Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • HR, kadry, sekretariat

PROCES OCENY PRACOWNIKÓW oraz PROCES ROZSTAWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI – czyli przygotowanie rozmowy oceniającej oraz rozmowy zwalniającej

Jeśli decydujesz o zwolnieniach, uczestniczysz w procesie zwalniania i potrzebujesz pomocy lub przygotowujesz się do objęcia stanowiska menedżera, to koniecznością jest zweryfikować posiadane informacje z praktyką oraz przećwiczyć trudne sytuacje w warunkach szkoleniowych. Poszerzenie rozumienia oceny pracowniczej jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania ich postępów oraz motywowania do efektywniejszej pracy Praktyczne przećwiczenie elementów rozmowy oceniającej z pracownikiem oraz narzędzi komunikacyjnych przydatnych w realizacji zadań z tego zakresu Zapoznanie uczestników z zasadami procedury rozstawania się z pracownikami oraz procedury outplacementu, z najczęściej występującymi problemami, począwszy od przygotowania informacji dla załogi o zwolnieniu, bądź odejściu pracownika, po prowadzenie rozmowy ostrzegawczej i zwalniającej. Przedstawienie zasad utrzymywania prawidłowych relacji między uczestnikami procesu oraz form odpowiedzialności kadry kierowniczej za zwolnienia pracowników

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Poszerzenie rozumienia oceny pracowniczej jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania ich postępów oraz motywowania do efektywniejszej pracy
 • Praktyczne przećwiczenie elementów rozmowy oceniającej z pracownikiem oraz narzędzi komunikacyjnych przydatnych w realizacji zadań z tego zakresu
 • Zapoznanie uczestników z zasadami procedury rozstawania się z pracownikami oraz procedury outplacementu, z najczęściej występującymi problemami, począwszy od przygotowania informacji dla załogi o zwolnieniu, bądź odejściu pracownika, po prowadzenie rozmowy ostrzegawczej i zwalniającej.
 • Przedstawienie zasad utrzymywania prawidłowych relacji między uczestnikami procesu oraz form odpowiedzialności kadry kierowniczej za zwolnienia pracowników

Uczestnicy:

Warsztat przeznaczony przede wszystkim dla osób, które podejmują decyzje i uczestniczą w procesie zwalniania, potrzebują wsparcia merytorycznego, aby jak najefektywniej przejść przez te trudne dla siebie i dla pracownika sytuacje.
W warsztacie również mogą uczestniczyć osoby, które przygotowują się do objęcia stanowiska menedżera, i chcą zweryfikować posiadane informacje z praktyką oraz przećwiczyć trudne sytuacje w warunkach szkoleniowych.

Program szkolenia

PROCES OCENY PRACOWNIKÓW – 1 dzień

1. Analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników z wykorzystania systemu ocen

 • Czym jest system ocen pracowniczych? Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji i systemu zarządzania personelem
 • Możliwe zagrożenia – przykłady najczęstszych błędów we wprowadzaniu i stosowaniu systemu
 • Wpływ procesu oceny pracowników na: satysfakcję z pracy, motywację do pracy, poziom identyfikacji z organizacją, efektywność pracy

2. Poznanie cyklu oceny pracowniczej

 • Planowanie: ustalanie celów i zadań, standardów, kryteriów oceny
 • Ustalanie procedur
 • Przeszkolenie oceniających i ocenianych
 • Przedstawienie kryteriów oceniania pracownikom

3. Kryteria systemu ocen pracowniczych

 • Zasady tworzenia kryteriów oceny
 • Tworzenie kryteriów oceny dla przykładowych stanowisk

4. Metody oceniania

 • Metody oceny
 • Procedury postępowania

5. Rozmowa oceniająca, ćwiczenie umiejętności związanych z prowadzeniem rozmowy oceniającej

 • Metody rozmowy a kultura organizacji
 • Struktura spotkania
 • Zasady prowadzenia rozmów oceniających
 • Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia efektywnej rozmowy
 • Działania po spotkaniu z pracownikiem
 • Omówienie podstawowych błędów w spostrzeganiu społecznym zniekształcających obiektywizm i trafność oceny

6. Wykorzystanie efektów ocen

 • Informacja zwrotna dla pracownika i przełożonego
 • Planowanie ścieżek rozwoju
 • Stawianie celów i zadań indywidualnych
 • Powiązanie z wynagrodzeniami

PROCES ROZSTAWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI – 2 dzień

Zwalnianie pracowników z zakładu pracy – czy to na skutek likwidacji zakładu, jego restrukturyzacji, czy chwilowego załamania rynku – coraz częściej znajduje się w zakresie obowiązków każdego menedżera. Pomimo, że jest to jedno z najtrudniejszych i najbardziej nielubianych zadań, a jego wykonaniu towarzyszy ogromny stres, menedżerowie często zdani są w tych działaniach na własną intuicję i własne – nie zawsze pozytywne – doświadczenia. Prawdziwe trudności pojawiają się wówczas, gdy musimy wreszcie poinformować pracownika o zwolnieniu. Nawet wtedy, gdy był on złym pracownikiem, wahamy się z przekazaniem tej informacji. A jak powiedzieć to pracownikowi, którego znamy od lat i nie mieliśmy zastrzeżeń do jego pracy? Jak zakomunikować tę decyzję pracownicy, która sama utrzymuje dzieci, a w okolicy nie ma innego zakładu pracy? Jak żyć potem wśród tych ludzi i w otoczeniu ich rodzin? Jeśli rozwiązanie umowy o pracę stanowi źródło konfliktów, zaczyna działać czynnik emocjonalny – silny stres dla każdej ze stron. Czynność zwalniania staje się zabiegiem nieprzyjemnym. Zaniedbania w procedurze zwalniania grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi kosztami. Dlatego też należy zwalniać we właściwy sposób. Warto więc, by każda firma miała przygotowane odpowiednie procedury rozstawania się z pracownikami, tak aby obie strony zachowały w pamięci lata dobrej, twórczej i satysfakcjonującej współpracy.

1. Przesunięcia, degradacje pracowników

 • Negatywne skutki zwolnień – ćwiczenie

2. Praktyka stosowania prawa pracy w redukcji zatrudnienia, czyli jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?

3. Zwalnianie pracowników jako sytuacja trudna- emocje i reakcje osób zwalnianych

 • Najczęściej spotykane przyczyny odejść pracowników z firmy, przyczyny oraz propozycje przeciwdziałania – ćwiczenie

4. Odejście dobrego pracownika

 • Sygnały świadczące o chęci zmiany pracy
 • Propozycje działania w celu zatrzymania dobrego pracownika – ćwiczenia

5. Rozmowa ostrzegawcza tzw. „żółta kartka”

 • Elementy wpływające na efektywny przebieg rozmowy

6. Jak zwalniać ? – umiejętność przeprowadzania rozmów ze zwalnianym pracownikiem

 • Wywiad końcowy – zasady prowadzenia spotkania
 • Ankieta dla osób odchodzących z pracy – ćwiczenie

7. Od programu łagodnych zwolnień po projekt outplacement – alternatywne formy redukcji zatrudnienia z obopólną korzyścią

 • Przygotowanie zwolnień grupowych
 • Szczegółowa procedura outplacementu

8. Informacja dla załogi – znaczenie komunikacji w procesie zwolnień

 • Przygotowanie informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym, zwolnieniu słabego pracownika, odejściu dobrego pracownika – ćwiczenia

Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.

To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników.

Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie