PLANER

Bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.Mark Twain

Menu

PROCES REKRUTACJI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA z kandydatami na pracowników.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • prezentacja najnowocześniejszych technik pozyskiwania pracowników z wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy
 • przygotowanie praktyczne do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska jako ważnego instrumentu menedżerskiego
 • wypracowanie programu budowania prestiżowej marki pracodawcy „od wewnątrz”, poprzez działania samych pracowników

KORZYŚCI dla Uczestników:

 • nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowywania i prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji
 • możliwość skonstruowania profesjonalnego kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej na konkretne stanowiska według realnych potrzeb własnej firmy
 • uzyskanie umiejętności budowania unikatowego narzędzia budowania marki prestiżowego pracodawcy poprzez praktyczne, codzienne działania samych pracowników

KORZYŚCI dla Firmy:

 • firma będzie postrzegana jako prestiżowy pracodawca, dysponujący systemem pozyskiwania pracowników na wyróżniającym się poziomie
 • podniesienie możliwości konkurowania na rynku i poprawy wyników
 • pracownicy będą pewniejsi siebie w sytuacjach prowadzenia trudnych rozmów rekrutacyjnych
Adresaci szkolenia

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które prowadzą procesy doboru pracowników i potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy, w tym wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy do rozmowy kwalifikacyjnej.

W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby, które posiadają wiedzę merytoryczną i będą prowadzić procesy rekrutacji i selekcji w przyszłości, oraz chcą zweryfikować posiadane informacje z praktyką.

Program szczegółowy szkolenia

1. Zanim pojawią się kandydaci do pracy

 • Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych
  • polityka personalna firmy, zakres obowiązków, profil poszukiwanego kandydata
 • Przygotowanie się menedżera do przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów
  • profil społeczny i profil kompetencyjny kandydata
  • przygotowywanie profilu kluczowych i pożądanych kompetencji kandydatów – co trzeba zbadać, a czego badać nie warto
 • Źródła pozyskiwania pracowników – skanowanie rynku pracy
  • sytuacja na rynku pracy (…nie dzwoń…jestem w Irlandii…)
  • sposoby dotarcia do kandydata /metody tradycyjne i nowoczesne/
  • dobór mediów a profil stanowiska
  • zasięg mediów

2. Atrakcyjny pracodawca to znacznie więcej niż atrakcyjne wynagrodzenia

 • Czego oczekują dobrzy kandydaci od przyszłej pracy:
  • korzyści funkcjonalnych
  • wartości ekonomicznej
  • korzyści psychologicznych
 • Dlaczego pracodawcy, którzy chcą wygrać wyścig o najlepszych pracowników, powinni zadbać o swoją markę?
 • Jak rozpoznać różnice pomiędzy dobrym i słabym pracodawcą

3. Pomiędzy obrazem idealnym a realnym firmy – jak zbliżyć się do ideału w roli pracodawcy

 • Realny i idealny obraz firmy jako pracodawcy, metody zmniejszania rozbieżności
 • Wyjście poza dział marketingu – program codziennego budowania „od środka” pożądanej marki i wizerunku pracodawcy poprzez działania samych pracowników
 • Jak markowi pracownicy pomagają budować brand i wizerunek przedsiębiorstwa
  • kreowanie przez pracowników własnej marki profesjonalnej jako narzędzie wspierające ZZL

4. AIDA – Attention, Interest, Desire, Action (czyli zastosowanie PR w HRM)

 • Przygotowanie informacji dla kandydatów
  • ogłoszenie anonimowe, rekrutacyjno-reklamowe, promocyjne i informacyjne
  • związek formy z treścią, wymagania, oferta
 • Rekrutacja przez internet
  • ogłoszenie internetowe, internetowe bazy danych, preselekcja, interview on line, banery, mailing, jobot
 • Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja
  • zgłoszenia telefoniczne, pisemne oraz bezpośrednie
  • czytanie dokumentów dostarczonych przez kandydata pod kątem rozpoznania kryteriów podlegających ocenie /list motywacyjny, życiorys zawodowy/

5. Różne podejścia do selekcji – różne wywiady kwalifikacyjne

 • Od chaosu do porządku – po co tworzy się kwestionariusze do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Rodzaje wywiadów selekcyjnych ze względu na:
  • sposób przygotowania rozmowy
  • sposób prowadzenia rozmowy
 • Typy wywiadów kwalifikacyjnych: wywiad ustrukturalizowany, swobodny, stresujący, panelowy
 • Wprowadzenie do psychodiagnozy i techniki rangowania kandydatów
 • Sposób zaplanowania przebiegu wywiadu
  • plan wywiadu

6. Metody i narzędzia do przygotowywania wywiadu kwalifikacyjnego

 • Czego na temat kandydata można dowiedzieć się przez telefon – kiedy i jak posługiwać się telefonem jako narzędziem wspierającym
 • Lista przebojów pytań, które padają w trakcie rozmów rekrutacyjnych
  • jak uzyskać maksimum informacji unikając banału
 • Modele konstruowania rozmowy kwalifikacyjnej:
  • model biograficzny
  • model oparty na kryteriach
  • model analizy sytuacji zawodowej
  • model analizy zdarzeń krytycznych
  • model opary na sytuacjach
 • Kwestionariusz do rozmowy kwalifikacyjnej – ćwiczenia symulacyjne
  • błędy popełniane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej

7. Rozmowa kwalifikacyjna … a co potem?

 • Sposoby na praktyczną weryfikację umiejętności kandydatów: próbki pracy, techniki zaczerpnięte z AC
 • Wykorzystanie psychometrycznych technik diagnozy kandydatów
 • Czynności dodatkowe po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej: pozyskiwanie referencji i rekomendacji

8. Wybór i akceptacja kandydata do pracy

 • Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi
 • Podziękowanie pozostałym kandydatom
  • udzielenie informacji zwrotnej kandydatom wewnętrznym biorącym udział w procesie rekrutacji
  • list z informacją odmowną do kandydatów zewnętrznych
Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, aktywizującej wszystkich uczestników zajęć w sposób kreatywny (w każdym module dyskusje grupowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe)

Uczestnicy nauczą się praktycznych umiejętności pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnego procesu naboru pracowników.

Przykładowe metody szkoleniowe:

 • Symulacje i odgrywanie ról
 • Praktyczne ćwiczenia warsztatowe
 • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
 • Metody autorskie: ćwiczenia, formularze robocze, indywidualne Karty Zmian
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania