Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

PROCES REKRUTACJI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA z kandydatami na pracowników.

Prezentacja najnowocześniejszych technik pozyskiwania pracowników z wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy Przygotowanie praktyczne do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska jako ważnego instrumentu menedżerskiego Wypracowanie programu budowania prestiżowej marki pracodawcy „od wewnątrz”, poprzez działania samych pracowników Możliwość skonstruowania profesjonalnego kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej na konkretne stanowiska według realnych potrzeb własnej firmy Podniesienie możliwości konkurowania na rynku i poprawy wyników

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • prezentacja najnowocześniejszych technik pozyskiwania pracowników z wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy
 • przygotowanie praktyczne do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska jako ważnego instrumentu menedżerskiego
 • wypracowanie programu budowania prestiżowej marki pracodawcy „od wewnątrz”, poprzez działania samych pracowników

KORZYŚCI dla Uczestników:

 • nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowywania i prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji
 • możliwość skonstruowania profesjonalnego kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej na konkretne stanowiska według realnych potrzeb własnej firmy
 • uzyskanie umiejętności budowania unikatowego narzędzia budowania marki prestiżowego pracodawcy poprzez praktyczne, codzienne działania samych pracowników

KORZYŚCI dla Firmy:

 • firma będzie postrzegana jako prestiżowy pracodawca, dysponujący systemem pozyskiwania pracowników na wyróżniającym się poziomie
 • podniesienie możliwości konkurowania na rynku i poprawy wyników
 • pracownicy będą pewniejsi siebie w sytuacjach prowadzenia trudnych rozmów rekrutacyjnych

Program szkolenia

1. Zanim pojawią się kandydaci do pracy

 • Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych
  • polityka personalna firmy, zakres obowiązków, profil poszukiwanego kandydata
 • Przygotowanie się menedżera do przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów
  • profil społeczny i profil kompetencyjny kandydata
  • przygotowywanie profilu kluczowych i pożądanych kompetencji kandydatów – co trzeba zbadać, a czego badać nie warto
 • Źródła pozyskiwania pracowników – skanowanie rynku pracy
  • sytuacja na rynku pracy (…nie dzwoń…jestem w Irlandii…)
  • sposoby dotarcia do kandydata /metody tradycyjne i nowoczesne/
  • dobór mediów a profil stanowiska
  • zasięg mediów

2. Atrakcyjny pracodawca to znacznie więcej niż atrakcyjne wynagrodzenia

 • Czego oczekują dobrzy kandydaci od przyszłej pracy:
  • korzyści funkcjonalnych
  • wartości ekonomicznej
  • korzyści psychologicznych
 • Dlaczego pracodawcy, którzy chcą wygrać wyścig o najlepszych pracowników, powinni zadbać o swoją markę?
 • Jak rozpoznać różnice pomiędzy dobrym i słabym pracodawcą

3. Pomiędzy obrazem idealnym a realnym firmy – jak zbliżyć się do ideału w roli pracodawcy

 • Realny i idealny obraz firmy jako pracodawcy, metody zmniejszania rozbieżności
 • Wyjście poza dział marketingu – program codziennego budowania „od środka” pożądanej marki i wizerunku pracodawcy poprzez działania samych pracowników
 • Jak markowi pracownicy pomagają budować brand i wizerunek przedsiębiorstwa
  • kreowanie przez pracowników własnej marki profesjonalnej jako narzędzie wspierające ZZL

4. AIDA – Attention, Interest, Desire, Action (czyli zastosowanie PR w HRM)

 • Przygotowanie informacji dla kandydatów
  • ogłoszenie anonimowe, rekrutacyjno-reklamowe, promocyjne i informacyjne
  • związek formy z treścią, wymagania, oferta
 • Rekrutacja przez internet
  • ogłoszenie internetowe, internetowe bazy danych, preselekcja, interview on line, banery, mailing, jobot
 • Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja
  • zgłoszenia telefoniczne, pisemne oraz bezpośrednie
  • czytanie dokumentów dostarczonych przez kandydata pod kątem rozpoznania kryteriów podlegających ocenie /list motywacyjny, życiorys zawodowy/

5. Różne podejścia do selekcji – różne wywiady kwalifikacyjne

 • Od chaosu do porządku – po co tworzy się kwestionariusze do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Rodzaje wywiadów selekcyjnych ze względu na:
  • sposób przygotowania rozmowy
  • sposób prowadzenia rozmowy
 • Typy wywiadów kwalifikacyjnych: wywiad ustrukturalizowany, swobodny, stresujący, panelowy
 • Wprowadzenie do psychodiagnozy i techniki rangowania kandydatów
 • Sposób zaplanowania przebiegu wywiadu
  • plan wywiadu

6. Metody i narzędzia do przygotowywania wywiadu kwalifikacyjnego

 • Czego na temat kandydata można dowiedzieć się przez telefon – kiedy i jak posługiwać się telefonem jako narzędziem wspierającym
 • Lista przebojów pytań, które padają w trakcie rozmów rekrutacyjnych
  • jak uzyskać maksimum informacji unikając banału
 • Modele konstruowania rozmowy kwalifikacyjnej:
  • model biograficzny
  • model oparty na kryteriach
  • model analizy sytuacji zawodowej
  • model analizy zdarzeń krytycznych
  • model opary na sytuacjach
 • Kwestionariusz do rozmowy kwalifikacyjnej – ćwiczenia symulacyjne
  • błędy popełniane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej

7. Rozmowa kwalifikacyjna … a co potem?

 • Sposoby na praktyczną weryfikację umiejętności kandydatów: próbki pracy, techniki zaczerpnięte z AC
 • Wykorzystanie psychometrycznych technik diagnozy kandydatów
 • Czynności dodatkowe po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej: pozyskiwanie referencji i rekomendacji

8. Wybór i akceptacja kandydata do pracy

 • Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi
 • Podziękowanie pozostałym kandydatom
  • udzielenie informacji zwrotnej kandydatom wewnętrznym biorącym udział w procesie rekrutacji
  • list z informacją odmowną do kandydatów zewnętrznych

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, aktywizującej wszystkich uczestników zajęć w sposób kreatywny (w każdym module dyskusje grupowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe)

Uczestnicy nauczą się praktycznych umiejętności pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnego procesu naboru pracowników.

Przykładowe metody szkoleniowe:

 • Symulacje i odgrywanie ról
 • Praktyczne ćwiczenia warsztatowe
 • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
 • Metody autorskie: ćwiczenia, formularze robocze, indywidualne Karty Zmian

Adresaci

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które prowadzą procesy doboru pracowników i potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy, w tym wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy do rozmowy kwalifikacyjnej.

W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby, które posiadają wiedzę merytoryczną i będą prowadzić procesy rekrutacji i selekcji w przyszłości, oraz chcą zweryfikować posiadane informacje z praktyką.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie