozytywnych stosunków interpersonalnych – sekretarka czy asystentka?
 • Twórcze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – samodyscyplina, wyeliminowanie własnych niedobrych przyzwyczajeń, zachowanie dobrego samopoczucia w trudnych sytuacjach, dyskrecja, dyplomacja takt i opanowanie
 • Jak sobie radzić ze stresem w miejscu pracy (inscenizowanie scenek z kamerą)
 • Współpraca z szefem – jak sobie ułożyć stosunki z szefem? jak sobie zjednać szefa?
 • Kontrola terminów, plan pracy szefa (m.in. bezpłatny kalendarz internetowy)
 • Przyjmowanie interesantów – vademecum obsługi klienta
 • Prowadzenia rozmów telefonicznych – doskonalenie umiejętności komunikowania się przez telefon (jak Cię słyszą, tak cię widzą)
 • Akty normatywne we firmie – prawidłowe sporządzanie uchwał, zarządzeń, decyzji
 • Zasady ochrony danych osobowych w sekretariacie
 • Czynności kancelaryjne sekretariatów – zarządzanie korespondencją m.in. oznaczenia dekretacji pism, obieg dokumentacji
 • „Instrukcja kancelaryjna” – tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych zapewniając jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji aktowej (elementarz postępowania z dokumentacją)
 • „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt” – oznaczanie, rejestracja, łączenie spraw i przechowywanie akt, (obowiązkowy niezbędnik do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentacji)
 • Pisma – sporządzanie pism biznesowych, etapy powstawania dobrego tekstu, sztuka pisania dobrych listów, style pism urzędowych
 • Język korespondencji w kontaktach międzynarodowych – style pism
 • Elektroniczny obieg dokumentacji (wprowadzenie do stosowania na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), sporządzanie dokumentacji w wersji elektronicznej, jak pisać dobre e-maile, zarządzanie poczta elektroniczną (podstawa prawna),  elektroniczne archiwizowanie dokumentacji
 • Organizacja i obsługa zebrań – przygotowanie materiałów i zaproszeń
 • Protokołowanie – plan protokołu, pułapki protokołowania
 • Sporządzanie raportów pisemnych, notatek służbowych – elementy notatki
 • Pisanie do mediów – pisanie informacji
 • Łatwość w opracowywaniu trudnych zadań – planowanie – cel – mapy myśli
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego lub składnicy akt – sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych, ewidencja dokumentacji w archiwum zakładowym
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania