PLANER

Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwagaWin­ston Chur­chill

Menu

PROCES OCENY PRACOWNIKÓW oraz PROCES ROZSTAWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI – czyli przygotowanie rozmowy oceniającej oraz rozmowy zwalniającej

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Poszerzenie rozumienia oceny pracowniczej jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania ich postępów oraz motywowania do efektywniejszej pracy
 • Praktyczne przećwiczenie elementów rozmowy oceniającej z pracownikiem oraz narzędzi komunikacyjnych przydatnych w realizacji zadań z tego zakresu
 • Zapoznanie uczestników z zasadami procedury rozstawania się z pracownikami oraz procedury outplacementu, z najczęściej występującymi problemami, począwszy od przygotowania informacji dla załogi o zwolnieniu, bądź odejściu pracownika, po prowadzenie rozmowy ostrzegawczej i zwalniającej.
 • Przedstawienie zasad utrzymywania prawidłowych relacji między uczestnikami procesu oraz form odpowiedzialności kadry kierowniczej za zwolnienia pracowników

Uczestnicy:

Warsztat przeznaczony przede wszystkim dla osób, które podejmują decyzje i uczestniczą w procesie zwalniania, potrzebują wsparcia merytorycznego, aby jak najefektywniej przejść przez te trudne dla siebie i dla pracownika sytuacje.
W warsztacie również mogą uczestniczyć osoby, które przygotowują się do objęcia stanowiska menedżera, i chcą zweryfikować posiadane informacje z praktyką oraz przećwiczyć trudne sytuacje w warunkach szkoleniowych.

Program szczegółowy szkolenia

PROCES OCENY PRACOWNIKÓW – 1 dzień

1. Analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników z wykorzystania systemu ocen

 • Czym jest system ocen pracowniczych? Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji i systemu zarządzania personelem
 • Możliwe zagrożenia – przykłady najczęstszych błędów we wprowadzaniu i stosowaniu systemu
 • Wpływ procesu oceny pracowników na: satysfakcję z pracy, motywację do pracy, poziom identyfikacji z organizacją, efektywność pracy

2. Poznanie cyklu oceny pracowniczej

 • Planowanie: ustalanie celów i zadań, standardów, kryteriów oceny
 • Ustalanie procedur
 • Przeszkolenie oceniających i ocenianych
 • Przedstawienie kryteriów oceniania pracownikom

3. Kryteria systemu ocen pracowniczych

 • Zasady tworzenia kryteriów oceny
 • Tworzenie kryteriów oceny dla przykładowych stanowisk

4. Metody oceniania

 • Metody oceny
 • Procedury postępowania

5. Rozmowa oceniająca, ćwiczenie umiejętności związanych z prowadzeniem rozmowy oceniającej

 • Metody rozmowy a kultura organizacji
 • Struktura spotkania
 • Zasady prowadzenia rozmów oceniających
 • Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia efektywnej rozmowy
 • Działania po spotkaniu z pracownikiem
 • Omówienie podstawowych błędów w spostrzeganiu społecznym zniekształcających obiektywizm i trafność oceny

6. Wykorzystanie efektów ocen

 • Informacja zwrotna dla pracownika i przełożonego
 • Planowanie ścieżek rozwoju
 • Stawianie celów i zadań indywidualnych
 • Powiązanie z wynagrodzeniami

PROCES ROZSTAWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI – 2 dzień

Zwalnianie pracowników z zakładu pracy – czy to na skutek likwidacji zakładu, jego restrukturyzacji, czy chwilowego załamania rynku – coraz częściej znajduje się w zakresie obowiązków każdego menedżera. Pomimo, że jest to jedno z najtrudniejszych i najbardziej nielubianych zadań, a jego wykonaniu towarzyszy ogromny stres, menedżerowie często zdani są w tych działaniach na własną intuicję i własne – nie zawsze pozytywne – doświadczenia. Prawdziwe trudności pojawiają się wówczas, gdy musimy wreszcie poinformować pracownika o zwolnieniu. Nawet wtedy, gdy był on złym pracownikiem, wahamy się z przekazaniem tej informacji. A jak powiedzieć to pracownikowi, którego znamy od lat i nie mieliśmy zastrzeżeń do jego pracy? Jak zakomunikować tę decyzję pracownicy, która sama utrzymuje dzieci, a w okolicy nie ma innego zakładu pracy? Jak żyć potem wśród tych ludzi i w otoczeniu ich rodzin? Jeśli rozwiązanie umowy o pracę stanowi źródło konfliktów, zaczyna działać czynnik emocjonalny – silny stres dla każdej ze stron. Czynność zwalniania staje się zabiegiem nieprzyjemnym. Zaniedbania w procedurze zwalniania grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi kosztami. Dlatego też należy zwalniać we właściwy sposób. Warto więc, by każda firma miała przygotowane odpowiednie procedury rozstawania się z pracownikami, tak aby obie strony zachowały w pamięci lata dobrej, twórczej i satysfakcjonującej współpracy.

1. Przesunięcia, degradacje pracowników

 • Negatywne skutki zwolnień – ćwiczenie

2. Praktyka stosowania prawa pracy w redukcji zatrudnienia, czyli jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?

3. Zwalnianie pracowników jako sytuacja trudna- emocje i reakcje osób zwalnianych

 • Najczęściej spotykane przyczyny odejść pracowników z firmy, przyczyny oraz propozycje przeciwdziałania – ćwiczenie

4. Odejście dobrego pracownika

 • Sygnały świadczące o chęci zmiany pracy
 • Propozycje działania w celu zatrzymania dobrego pracownika – ćwiczenia

5. Rozmowa ostrzegawcza tzw. „żółta kartka”

 • Elementy wpływające na efektywny przebieg rozmowy

6. Jak zwalniać ? – umiejętność przeprowadzania rozmów ze zwalnianym pracownikiem

 • Wywiad końcowy – zasady prowadzenia spotkania
 • Ankieta dla osób odchodzących z pracy – ćwiczenie

7. Od programu łagodnych zwolnień po projekt outplacement – alternatywne formy redukcji zatrudnienia z obopólną korzyścią

 • Przygotowanie zwolnień grupowych
 • Szczegółowa procedura outplacementu

8. Informacja dla załogi – znaczenie komunikacji w procesie zwolnień

 • Przygotowanie informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym, zwolnieniu słabego pracownika, odejściu dobrego pracownika – ćwiczenia

Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.

To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników.

Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania